L'economia catalana manté el creixement en el 0,7%

La taxa anual del PIB se situa en el 3,1% i encadena 14 trimestres amb augments superiors al 3%

El sector serveis és un dels que més aporta al PIB El sector serveis és un dels que més aporta al PIB

L'economia catalana ha crescut un 0,7% el segon trimestre en relació amb els primers tres mesos de l'any, cosa que suposa mantenir el ritme de creixement dels primers sis mesos de l'exercici, segons l'estimació avançada que elaboren conjuntament l'Idescat i el departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

La taxa anual d'augment del PIB el segon trimestre s'ha situat en el 3,1%, una dècima per sota del 3,2% que es va registrar en el primer trimestre. Tot i aquesta lleugera desacceleració, l'economia catalana encadena 14 trimestres amb creixements per sobre del 3%.

L'activitat econòmica catalana observa ''una moderació lleu en el ritme interanual de creixement del PIB, en línia amb els principals indicadors de les economies d'Espanya i de la zona euro'', assegura l'Idescat.

Aquesta desacceleració generalitzada de l'economia de la zona euro, de l'Estat espanyol i de Catalunya tindria la seva explicació per l'impacte de les tensions proteccionistes de la guerra comercial entre els Estats Units i la Unió Europea, per un to menys expansiu de la política monetària del Banc Central Europe, amb menys compres massives de deute, i finalment per l'encariment progressiu dels preus del petroli.

La indústria i els serveis estiren del PIB català

Per sectors, les empreses industrials i les dels serveis són les que mantenen un fort protagonisme en l'economia catalana amb creixements interanuals del 4,4% i del 2,5%, respectivament.

L'Idescat i el Departament d'Economia destaquen que el sector industrial “torna a ser un motor fonamental'' en la recuperació de l'activitat econòmica, cosa que s'observa en la gran part de les branques de producció, especialment la metal·lúrgica, les indústries extractives i el tèxtil.

La construcció també manté un bon ritme, amb un creixement interanual del 5,7%, tot i que el seu pes se situa encara per sota de la mitjana històrica que acumula el sector.

El sector serveis, el de més pes en l'economia catalana, ha crescut el 2,5% en taxa anual i tots els seus indicadors evolucionen positivament, amb un comportament molt dinàmic de les activitats administratives i de les activitats professionals, científiques i tècniques.

Lleuger descens dels turistes però més despesa

En el cas del turisme, es registra un lleuger descens interanual en el nombre de visitants estrangers fins al maig (-2,1%), tot i que es compensa amb un increment del 6,7% de la despesa turística, que el 2017 va registrar un creixement del 10%.

Ritme ''intens'' de l'ocupació

D’altra banda, l'ocupació manté un increment ''intens'' amb un augment dels afiliats a la Seguretat Social del 3,1% i de l'ocupació del 2,7%, segons dades de l'Enquesta de població Activa (EPA).

La taxa d'atur se situa en el segon trimestre en l'11,4%, la més baixa des del tercer trimestre del 2008.

Més informació
L’economia catalana creix un 3,4% el primer trimestre
El PIB es manté en la línia del 0,7%
El PIB creixerà enguany un 2,9% i l'atur caurà del 10% el 2019
Avui et destaquem
El més llegit