L'abc econòmic dels programes electorals per al 14-F

Pimes i autònoms, salaris i pensions, energia, impostos, infraestructures, R+D+i o TIC són els principals punts econòmics dels programes electorals del 14-F

Els candidats a les eleccions del 14-F durant el debat de TVE | ACN Els candidats a les eleccions del 14-F durant el debat de TVE | ACN

Arriba el 14-F i amb ell els dubtes -o no- sobre quin partit votar i per què. Els programes electorals es fan eterns i llegir unes 150 pàgines per cada formació política que s'hi presenta sovint es fa impossible. Precisament per això, a VIA Empresa hem volgut fer una selecció dels punts més importants a nivell econòmic, d'aspectes que ens preocupen a tots entenem o no d'economia perquè afecten de ple a les nostres vides. Quin suport rebran els autònoms amb un nou Govern? Quines decisions es prendran respecte la bretxa, els salaris i les pensions? On queden els emprenedors i les pimes en les mesures que es prenguin? I l'energia, la gran oblidada amb la covid-19, quin camí protagonitzarà a partir d'ara? O, què passarà amb el frau fiscal i els impostos? Es posaran els punts sobre les is amb les infraestructures? I, finalment, posarem la directa amb l'R+D+i i les TIC ara que la pandèmia ha fet aflorar aquestes necessitats més que mai?

Amb aquest recull volem donar llum a 10 punts imprescindibles en l'economia de qualsevol país o territori dels principals partits representats al Parlament de Catalunya. Ciutadans, PDeCAT, ERC, PSC, En Comú-Podem, CUP, PP i el nou partit Junts. De Vox no ens n'hem volgut fer ressò perquè, com deia el candidat del PP al debat de TV3, si el seu objectiu és acabar amb les autonomies i tancar els parlaments, les seves propostes no van enlloc i de moment, no tenen representació ni tampoc cap diputat al Parlament. Després de repassar tots els programes, segur que se'ns escapen moltes coses, però també val a dir que, per exemple, del PP, que es fa molt difícil trobar el document sencer, no s'ha trobat cap menció a les pensions, a la bretxa i els salaris, a les infraestructures o a l'R+D+i.

Sigui com sigui, aquí va un recull en 10 punts del més important del terreny econòmic ens els programes que haurem de votar aquest diumenge perquè ens representin durant -en principi- els propers quatre anys a la cambra catalana.

Autònoms

Ciutadans

 • Donar suport a les pimes i autònoms afectats per la crisi de la covid-19 per poder aguantar i recuperar-se.
 • Posar en marxa un pla de rescat amb ajuts directes del 75% de la facturació perduda per a totes les pimes i autònoms que s’han vist afectats per aquesta crisi sanitària.
 • Donar ajuts de 2.000 euros per a pimes i autònoms que hagin vist limitat el desenvolupament normal de la seva activitat.
 • Implantar una tarifa plana de 60 euros per als autònoms que iniciïn una nova activitat a Catalunya.
 • Ajudar els autònoms que s’hagin vist forçats a cessar la seva activitat a fi que puguin recuperar llacunes de cotització i accedir a una pensió contributiva en jubilar-se.
 • Afavorir que els autònoms que treballen en activitats de temporada mantinguin l’alta durant tot l’any.
 • Facilitar que els autònoms contractin substituts durant el temps de baixa per no interrompre la seva activitat.
 • Facilitar el relleu generacional dels autònoms que es jubilin perquè no hagin de tancar el seu negoci.

PDeCAT

 • Augmentar el finançament de Catalunya entre 7.000 i 10.000 milions d'euros anuals per compensar autònoms i pimes afectats per la crisi.
 • Deixar exempts de cotització a la Seguretat Social els autònoms amb ingressos inferiors al salari mínim.
 • Promoure davant l'Estat la modificació de la llei que regula la segona oportunitat.
 • Adoptar un pla de recuperació laboral post-pandèmia destinat a reocupar treballadors i autònoms que hagin perdut la feina.
 • Minorar la fiscalitat de les pimes i autònoms.
 • Incrementar la capacitat financera de la Generalitat per poder donar suport a tot el teixit productiu.
 • Incrementar els programes de finançament a emprenedors, pimes i autònoms.
 • Reforçar la lluita contra el frau laboral i combatre, entre d'altres, els falsos autònoms.
 • Limitar o suspendre l'activitat econòmica dels autònoms que mantinguin facturacions anuals inferiors al 50% respecte al mateix mes del 2019.
 • Demanar a l'Estat un pla estratègic per al treball autònom.
 • Establir una tarifa zero per als autònoms no habituals i per aquells que tenen ingressos inferiors al salari mínim interprofessional.
 • Regular una tarifa plana reduïda durant dos anys per als col·lectius de treballadors autònoms que iniciïn una activitat.
 • Reglamentar la figura de l'autònom a temps parcial.
 • Crear el Consell Català del Treball Autònom per consensuar noves i millors propostes de reconeixement, impuls i suport als autònoms.

ERC

 • Reducció dels impostos sobre la renda provinents del treball.
 • Tarifa plana impositiva i de cotitzacions socials per als emprenedors i autònoms.
 • Marc fiscal que impliqui la possibilitat de diferir el pagament de l'IRPF en els primers anys d'activitat.
 • Un estat emprenedor que estimuli l'activitat empresarial a través del suport a la innovació a través d'un pla de desenvolupament industrial i una administració eficient que doni suport a pimes i autònoms.
 • Desarticular els falsos autònoms.

PSC

 • Garantir que no s'utilitza la figura dels autònoms per precaritzar el treball i externalitzar els costos.
 • Reforçar programes d'ajuda i suport als nous autònoms. 

En Comú-Podem

 • Potenciar la figura del ciutadà com a generador de valor afavorint l'activitat econòmica col·laborativa en xarxa i del col·lectiu dels autònoms.
 • Bastir un sistema de suport i protecció per als autònoms.
 • Combatre les males pràctiques que abusen dels falsos autònoms i establir un pla específic per detectar-ho.
 • Crear línies específiques d'assessorament i suport tècnic per a autònoms.
 • Impulsar a través de l'ICF línies especials de finançament per a autònoms.
 • Traslladar al sistema públic d'ocupació de pagament de la prestació de desocupació dels treballadors autònoms.
 • Implementar mesures tributàries per al teixit productiu, autònoms, petites i mitjanes empreses i tercer sector.

CUP

 • Elaborar i executar un pla de seguretat laboral i contenció per rescatar el teixit productiu, les pimes i els autònoms.
 • Interrupció del pagament de les quotes d'autònom i lloguers de locals.
 • Reconceptualitzar l'IVA com a mecanisme regulador de consum per a autònoms i pimes, que tenen menys possibilitats de fer front a les pujades.

