El turisme i la construcció enlairen un 2% el PIB

L'economia catalana s'estabilitza després de la desacceleració del 2018, una moderació que s'emmarca en l'afebliment del comerç mundial

El turisme augmenta un 2,6% i la seva despesa un 5,6% | iStock El turisme augmenta un 2,6% i la seva despesa un 5,6% | iStock

El PIB català torna a créixer. Segons l’estimació que elaboren conjuntament l’Idescat i el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, el segon trimestre del 2019 el creixement ha estat d’un 2%, una mica més alt que el del quart trimestre del 2018 (d’un 1,8%) i el del primer trimestre del 2019 (1,9%). Així, el creixement de l’economia catalana s’estabilitza al voltant del 2%, després de la desacceleració del 2018. Aquesta evolució s’emmarca en un context caracteritzat per la incertesa i l’afebliment del comerç mundial, que afecta especialment les economies de la zona euro. En termes intertrimestrals, el creixement de l’economia catalana el segon trimestre del 2019 se situa en un 0,6%, també una dècima més que en el trimestre anterior.

Més info: Internacionalitzar-se o protegir-se? La qüestió catalana

El sector de serveis -el més rellevant a l’economia catalana en termes del seu pes específic- modera lleugerament el seu avanç, que segueix sent notable (2,5% interanual), el segon trimestre del 2019. Les activitats professionals, científiques i tècniques, així com les activitats de transport i emmagatzematge, són les branques amb un comportament més dinàmic. Els indicadors turístics mantenen resultats positius, tant per l’afluència de turisme estranger, que augmenta un 2,6% interanual fins al maig, com, sobretot, pel creixement de la seva despesa (d’un 5,6%).

La construcció mostra un creixement robust, d’un 4,9% interanual, per sobre de la resta de grans sectors. L’afiliació segueix mostrant el creixement relatiu més alt en aquest sector (d’un 4,2% interanual el segon trimestre) però més lent que el ritme registrat durant el 2018 i el primer trimestre del 2019 (quan avançava per sobre del 5%).

Moderació en la indústria

L’activitat de la indústria en la primera meitat del 2019 frena el ritme de caiguda que va registrar el darrer trimestre del 2018, amb una disminució del 0,6% interanual el segon trimestre del 2019. Cal tenir present que la producció industrial també presenta una evolució negativa a bona part dels països de la zona euro, com ara Alemanya o Itàlia.

La indústria és el sector més exposat als mercats internacionals, i per tant és el sector més sensible a la moderació en el creixement de la zona euro, l’escalada del proteccionisme comercial i les incerteses geopolítiques. A més, convé afegir algunes problemàtiques sectorials, com la del sector de l’automòbil, amb els requeriments derivats de l’adaptació a la nova normativa europea d’emissions de vehicles.

A més, en els darrers mesos l’ocupació a Catalunya, tot i que registra un increment significatiu, ha alentit lleugerament el seu avanç, d’acord amb el ritme més moderat que segueix l’activitat econòmica en els darrers trimestres. L’ocupació segons l’EPA ha crescut un 2,1% interanual el segon trimestre, una mica per sota de l’afiliació (2,4%). Aquest creixement més baix de l’ocupació i el fort dinamisme de la població activa (que ha augmentat un 1,8%) provoquen que la reducció de la població en atur sigui molt lleu (-0,2% interanual). D’aquesta manera, la taxa d’atur disminueix el segon trimestre fins a l’11,2%.

Més informació
Via directa cap a la mobilitat del futur
Inversió estrangera: seducció catalana vs. "distorsió" estatal
Les pimes, a primera divisió: el seu creixement desmenteix els efectes del procés
Avui et destaquem
El més llegit