La demanda interna i el consum fan caure el PIB català un 4%

L'economia catalana encara nota els estralls de la pandèmia, i pateix un descens prop de tres punts percentuals pitjor que la mitjana europea

La indústria és el sector econòmic que més creix enfront de les importants caigudes de serveis i construcció | EP La indústria és el sector econòmic que més creix enfront de les importants caigudes de serveis i construcció | EP

El PIB català ha caigut un 4% en termes interanuals durant el primer trimestre de 2021. L'economia del país encara pateix els efectes de la pandèmia i les restriccions que se n'han derivat, i es manté per sota dels nivells previs al confinament. Les dades, però, mostren una certa tendència positiva: l'afectació sobre Producte Interior Brut ha estat tres dècimes menor que l'estimada per l'Idescat (4,3%), i substancialment menor que la patida durant els darrers tres mesos de 2020 (9%).

Segons les dades de l'Institut Català d'Estadística, la reducció del PIB català es deu principalment a tres factors: l'evolució negativa de la demanda interna, que registra una caiguda del 2,9%; la caiguda del consum de les llars, que ha estat entre el gener i l'abril un 4% menor que en el mateix període de l'any passat; i la formació bruta de capital, que pateix una davallada del 6,3%.

Les dades publicades per l'institut indiquen una caiguda lleugerament menor que la que ha patit l'economia del conjunt de l'Estat, que ha estat del 4,3%. Respecte de les economies europees, però, el descens ha estat significatiu. La Unió Europea ha registrat una baixada en el seu PIB de l'1,7%, més de dos punts percentuals per sota de la catalana.

Els sectors primari i secundari registren, tot i les dades globals, tendències positives. L'agricultura catalana ha crescut un 0,8% durant el primer trimestre de 2021 respecte del mateix període de l'any anterior, mentre que la indústria del país ha registrat un increment productiu del 2%. A l'altra banda de l'espectre hi ha el sector serveis, que registra una caiguda del 5,2%, i el de la construcció, amb una davallada de l'11,5%.

Més informació
El PIB català cau un 4,3% el primer trimestre pels serveis
Avui et destaquem
El més llegit