PP

 • Oferir préstecs a petites empreses i autònoms per facilitar que puguin dur a terme la reconversió de les seves activitats.
 • Posar en marxa una línia de préstecs i avals de fins a 100.000 euros per a microempreses i autònoms a tipus d'interès 0 i fins a 10 anys de retorn, per a garantir la liquiditat i la continuïtat de les seves activitats.
 • Crear una línia d'avals que complementin el 20% no avalat en les línies de crèdit ofertes per l'Estat a pimes i autònoms a través de l'ICO.
 • Habilitar crèdits pont per a petites empreses i autònoms on s’avali un 75% dels préstecs referits a les despeses generades durant el primer trimestre del 2020.

Junts

 • Reagrupar en un únic departament les polítiques d'empresa, d'autònoms i treball.
 • Moderar la fiscalitat del treball, pimes i autònoms.
 • Desenvolupar la llei de facilitació de l'activitat econòmica.
 • Reduir la pressió fiscal a empreses i autònoms.
 • Un marc de relacions laborals propi adaptat a la realitat empresarial del país, majoritàriament de pimes i autònoms.
 • Constituir una finestreta única i directe de suport i atenció als autònoms.
 • Implantar la figura de l'interlocutor de l'empresa i dels autònoms.
 • Defensar l'establiment d'una fiscalitat específica per als autònoms i emprenedors.
 • Impulsar programes de suport formatiu amb tècnics de promoció econòmica que donin suport als autònoms.

Bretxa i salaris

Ciutadans

 • Fomentar la igualtat de gènere dins les empreses i la reducció de la bretxa salarial entre dones i homes.
 • Crear ajuts per complementar el salari dels treballadors en ERTO de manera que a final de mes rebin, com a mínim, el salari mínim interprofessional. 
 • Abaixar l’IRPF que paga la classe mitjana i treballadora.
 • Crear una Renda d’Emancipació per tal de facilitar l’emancipació dels joves menors de 35 anys.

PDeCAT

 • Reclamar que les dones siguin subjectes de ple dret, lluitar contra la bretxa salarial, contra el sostre de vidre i denunciar la violència de gènere.
 • Combatre les diferències salarials per raó de gènere i vetllar per una efectiva reducció de la bretxa salarial.
 • Apostar per salaris dignes en línia amb la pujada del salari mínim.
 • Elaborar el llibre blanc de les professions socials per avançar cap a l'equiparació salarial dels professionals del sector públic.
 • Protegir i assegurar que les dones que han estat mares es respecti la seva categoria laboral, el seu salari i el seu lloc de feina.
 • Demanar a l'Estat que els treballadors que han estat en ERTO el 2020 i el 2021 amb ingressos inferiors als 22.000 euros bruts anuals no hagin de fer la declaració per IRPF.
 • El Govern ha de poder determinar d'acord amb les organitzacions sindicals un salari mínim interprofessional català.

ERC

 • Salari digne i reducció de les desigualtats salarials incrementant el salari mínim a 1.200 euros.
 • Igualtat salarial i garantia professional.
 • Eliminar la bretxa salarial de gènere promovent la transparència retributiva a les empreses.
 • Equiparar les condicions laborals.
 • Impulsar un model salarial lligat a la negociació col·lectiva.
 • Promoure un pacte social per la igualtat en el treball.

PSC

 • Eliminació de la bretxa salarial.
 • Fer inspeccions laborals a les empreses per evitar situacions de bretxa salarial.
 • Resoldre la bretxa de gènere del sistema contributiu.
 • Incloure un marc europeu vinculant de salaris mínims que s'acosti al 60% del salari mitjà de cada estat membre.
 • Acabar amb el dumping social consagrant el principi d'igual salari per igual treball.
 • Equiparació de les condicions laborals i salarials en el sistema sanitari.
 • Regular el salari dels professionals que treballen en els àmbits d'atenció i cura.
 • Reactivar el Consell del Treball Autònom de Catalunya.

En Comú-Podem

 • Treballar en igualtat sense discriminació per raó de gènere.
 • Exigir a la contractació pública clàusules de gènere en les empreses perquè tinguin plans d'igualtat, corregeixin la bretxa salarial o actuïn contra l'assetjament.
 • Equiparació dels salaris al sector social i sanitari.
 • Substituir la normativa actual per una llei que impulsi un marc català de relacions laborals.
 • Equiparar salarialment els contractes en pràctiques o formatius als contractes ordinaris.
 • Continuar recuperant la capacitat adquisitiva dels salaris per reactivar l'economia.
 • Donar continuïtat al procés d'increment del salari mínim interprofessional.
 • Suprimir les dobles escales salarials.
 • Introduir clàusules de revisió salarial en funció de l'IPC real.
 • Ampliar els nivells de cobertura del Fons de Garantia Salarial.
 • Determinar la quantia d'un Salari Mínim Interprofessional de referència amb els agents socials.

CUP

 • Posar fi a la precarietat dels col·lectius feminitzats, que és el principal factor de l'escletxa salarial.
 • Posar fi a les valoracions de llocs de treball sexistes que generen escletxa salarial.
 • Establir un salari mínim interprofessional de 1.239 euros al mes en 14 pagues.
 • Proposar un índex de preus que respongui a la situació econòmica de la ciutadania i en relació als salaris.
 • Evitar dobles i triples escales salarials.
 • Enfocar la lluita de classes a la millora dels nivells salarials, de les jornades laborals, dels contractes i altres condicions laborals.
 • Aplicar protocols d'assetjament laboral i sexual per vigilar les condicions laborals, contractuals i salarials.
 • Acabar amb la discriminació salarial i laboral per motius de gènere.

PP

 • (No es troba cap referència a les 101 propostes principals del seu programa i costa de trobar de trobar el pdf amb el programa sencer).

Junts

 • Concertar amb els agents socials i econòmics l'increment del Salari Mínim per damunt dels 1.200 euros mensuals.
 • Implantar un sistema de beques salari per als joves d'entre 16 i 18 anys de llars desafavorides.
 • Exigir l'equiparació salarial en organismes de caràcter cultural vinculats a l'esfera pública.
 • Promoure la revalorització dels sectors professionals feminitzats on hi ha salaris més baixos i pitjors condicions laborals.
 • Garantir que les empreses compleixen les seves obligacions en matèria d'igualtat salarial entre dones i homes.
 • Eliminar la bretxa salarial i de gènere.

Emprenedoria

Ciutadans

 • Posar tots els mitjans necessaris perquè els emprenedors tinguin una veritable segona oportunitat.
 • Zero morositat per estimular l’emprenedoria.
 • Facilitar la feina a les startups i la dinamització de l’ecosistema emprenedor.

