La bretxa salarial s'accentua a partir dels 45 anys

La diferència de sou entre homes i dones es manté en el 19% a Catalunya segons la Cambra de Comerç de Barcelona

Un estudi de l'Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE) de la Cambra de Comerç de Barcelona alerta que la bretxa salarial per hora entre homes i dones a Catalunya es manté en el 19% per cinquè any consecutiu. L'ODEE ha criticat en un comunicat que aquest és "un problema no resolt i sobre el qual no s'està avançant". Segons dades del 2012, el salari mitjà anual per treballador va ser de 27.836 euros, mentre que el femení va ser de 20.910 euros, un 25% inferior. L'estudi, elaborat en col·laboració amb l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona, destaca que la discriminació salarial s'accentua a mesura que augmenta l'edat de la dona, especialment a partir dels 45 anys, quan la bretxa salarial és del 30%.

La discriminació salarial entre homes i dones es concentra, bàsicament, en les jornades completes, mentre que en les jornades parcials la diferència de sou és poc significativa.

La bretxa s'accentua a mesura que augmenta l'edat de la dona: la diferència del sou mitjà anual en la franja de 25 a 34 anys és del 15%. Un percentatge que es duplica fins a assolir el 30% en edats superiors als 45 anys. Segons aquest estudi, a mesura que augmenta l'edat laboral, l'home progressa més ràpidament que la dona, tant a nivell econòmic com de responsabilitats dins l'empresa.

La diferència de sou entre sexes també varia en funció del sector en el qual es treballa. Com més formació i lloc de responsabilitat té la dona, hi ha menys bretxa salarial. La diferència és més elevada en operaris del sector industrial, de la restauració i venedors que en treballadors d'oficina, comptables i administratius; la bretxa és del 16% en directors i professionals, i ascendeix al 27% en treballadors de restauració i comerç.

Segons aquest informe, tot plegat es tradueix en prestacions d'atur un 15% més baixes que les de l'home i en pensions un 31% inferiors. Segons l'Agència Tributària, a Catalunya la pensió mitjana d'una dona durant el 2013 va ser d'11.062 euros a l'any, mentre que la d'un home va ser de 16.077, és a dir, 5.015 euros més. Per tant, la bretxa de gènere en les pensions és d'un 31%.

Paral·lelament, les prestacions d'atur també penalitzen el sexe femení com a conseqüència de la discriminació salarial. La prestació mitjana de les dones és de 3.763 euros anuals, un 15% menys que els homes, que en reben 4.427.

Davant d'aquestes xifres, l'ODEE ha proposat que l'Estat aporti la cotització a la seguretat social el temps que un treballador es dedica a la cura dels fills o de les persones dependents i que cotitzi per una jornada completa quan es fa una reducció de jornada per aquests motius.
Avui et destaquem
El més llegit