Malaltia renal crònica

La dolència provoca una pèrdua progressiva de les funcions renals, de manera que els ronyons no poden filtrar la sang com haurien de

Malaltia renal crònica | iStock Malaltia renal crònica | iStock

La malaltia renal crònica també coneguda com insuficiència renal crònica provoca una pèrdua progressiva de les funcions renals, de manera que els ronyons no poden filtrar la sang com ho haurien de fer. Pot catalogar-se com a tal quan el filtrat glomerular és inferior a 60 ml / min durant més de tres mesos.

Sabies que aquesta malaltia suposa un problema de salut pública greu a causa de la seva elevada freqüència i transcendència?

La causa més freqüent d'aquesta malaltia és la diabetis mellitus, seguida per la hipertensió arterial com a segona causa. La simptomatologia va apareixent quan el filtrat glomerular va reduint-se. És variada, i inclou hipertensió arterial i insuficiència cardíaca, alteracions del metabolisme ossi-mineral, anèmia, alteracions digestives, i acumulació de potassi i àcids entre d’altres manifestacions.

Les principals línies de tractament inclouen restricció de la sal a la dieta, tractament de la hipertensió arterial, control de la proteïnúria amb inhibidors del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tractament de l'anèmia i tractament de les alteracions del metabolisme ossi-mineral.

Cal destacar que quan el filtrat és inferior a 10 ml / min o les línies de tractament nomenades no són suficients, es requerirà diàlisi o trasplantament renal.

Finalment és important tenir present que hi ha diversos factors de risc de progressió de la malaltia renal crònica: exposició al tabac, hipertensió arterial, mal control del metabolisme de la glucosa, presencia d´albúmina a l’orina, nivells elevats d´àcid úric, exposició a medicaments nefrotòxics, alteració del perfil dels lípids, obesitat i patir alguna malaltia cardiovascular.

Així doncs, és fonamental optimitzar tots aquests factors per tenir un millor pronòstic de la malaltia renal crònica.

Avui et destaquem
El més llegit