PDeCAT

 • Fomentar la vocació industrial i l'emprenedoria entre les persones joves com una oportunitat de desenvolupament professional.
 • Incloure la formació per a l'autoocupació i l'activitat emprenedora des dels nivells educatius més bàsics fins a la formació universitària.
 • Foment de les activitats d'emprenedoria i innovació establint un marc de relació més estructurat entre universitat i recursos professionals.
 • Potenciar l'estratègia 5G per convertir aquesta tecnologia en motor d'ocupació, emprenedoria i creixement econòmic.
 • Incrementar els programes de finançament a emprenedors, pimes i autònoms.
 • Més suport financer als autònoms i emprenedors per expansionar la seva activitat.

ERC

 • Un estat emprenedor amb protagonisme actiu en l'economia, que fomenti els nous sectors productius i inverteixi en innovació.
 • Crear una banca pública i un fons nacional per a la innovació per tal de facilitar crèdit a l'emprenedoria.
 • Fomentar l'emprenedoria cooperativa i col·laborativa.
 • Un estat emprenedor com a motor d'innovació a través de polítiques transversals i de mecanismes de compra pública innovadora.
 • La transferència tecnològica al servei de l'empresa, l'emprenedoria i la innovació social.
 • Suport a l'emprenedoria i al treball autònom.
 • Suport a l'emprenedoria cultural.

PSC

 • Donar suport a l'emprenedoria i les startups del sector salut.
 • Promoure l'emprenedoria entre el col·lectiu i la constitució i la continuïtat de cooperatives.
 • Promoure l'emprenedoria entre les dones.
 • Crear espais de connexió i activitats amb altres emprenedors i inversors.
 • Desenvolupar programes de finançament, formació i emprenedoria en economia social.
 • Fomentar el disseny i la incorporació d'assignatures o crèdits universitaris en emprenedoria i innovació.
 • Fomentar l'emprenedoria comercial i gastronòmica amb suport financer i acompanyament.

En Comú-Podem

 • Fomentar i donar suport a l'emprenedoria rural i ecofeminista.
 • Donar suport a l'emprenedoria col·lectiva en l'economia digital.
 • Afavorir l'accés a espais de treball i de coworking a les incubadores d'emprenedors.
 • Proposar que s'impulsin des de la banca pública línies de crèdit especials per a persones, petites empreses, emprenedors, entitats socials i projectes d'investigació.
 • Promoure un model d'emprenedoria, d'autoocupació i de treball autònom de qualitat.
 • Desplegar i aprofundir en els nous models d'economia social com el cooperativisme i l'emprenedoria social.

CUP

 • (Costa de trobar alguna proposta vinculada amb l'emprenedoria).

PP

 • ​​Posar a disposició de nous emprenedors els locals comercials de titularitat pública, oferint un lloguer assequible i fins a dos anys de carencia.

Junts

 • Garantir el domini d'altres llengües com a eines d'aprenentatge i emprenedoria.
 • Impulsar l'emprenedoria científica a través de la creació d'un fons d'inversió público-privat.
 • Fomentar el talent emergent i l'emprenedoria cultural professional.
 • Crear una línia específica de crèdits per a dones que endeguin un projecte empresarial amb seu fiscal a Catalunya.
 • Continuar sent referents en el foment de l'emprenedoria i les startups.
 • Fer de Catalunya el millor país per fer néixer i créixer un negoci.
 • Potenciar l'emprenedoria digital femenina impulsant els plans ja existents i incrementant els ajuts.
 • Crear una línia de cursos per potenciar la innovació.
 • Donar suport a l'emprenedoria en activitats agràries i complementàries.
 • Defensar l'establiment d'una fiscalitat específica per als autònoms i emprenedors.
 • Potenciar el programa Catalunya-Emprèn per un millor acompanyament dels nous emprenedors.
 • Crear un programa de suport a l'emprenedoria en economia circular.

Energia

Ciutadans

 • Incentivar la producció d’energies renovables per a autoconsum.
 • Impulsar la depuració i reutilització de l’aigua, tot garantint que sempre sigui més barat que pagar les multes per vessaments.
 • Fomentar l’aprofitament de les sinergies amb la producció d’energia. 
 • Estudiar la potencial obtenció d’energia renovable en turbines a zones concretes de la xarxa de circulació d’aigua potable i regenerada.

PDeCAT

 • Ampliar els objectius de rehabilitació dels fons europeus també a petites reformes dels habitatges amb un impacte important en el descens del consum d'energia.
 • Accelerar l'estalvi energètic i el gran salt a les energies renovables.
 • Desnvolupar la llei catalana del canvi climàtic.
 • Transitar des del model energètic vigent cap a un de nou més eficient.
 • Fixar terminis per l'abandonament de l'energia nuclear.
 • Assolir un model energètic basat al 100% en energies renovables amb horitzó 2050.
 • Aprovar la llei de transició energètica.
 • Estimular l'autoconsum elèctic i la producció en xarxa.
 • Aprovar el pla de treball per a una energia neta 2021-2025.
 • Promoure la generació elèctrica per a l'autoconsum d'edificis mitjançant energies netes.
 • Desenvolupar projectes locals de producció d'energies renovables.
 • Promoure i impulsar la bioenergia.
 • Gestionar a tots els efectes l'activitat de distribució d'energia al territori.
 • Avançar cap a una nova fiscalitat energètica i ambiental per promoure l'energia neta i les emissions zero.

ERC

 • Regular els mercats al servei de l'interès general amb una política de competència que eviti les situacions de domini.
 • Inversió pública en infraestructures de foment de la competitivitat: transport, dades i energia.
 • Política procompetitiva i d'integració en l'espai europeu en els mercats regulats impedint la creació d'oligopolis.
 • Garantia de la independència, la transparència i el remitent de comptes dels organismes reguladors.
 • Impulsar el pla d'abordatge per a la detecció, prevenció i intervenció social per a la pobresa energètica.
 • Desplegar la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'habitatge i la pobresa energètica.
 • Garantir el dret fonamental a l'energia.

PSC

 • Elaborar un pla d'energia català.
 • Elaborar un pla català de transició ecològica i digital justa o un nou acord verd de Catalunya.
 • Elaborar un pla de barris 2.0 fomentant les comunitats energètiques d'autoconsum amb energia solar i eòlica.
 • Elaborar un pla de renovació i modernització dels polígons industrials amb compartició d'energia renovable.
 • Garantir l'aportació de tots els recursos necessaris per evitar talls de subministrament a les persones vulnerables.
 • Crear una plataforma digital que recopili les sinergies territorials d'economia circular.
 • Promoure un pla de suport a les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum ciutadà, comercial i industrial.
 • Promoure la creació d'empreses i agències energètiques públiques locals.
 • Crear l'Agència Catalana de l'Energia.
 • Integrar un servei estable d'intermediació en deutes de l'habitatge, de mediació extrajudicial, per als casos d'impagament de lloguer i de lluita contra la pobresa energètica.

