Pedralbes ja multiplica per 7 la riquesa respecte Trinitat Nova

La renda familiar mitjana de Barcelona creix un 1,1% el darrer any

En un any, el barri més ric de Barcelona, Pedralbes, s'ha enriquit, i el més pobre, Trinitat Nova, s'ha empobrit encara més. Aquest augment de la desigualtat és una de les dades més destacades del darrer Informe de Distribució Territorial de la Renda Familiar Disponible (RFD) per càpita a Barcelona, corresponent al 2014. L'estudi indica també que la renda familiar mitjana a la ciutat creix en un 1,1% i que les rendes mitjanes són majoritàries, tot i que amb menys presència –i més empobrides-, que abans de la crisi. Per districtes, Sarrià-Sant Gervasi és el que acumula una renda més alta i Nou Barris, la més baixa. De fet, vuit dels deu barris més pobres corresponent a aquest darrer districte.

L'índex de Pedralbes se situa ara en 251,7 punts, alhora que Trinitat Nova torna a retrocedir i cau fins a 34,7. És a dir, que la renda del barri més ric és 7,25 vegades més que la més desafavorida. Els índex s'obtenen a partir dels ingressos i la despesa en termes absoluts així com de la combinació, en termes relatius, de diverses variables relacionades amb la situació laboral, nivell educatiu, la capacitat de consum i la situació patrimonial. Es calcula a cada barri centrant el valor de Barcelona en base 100.

Pel que fa a la distribució de la renda per districtes, la situació és molt semblant a la d'anys anteriors. Tant en posicions com en valors, els districtes revelen una gran estabilitat, mantenint-se Sarrià-Sant Gervasi i Nou Barris en les posicions extremes. En posicions intermèdies, les Corts –destacat en la segona posició-, l'Eixample i Gràcia per sobre de la mitjana, i Sant Martí, Ciutat Vella, Horta-Guinardó, Sants Montjuïc i Sant Andreu, per sota, tots ells amb valors entre el 73 i el 80% de la mitjana i amb poc més de la meitat de la població de la ciutat.

Destacable el creixement a Ciutat Vella, la renda del qual ha passat de la novena posició al 2007, a la sisena posició el 2014. Horta Guinardó passa de la sisena a la setena posició del rànquing de la riquesa dels deu districtes, mentre que Sant Andreu descendeix de la setena a la novena.

L'informe que es presentarà a la Comissió d'Economia i Hisenda de dimarts vinent recull que la Renda Familiar Disponible per càpita a Barcelona ha virat lleugerament a l'alça durant 2014, després del descens dels darrers anys. Aquest augment del 1,1%, que l'ha situat en 19.335€, es sustenta en la millora de l'ocupació, de l'activitat empresarial, i de la situació econòmica general.

L'informe també revela que les rendes mitjanes continuen sent majoritàries a Barcelona, però inferiors als nivells d'abans de la crisis. Així mateix es constata que les rendes baixes continuen per sobre del 35%, i les molt baixes per sobre del 15,5%.
Avui et destaquem
El més llegit