Només un 24% de mares cobrarà l'exempció d'IRPF a Catalunya

Gestha calcula en menys de 200.000 les devolucions per les retencions al permís de maternitat

Les retencions d'IRPF pel permís de maternitat hauran de ser retornades | iStock Les retencions d'IRPF pel permís de maternitat hauran de ser retornades | iStock

Els tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) calculen que menys de 200.000 mares i pares percebran la devolució de l'IRPF de les prestacions de maternitat, per un total de 266 milions d'euros, ja que en la majoria dels casos no s'havien realitzat retencions per tenir baixes retribucions.

Més info: Com reclamar l'IRPF de les prestacions per maternitat?

En un comunicat, el sindicat Gestha explica que, segons els seus càlculs, només 188.657, un 17,1%, dels perceptors de les prestacions de maternitat i paternitat entre 2014 i 2017, que són els exercicis no prescrits, va estar subjecte a retenció, de manera que aquests seran els únics amb dret a devolució. En el cas de Catalunya, el nombre de beneficiaris ascendeix al 23,9%.

Gestha explica que les dones, especialment en edat de maternitat, cobren baixos sous, la qual cosa, unit al fet que les empreses descompten les retencions corresponents a la baixa de maternitat, suposa que en molts casos no es van practicar retencions, per la qual cosa ara no poden retornar-se.

A més, troba diferències entre comunitats autònomes, ja que aquelles amb majors retribucions tenen un major percentatge de devolució de retencions. 

En qualsevol cas, Gestha considera que a algunes mares pot interessar-los sol·licitar la rectificació de la declaració de la renda encara que no vagin a obtenir devolució si són potencials beneficiàries de subvencions o ajudes socials.

El Tribunal Suprem ha dictaminat que les prestacions de maternitat estan exemptes del pagament d'IRPF, la qual cosa dóna dret a la devolució de les quantitats corresponents als exercicis no prescrits, pel que és necessari efectuar una rectificació mitjançant un procediment que encara està pendent de publicació.

Més informació
El Suprem confirma: La prestació per maternitat no tributa l'IRPF
Avui et destaquem
El més llegit