En Comú-Podem

 • Reconstruir el sector econòmic públic reapropiant-se de sectors estratègics, com l'energia.
 • Promoure models de producció agroecològica impulsant la generació d'energia elèctrica.
 • Fomentar la millora de l'eficiència energètica de la producció.
 • Transició energètica amb l'aprovació de la Llei de transició energètica i el desplegament del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima.
 • Crear una vicepresidència de transició ecològica.
 • Crear una empresa pública d'energia que permeti accelerar la transició energètica a Catalunya.
 • Garantir el dret fonamental a l'accés a l'energia a tota la població.
 • Aprovar un pla d'auditories energètiques de llars, empreses o edificis i equipaments.
 • Materialitzar la lluita contra la pobresa energètica.
 • Impulsar un pla d'acció per reduir la contaminació atmosfèrica, lluminosa i sonora i la reducció de gasos de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

CUP

 • Control públic dels sectors essencials per garantir la reproducció de la vida com l'aigua, l'energia, el transport i les telecomunicacions.
 • Exigir l'obligatorietat en tota nova construcció o rehabilitació de contemplar sistemes de recollida, reciclatge de resiuds i de generació d'energia neta.
 • Assolir una veritable fiscalitat ecològica.
 • Nacionalització de la distribució de l'energia per garantir-ne el subministrament a tota la ciutadania.
 • Promoure la reducció del consum de matèria i energia en termes absoluts i especialment per a les classes dominants.
 • Avançar cap a un model d'energia que permeti disposar dels serveis que possibilitin que les persones visquin dignament.
 • Basar el model energètic de Catalunya en les fonts d'energia renovables.
 • Promoure l'autoproducció d'energia.

PP

 • (No es troba cap referència a les 101 propostes principals del seu programa i costa de trobar de trobar el pdf amb el programa sencer).

Junts

 • Desenvolupar noves tecnologies aplicades a l'agricultura.
 • Implementar les energies renovables.
 • Fomentar programes d'R+D per a l'aplicació d'energies renovables.
 • Adequar la xarxa d'infraestructures perquè hi hagi punts de càrrega d'energies netes per als vehicles.
 • Aplicar les mesures sobre mobilitat, construcció, indústria i energia perquè no se superin els límits de contaminació atmosfèrica.
 • Prioritzar la descarbonització de les indústries intensives en energia fòssil i de la mobilitat.
 • Aprovar una llei per a la transició energètica.
 • Garantir l'accés a l'energia a tots els ciutadans i famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica.
 • Fomentar la competència en el sector energètic perquè estigui al servei dels usuaris.
 • Crear l'Agència de l'Energia de Catalunya.
 • Elaborar un nou pla d'acció en energia i pel clima amb vista al 2050.

Frau fiscal i impostos

Ciutadans

 • Lluitar contra la corrupció i contra el frau i l’evasió fiscal.
 • Aprovar una llei de protecció de les persones que alerten sobre irregularitats, ordres il·legals dels seus superiors o casos de corrupció.
 • Advocar per aconseguir que s’inclogui una casella a la declaració de l’IRPF i a la de l’impost de societats per finançar la ciència.
 • Suspendre l’aplicació de la taxa turística per facilitar l’atracció de turistes a Catalunya mentre duri la crisi sanitària de la covid-19.
 • Abaixar l’IRPF que paga la classe mitjana i treballadora. 
 • Revertir l’atracament en l’impost de successions que afecta els patrimonis més modestos.
 • Reduirem l’impost de transmissions patrimonials que es paga en comprar un habitatge.
 • Impulsar una racionalització dels impostos propis de Catalunya, especialment els aprovats pels nacionalistes per sostenir el procés. 

PDeCAT

 • Reforçar l'autonomia i la lluita contra el frau fiscal i l'economia submergida.
 • Establir una base imposable comuna per a l'impost de societats.
 • La Generalitat ha de tenir la titularitat de tots els impostos suportats a Catalunya.
 • Impulsar la cessió i gestió de l'impost de societats amb l'objectiu d'ampliar les deduccions objecte de la reinversió del benefici per a projectes d'innovació i recerca.
 • Modifcar l'impost de successions i donacions a efectes que als fills i als ascendents se'ls hi apliqui la bonificació màxima del 99% i no tributin.
 • Suprimir l'impost de patrimoni.
 • Reduir els tipus impositius de l'impost de transmissions patrimonials i ampliar algunes bonificacions.
 • Eliminar l'impost que grava les activitats d'extensió de cable telemàtic.
 • Baixar l'impost sobre societats per a les pimes del 25% al 20%.
 • Articular a l'impost de societats la possibilitat de deduir les quotes dels autònoms societaris.

ERC

 • Persecució del frau fiscal i l'elusió fiscal.
 • Intensificar la lluita contra el frau fiscal.
 • Combatre la morositat i el frau fiscal.
 • Desplegar una Agència Tributària de Catalunya amb capacitat per gestionar tots els impostos.
 • Aplicar una deducció de l'IRPF autonòmic per afavorir la captació de talent.
 • Instar a l'adopció d'un règim simplificat de l'impost de societats per a pimes.
 • Gravar un nou impost al comerç electrònic per preservar el model de comerç de proximitat.
 • Avaluar l'efectivitat i el grau d'implantació de l'impost sobre els habitatges buits.
 • Fer efectiu l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.
 • Aplicar un impost sobre el carboni.

PSC

 • Lluitar contra l'evasió i el frau fiscal amb la creació d'una Agència Tributària Europea.
 • Desenvolupar un pla de prevenció i reducció del frau fiscal.
 • Treballar per la creació de la capacitat fiscal de l'Eurozona.
 • Més recursos per afrontar les competències que tenim i augmentar la participació acutal de les comunitats en el paquet d'IRPF, IVA i impostos especials.
 • Autogovern i corresponsabilitat fiscal.
 • Acordar uns límits a la competència fiscal a la baixa en determinats impostos com el de successions o patrimoni.
 • Reduir la competència fiscal a Espanya i Europa.
 • Estudiar la introducció de millores en la modificació del tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques.
 • Aprofundir en la modificació de l'impost de successions, donacions i patrimoni.
 • Millorar la gestió tributària sobre l'impost sobre els habitatges buits.
 • Recuperar l'impost de dipòsits bancaris.

En Comú-Podem

 • Lluitar contra el frau fiscal i l'economia submergida.
 • Aprovar la legislació necessària per poder investigar el frau fiscal internacional.
 • Impulsar l'aprovació al Congrés de normes estrictes de protecció dels alertadors.
 • Introduir instruments tributaris que gravin el luxe i crear un impost sobre els lloguers que depassin els preus de referència del lloguer.
 • Reducció dels impostos.
 • Augmentar les contribucions a les finances públiques dels patrimonis més alts mitjançant modificacions en l'impost de successions i donacions i l'impost de patrimoni.
 • Seguir avançant en la reforma de l'impost de successions i donacions per augmentar-ne la progressivitat.
 • Reformar l'impost de patrimoni per augmentar les contribucions a les finances públiques dels patrimonis més elevats.
 • Anul·lar la reducció en l'impost del joc.
 • Reformar l'impost als habitatges buits.
 • Aplicar un impost sobre els béns de luxe.
 • Evitar el dumping fiscal a les taxes i impostos en què les administracions catalanes disposin de capacitat normativa.
 • Ampliar l'abast dels impostos sobre emissions de contaminants atmosfèrics.
 • Desplegar plenament els impostos verds.
 • Es crearà un impost sobre la compra dels animals domèstics per potenciar-ne l'adopció.

CUP

 • Reforma fiscal que evadeixi i persegueixi el frau fiscal.
 • Augmentar els recursos per investigar el frau fiscal en grans multinacionals.
 • Endurir el codi penal per a delictes de frau fiscal.
 • Creació d'una taxa covid a les grans fortunes.
 • Crear un impost propi sobre la propietat.
 • Dur a terme mesures fiscals sobre el nou concepte de gran tenidor i establir un impost a la segona propietat o residència.
 • Reforçar els impostos sobre transaccions, successions i patrimoni.
 • Fer que l'IRPF sigui realment un impost progressiu i fer que qui ingressi més pagui més.
 • Impost d'un 3% als beneficis empresarials de més de 5 milions d'euros.
 • Harmonització dels impostos sobre herències i béns immobles.
 • Revisió de l'impost de valor afegit.
 • Recaptar de manera efectiva de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.
 • Impulsar impostos que gravin el consum sumptuari i de luxe, les rendes i el patrimoni de les grans fortunes i els guanys de les grans empreses.
 • Augmentar la pressió tributària sobre les grans gestores d'infraestructures de Catalunya.
 • Aprovar un impost al consum d'aigua per a usos turístics.
 • Crear impostos ambientals a productes de plàstic i envasos d'un sol ús.
 • Desenvolupar impostos a les emissions de CO2.
 • Prohibir la venda d'animals o crear un impost anual per la seva compra per destinar-los a refugis.

PP

 • Reduir la fiscalitat de l'IRPF en els trams de renda més baixos i mitjans, baixant el tipus impositiu del tram autonòmic i reduint el nombre de trams autonòmics fent-los coincidir amb els trams estatals.
 • A través de bonificacions, disminuir la càrrega fiscal sobre famílies nombroses, despeses en llar d’infants, llibres de text, aprenentatge extraescolar de llengües estrangeres, despeses en cobertures sanitàries o incrementar la deducció pel lloguer d'habitatge habitual de joves i famílies nombroses.
 • Impost de patrimoni: igualar Catalunya al mínim exempt de la mitjana estatal amb l'objectiu que aquest impost acabi desapareixent.
 • Impost sobre successions i donacions: serà bonificat al 99% a tots els hereus de primer grau.
 • Impost de transmissions patrimonials: reduir l'impost del 7% al 6% en el cas de transmissió de pisos de protecció oficial, o en el cas de famílies nombroses, menors de 32 anys o persones amb discapacitat, passar de tributar el 5% al 4%.
 • Suprimir els impostos d'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per aviació comercial i d'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produït per la indústria, l'impost sobre begudes ensucrades envasades, l'impost sobre actius no productius de les persones jurídiques i l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.
 • Ampliar tot el 2021 la moratòria del pagament d'impostos i tributs propis per als sectors més afectats per la pandèmia.
 • Exempció de l'impost sobre estades en establiments turístics. 
 • (No s'hi diu res sobre el frau fiscal).

Junts

 • Potenciar l'Agència Tributària de Catalunya perquè tingui capacitat de gestionar el 100% dels impostos que es paguen a Catalunya i per lluitar contra l'economia submergida i el frau fiscal.
 • Defensar una ferma harmonització de la base imposable de l'impost de societats a escala europea per lluitar contra l'elusió fiscal.
 • Promoure l'erradicació del frau fiscal sensibilitzant la ciutadania.
 • Aconseguir que els recursos provinents de l'impost de societats tingui un repartiment just.
 • Impulsar tipus reduïts d'IVA i d'altres impostos indirectes que graven els productes de consum habitual per a la subsistència de famílies.
 • Defensar una fiscalitat àgil i entenedora.
 • Exigir el traspàs total de l'impost sobre continguts digitals.

Infraestructures

Ciutadans

 • Establir les millores en les infraestructures i els serveis públics a municipis amb gran afluència turística els mesos d’estiu.
 • Infraestructures racionals que promoguin una major cohesió social i una mobilitat més sostenible.
 • Impulsar el Corredor Ferroviari del Mediterrani com a infraestructura de transport estratègica per a Catalunya, Espanya i Europa.
 • Establir una avaluació independent, professional i imparcial de les infraestructures que acrediti la seva necessitat en funció del retorn social. 
 • Impulsarem un important esforç inversor per millorar les infraestructures existents i executar com abans millor les infraestructures que acumulen més retard.
 • Dotarem dels recursos per avançar fins a la igualtat en l’accés a infraestructures i serveis públics de les persones que resideixin al món rural.

PDeCAT

 • Prioritzar la despesa en recursos humans, infraestructures i equipaments del sistema sanitari.
 • Definir noves infraestructures tecnològiques.
 • Impulsar una renovació sostenible de barris i pobles i la introducció d'una infraestructura verda.
 • Impulsar una mobilitat neta, segura i connectada mitjançant la mobilitat elèctrica i l'adequació d'infraestructures.
 • Equipar els centres de recerca amb les infraestructures adients i renovar les que han quedat obsoletes.
 • Desenvolupar infraestructures de carrils ràpids de transport públic i aparcaments connectats amb serveis de transport ràpid.
 • Adequar les infraestructures energètiques i urbanístiques de mobilitat.
 • Garantir una ràpida implementació d'infraestructures de recàrrega a tots els aparcaments d'edificis.
 • Desenvolupar el pla de mobilitat del Maresme, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i del Bages. 
 • Resoldre els colls d'ampolla viaris.
 • Millorar la xarxa viària a les carreteres.
 • Promoure les infraestructures necessàries per al desplegament de la indústria 4.0.
 • Reclamar al Govern espanyol la connexió d'ample ferrovari de via europea entre Castelló i el Rosselló i al Port de Barcelona i de Tarragona.
 • Reclamar la titularitat i l'administració de la totalitat de la xarxa ferroviària que transcorre per Catalunya amb especial atenció a la xarxa regional, de rodalies i al Corredor Mediterrani.
 • Executar l'Agenda Catalana del Corredor Mediterrani.
 • Reactivar la taula estratègica del Corredor Mediterrani aturada el 2016.

ERC

 • Consolidació i millora de l'actual xarxa de ferrocarril.
 • Decisions estratègiques als ports de Barcelona i Tarragona i als aeroports.
 • Inversió en el corredor ferroviari mediterrani.
 • Definir el sistema d'infraestructures bàsiques per garantir el subministrament energètic.
 • Exigir a l'Estat el compliment de la inversió pendent en les infraestructures.
 • Infraestructures digitals per millorar l'eficiència dels serveis i la competitivitat.
 • Crear i desplegar infraestructures crítiques tecnològiques.

PSC

 • Un programa de renovació d'equipaments i infraestructures.
 • Revisar la inversió estatal en infraestructures estratègiques de Catalunya.
 • Crear un fons universal per a l'accessibilitat universal per finançar programes i actuacions en obres públiques i infraestructures.
 • Apostar per les ciutats compactes que garanteixin les infraestructures de transport públic necessàries.
 • Finalitzar el pla d'infraestructures ciclables metropolitanes.
 • Pla estratègic per al desplegament d'infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya.
 • Modernització de les infraestructures.
 • Treballar per garantir el nivell d'inversió de l'Estat a Catalunya en infraestructures adequades.
 • Revisar el pla d'infraestructures ferroviàries.
 • Millora de Rodalies.
 • Executar les noves infraestructures ferroviàries i viàries.
 • Seguir promovent el diàleg i el consens per al Corredor Mediterrani.

En Comú-Podem

 • Facilitar el desplegament de noves infraestructures de telecomunicacions com el 5G i potenciar-ne la sostenibilitat.
 • Articular en xarxa els sistemes culturals amb infraestructures que siguin el motor pels creadors.
 • Replantejament dels sistemes i de les infraestructures de mobilitat a gran escala per contribuir a la lluita contra la crisi climàtica.
 • Dotar tot el territori d'infraestructures físiques i digitals que afavoreixin la implantació d'empreses industrials.
 • Realitzar les inversions en infraestructures pendents.
 • Compliment de la disposició addicional tercera de l'Estatut d'inversions en infraestructures.
 • Realitzar una política d'infraestructures coherent amb els objectius climàtics.
 • Aprovar un pla d'infraestructures energètiques.
 • Dissenyar una xarxa de les infraestructures per prioritzar les rodalies i el Corredor Mediterrani.
 • Gestionar millor la mobilitat davant la proliferació de les infraestructures del transport destinades al cotxe.
 • Superar el dèficit d'infraestructures i gestió de la mobilitat.

CUP

 • Dotar d'infraestructures i personal necessari l'atenció primària.
 • Nou model de polígons industrials i protecció davant l'especulació urbanística.
 • Apropiació per part de la Generalitat de tots els quilòmetres de vies de Catalunya propietat de l'Estat.
 • Control de les infraestructures bàsiques.
 • Recuperar la sobirania en les infraestructures de telecomunicacions.
 • No renovar cap concessió d'autopistes ni de peatges a l'ombra.
 • Augmentar la pressió tributària sobre les grans gestores d'infraestructures.
 • Iniciar les accions necessàries per assumir el control de les infraestructures bàsiques que controla l'Estat com els aeroports, ports i una part essencial de la xarxa viària i ferroviària.
 • Començar els procediments per nacionalitzar totes les infraestructures de producció elèctrica.
 • Impulsar un canvi radical en la política d'infraestructures posant fi a obres faraòniques i aquelles que siguin econòmicament deficitàries.
 • Treballar per al desenvolupament d'una xarxa de transport públic al servei de la ciutadania.
 • Crear un operador públic de transport públic i un gestió de les grans infraestructures de transport.
 • Desenvolupar la infraestructura verda a Catalunya.
 • Redefinir les polítiques d'infraestructures de mobilitat i transport, energètiques, etcètera, que reverteixin la radialitat.
 • Recuperar sota gestió pública les infraestructures de sanejament de l'aigua.
 • Apostar pel desmantellament de les grans infraestructures energètiques que només beneficien el capital.
 • Impulsar el desplegament d'infraestructures d'accés a través d'una xarxa compartida pels diferents operadors de fix, mòbil i 5G.
 • Consolidar un ecosistema d'infraestructura col·laborativa i oberta de tecnologies lliures.
 • Desplegament de noves infraestructures per a serveis de comunicacions.
 • Crear una xarxa pública neutra de fibra òptica i telefonia.

PP

 • (La paraula 'infraestructura' o 'infraestructures' no apareix en les 101 propostes que presenta el PP, tampoc no mencionen la xarxa viària, rodalies o el Corredor Mediterrani, entre altres).

Junts

 • Eliminar els peatges d'autopista per implantar la vinyeta i completar la xarxa d'infraestructures necessàries per garantir una mobilitat resilient i sostenible.
 • Dotar els centres educatius d'infraestructures tecnològiques.
 • Consolidar Catalunya com a hub logístic del sud d'Europa.
 • Millorar la mobilitat de les ciutats reduint l'ocupació del transport públic i les infraestructures viàries.
 • Infraestructures digitals i ciutats intel·ligents.
 • Millorar les comunicacions del món rural.
 • Desenvolupar infraestructures satèl·lit per proporcionar serveis digitals de comunicació 5G-IoT.
 • Fomentar la creació de les infraestructures necessàries per convertir Catalunya en el port digital del Mediterrani.
 • Impulsar infraestructures de telecomunicacions pròpies.
 • Desplegar una xarxa d'infraestructures viàries que abasteixin adequadament tota la població.
 • Propugnar que la Generalitat sigui la titular del transport ferroviari interurbà.
 • Impulsar una llei de logística per aprofitar els màxims recursos possibles.
 • Crear el centre de monitoratge d'aeròdroms i heliports per a la gestió remota de petites infraestructures aeroportuàries.
 • Exigir el traspàs i la plena gestió dels ports de Barcelona i Tarragona.
 • Establir els objectius estratègics per a les infraestructures respecte els nous sistemes de mobilitat.
 • Impulsar el Corredor Mediterrani com a infraestructura ferroviària clau per a l'economia.

Pensions

Ciutadans

 • Ajudar als autònoms a accedir a una pensió contributiva en jubilar-se.

PDeCAT

 • Garantir el manteniment del poder adquisitiu i millorar gradualment les pensions mínimes.
 • Defensar l'adequació del sistema de pensions de manera acordada en el sí dels Pactes de Toledo.

ERC

 • Dret a viure la vellesa i les discapacitats amb autonomia personal, independència i dignitat a través d'unes pensions dignes.
 • Crear un sistema de pensions de repartiment sostenible i solidaritat intergeneracional.
 • Crear un fons de reserva de pensions.
 • Mantenir l'aportació de la cotització dels treballadors per garantir i millorar el nivell retributiu de les pensions.
 • Blindar el sistema de revalorització anual de les pensions d'acord amb les variacions de l'IPC.

PSC

 • Promoure que els complements a les pensions contributives que fa la Generalitat es facin extensives als catalans a l'exterior.
 • Enfortir el sistema públic de pensions seguint les recomanacions aprovades en el marc del Pacte de Toledo.

En Comú-Podem

 • Treballar per reduir la bretxa a les pensions.
 • Reformar el sistema de pensions per garantir pensions dignes per a tothom.
 • Acabar amb les pensions més baixes.
 • Derogar els aspectes més regressius de les reformes de pensions del PP i el PSOE.
 • Incrementar la pensió mínima contributiva i no contributiva i actualitzar-les d'acord amb l'IPC.
 • Gestionar plans de pensions públics per part de la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • Garantir un finançament suficient del sistema públic de pensions.
 • Eliminar les desgravacions d'assegurances privades o col·lectius de pensions.
 • Augmentar les pensions de viudetat al 100%.

CUP

 • Eliminar els incentius fiscals a la inversió en assegurances i pensions privades.
 • Posar fi al sistema actual de pensions precàries.
 • Permís de maternitat i paternitat amb suspensió obligatòria de 24 setmanes per progenitor amb una retribució mínima de 1.200 euros mensuals per part de la Seguretat Social.
 • Accés a la jubilació ordinària a partir dels 60 anys garantint unes pensions 100% públiques i dignes.

PP

 • (A les 101 propostes presentades pel PP de Catalunya no hi ha cap referència a les pensions).

Junts

 • Exigir unes pensions justes i dignes per a les dones.
 • Impulsar el model propi de prestacions de jubilació de la Catalunya-Estat.

Pimes

Ciutadans

 • Donar suport a les pimes i autònoms afectats per la crisi de de la covid-19.
 • Posar en marxa un pla de rescat amb ajuts directes del 75% de la facturació perduda per a totes les pimes i autònoms que s’han vist afectats per aquesta crisi.
 • Simplificarem les càrregues administratives que suporten les empreses.
 • Afavorir la transferència de tecnologia de les universitats i centres tecnològics i d’investigació a les empreses, especialment les pimes.

PDeCAT

 • Augmentar el finançament de Catalunya entre 7.000 i 10.000 milions d'euros anuals per compensar autònoms i pimes afectats per la crisi.
 • Orientar una part dels fons europeus del Next Generation per destinar-los a projectes de sostenibilitat ambiental amb la participació de pimes.
 • Aportar incentius per relacionar les institucions de recerca d'excel·lència amb les pimes de Catalunya.
 • Reivindicar que la distribució dels fons europeus incorpori una reserva rellevant per a les pimes.
 • Minorar la fiscalitat de les pimes i dels autònoms.
 • Rebaixar del 25% al 20% l'impost sobre societats per a les pimes.
 • Establir una fiscalitat equilibrada entre pimes i multinacionals.
 • Reserva rellevant de fons per a pimes.
 • Incrementar els programes de finançament a emprenedors, pimes i autònoms.
 • Millorar l'accés a la formació dels treballadors de les pimes.
 • Impulsar la revisió de la llei de la segona oportunitat.
 • Millorar l'accés del món local i les pimes als fons europeus.

ERC

 • Impulsar un sistema fiscal per afavorir l'economia productiva.
 • Lluitar contra la morositat.
 • Invertir en R+D+i fent les infraestructures necessàries i garantint l'accés al finançament de les pimes.
 • Fomentar els processos d'innovació empresarial.

PSC

 • Donar suport a les pimes amb mesures de finançament directes i indirectes.
 • Promoure el treball autònom i les micropimes.
 • Desenvolupar programes de suport i formació perquè les pimes puguin aprendre a ser més innovadores, productives i sostenibles.

En Comú-Podem

 • Aprovar un pla de recuperació i reconstrucció de l'economia amb concertació amb els agents socials que enforteixi també a les pimes.
 • Elaborar programes de suport a les pimes en la transició a la indústria 4.0.
 • Impulsar polítiques específiques adreçades a les pimes.
 • Impulsar plans d'eficiència energètica per a la indústria, especialment adreçats a les pimes.
 • Impulsar un nou mapa productiu de les nostres ciutats i dels polígons d'activitat econòmica com a oportunitat per als sectors més castigats per la covid-19 com les pimes.

CUP

 • Elaborar i executar un pla de seguretat laboral i de contenció per rescatar el teixit productiu, les pimes i els autònoms.
 • Posar fi als abusos sobre les famílies i les petites empreses i autònoms provocat per l'oligopoli bancari.
 • Reconceptualitzar l'IVA per a pimes i autònoms.

PP

 • Ajudar a les pimes en la gestió de Fons europeus, perquè la falta de suport de les institucions no provoqui la pèrdua d'aquests fons.
 • Crear una línia d'avals que complementin el 20% no avalat en les línies de crèdit ofertes per l'Estat a pimes i autònoms a través de l’ICO.
 • Elaborar un pla de suport a la internacionalització de les pimes, que inclogui, entre d'altres, l'impuls de la cooperació entre empreses, sistemes d'informació de mercats i empreses potencials i àrees d'aterratge a l'exterior.
 • Oferir préstecs a petites empreses i autònoms per facilitar que puguin dur a terme la reconversió de les seves activitats.
 • Habilitar crèdits pont per a petites empreses i autònoms on s’avali un 75% dels préstecs referits a les despeses generades durant el primer trimestre del 2020.

Junts

 • Moderar la fiscalitat del treball, pimes i autònoms.
 • Impulsar la competitivitat de les pimes adaptant la normativa, facilitant la capitalització i el creixement i desenvolupar la llei de facilitació de l'activitat econòmica.
 • Establir la figura del dinamitzador de la formació dual per a les pimes.
 • Fer un pla integral d'avaluació de competitivitat de les pimes per impulsar les reformes necessàries.
 • Dur a terme programes d'ajudes en el finançament, en la transició i en la reconversió del sector industrial en situacions de crisi provocada per la covid-19 i reforçar i ampliar els fons d'ajuts directes per a les pimes.
 • Consolidar l'Eurecat i el model d'innovació i transferència tecnològica que representa per a les pimes.
 • Impulsar reformes legislatives necessàries per afavorir la competitivitat de les pimes.
 • Crear un pla nacional de suport per a la innovació digital de les pimes.
 • Adaptar la normativa catalana tenint en compte que s'ha de fer amb criteris diferents per a pimes i grans empreses.
 • La Generalitat complirà amb el pagament a 30 dies, amb especial prioritat al tercer sector i a les pimes.

R+D+i

Ciutadans

 • Incrementarem el pressupost públic en R+D+i fins assolir l’objectiu europeu del 2% del PIB. 
 • Posar les empreses al centre de l’R+D+i configurant un sistema Integrat de Ciència i Tecnologia de Catalunya.
 • Crearem un xec d’innovació com a eina per afavorir la inversió en R+D+i per part de les empreses.
 • Potenciarem l’ecosistema d’innovació català per posar Catalunya i tot Espanya a l’avantguarda de la R+D+i europea.
 • Més R+D+i i últimes tecnologies per al desenvolupament, expansió i especialització de la indústria agroalimentària de Catalunya.

PDeCAT

 • Crear l'Agència Catalana d'R+D+i en salut.
 • Establir relacions de benefici bidireccional amb les empreses amb capacitat d'inversió en R+D+i.
 • Incentivar l'R+D+i recuperant teixit productiu i ocupació de qualitat.
 • Fomentar la col·laboració de la sanitat pública amb centres d'innovació i universitats per facilitar l'accés a l'R+D+i en la pràctica diària.
 • Reforçar les xarxes d'innovació entre entres educatius.
 • Assolir una despesa global total en R+D+i del 2,12% del PIB català en cinc anys.
 • Incorporar 7.000 nous investigadors al sistema català d'R+D.
 • Destinar un mínim d'un 10% de la despesa pública en R+D+i i a la seva promoció.
 • Aplicar un funcionament coordinat, integrat i avaluable d'R+D+i.
 • Crear el Consell de Mecenatge en R+D+i de Catalunya.

ERC

 • Un teixit empresarial competitiu en l'entorn globalitzat invertint en R+D+i i les infraestructures necessàries.
 • Foment de la cultura de la innovació.

PSC

 • Promoure incentius específics per afavorir la contractació amb centres especials d'ocupació i d'inserció social i empreses que impulsin l'R+D+i.
 • Investigació, innovació biomèdica i farmacèutica, motor de desenvolupament econòmic.
 • Compromís per la recerca, la innovació i l'ús sostenible de noves teràpies impulsant l'R+D+i en salut.
 • Establir mecanismes i orientar recursos públics que permetin fomentar l'R+D+i empresarial en sectors estratègics.
 • Augmentar l'R+D per impulsar el desenvolupament de tecnologia pròpia.
 • Crear una línia de finançament per fer viables projectes d'R+D+i.

En Comú-Podem

 • Mantenir la transversalitat especialment amb els Departaments d'Universitats, Educació i Treball incorporant programes propis de recerca.
 • Augmentar els recursos destinats a R+D+i fins a assolir el 3% del PIB.
 • Utilitzar la compra pública per accelerar els fluxos d'innovació pública, privada i social-comunitària.
 • Fomentar projectes de col·laboració amb centres de recerca i tecnologia.
 • Aplicar tecnologies i inversió en R+D+i com a elements generadors de llocs de treball de qualitat.

CUP

 • Apostar per un sector d'R+D+i en productes que es puguin reintroduir fàcilment a la cadena productiva.
 • Fer polítiques públiques transformadores basades en la recerca i la innovació.
 • Un fons de reconversió industrial i de foment del cooperativisme basat en la innovació.
 • Fer de la recerca pública i les universitats un motor de país.

PP

 • (No es troba cap menció a l'R+D+i en les 101 propostes del PP de Catalunya, tampoc cap paraula vinculada a la recerca, a la investigació o a la innovació).

Junts

 • Aprovar la llei de la ciència de Catalunya per definir i consolidar el model propi d'R+D+i.
 • Impulsar una llei de mecenatge que optimitzi els beneficis fiscals per a filantrops i inversors vinculats a les activitats d'R+D+i.
 • Enfortir el sistema R+D+i mitjançant el foment d'accions que en concretin la cooperació.
 • Fomentar programes d'R+D per a l'aplicació d'energies renovables en els edificis d'habitatges.
 • Establir programes d'R+D+i per a la progressiva substitució de substàncies perilloses en la fabricació de productes.
 • Potenciar, facilitar i simplificar l'aplicació del marc d'estímuls fiscals als projectes d'R+D+i de les empreses.

TIC

Ciutadans

 • Posar en marxa el programa CatDigital 2035 per fer de Catalunya un referent mundial digital.
 • Facilitar la digitalització i la implantació de les TIC a les empreses, en especial les pimes.
 • Impulsar una formació en entorns digitals i TIC en col·laboració amb les empreses, i treballarem amb els Ajuntaments per posar aquesta formació digital a l’abast de tota la població.
 • Posarem en marxa un Programa d’Adaptació a les TIC i el teletreball. 
 • Utilitzar el potencial de les TIC per apropar els consumidors i els productors rurals de Catalunya.

PDeCAT

 • Fomentar un ús adequat i segur de les TIC i les xarxes socials entre les persones joves.
 • Transformació digital de les empreses i potenciació de les TIC.
 • Expandir el programa Barcelona Digital Talent creant una versió nacional per impulsar la generació i la captació de talent digital als principals nodes TIC més enllà de Barcelona.
 • Potenciar les empreses catalanes del sector TIC.
 • Donar suport a la configuració del clúster TIC que es troba en fase de creació.
 • Impulsar les activitats agràries, agroalimentàries i industrials aprofitant les TIC.

ERC

 • Introducció de les TIC en l'activitat comercial.
 • Les TIC com a eines transversals de transformació social i d'economia col·laborativa.
 • Les TIC a l'abast de tothom.

PSC

 • Una llei d'organització i digitalització de l'administració de la Generalitat.
 • Implantar mesures d'impuls a la digitalització de les cooperatives.
 • Pla de digitalització específic per al comerç.
 • Digitalització de la destinació turística.
 • Finalitzar el desplegament de la fibra òptica per tot Catalunya.

En Comú-Podem

 • Millorar la cobertura de les TIC en àrees rurals per a formació a distància.
 • Oferir formacions gratuïtes relacionades amb l'ús de les TIC en dones majors de 45 anys.

CUP

 • Treballar la digitalització dels ensenyaments.
 • Digitalització democràtica en tots els centres educatius.
 • Tecnologia al servei de les persones avançant cap a l'empoderament digital.

PP

 • Impulsar la transformació digital del sector industrial a través de programes específics i amb el suport del Centre Tecnològic de Catalunya.
 • Potenciarem accions de promoció digital com trobades empresarials, fires virtuals i marketplace.

Junts

 • Potenciar els punts TIC com a centres de suport al desenvolupament del teletreball i digitalització de les pimes a tot el territori.
 • Promocionar i potenciar el capital humà femení en el sector TIC.
 • Impulsar el clúster TIC Turisme.
 • Assolir la igualtat efectiva entre dones i homes a través del desplegament del pla dona TIC.
 • Crear una estratègia trasnversal a tota la Generalitat per potenciar el pla dona TIC.
 • Continuar visibilitzant referents femenins en les TIC.
 • Exigir una justícia moderna, àgil i eficient amb plena implantació de les TIC.
Més informació
Una economia feminista després del 14-F?
50 propostes imprescindibles per a les eleccions del 14-F
Avui et destaquem
El més llegit