Projecte BioBoost, un accelerador de la bioeconomia

El projecte compta com a socis a quatre empreses que es complementen en les capacitats tècniques i empresarials

Imatge conjunta de Sergi Chimenos (Roca Junyent), Veronica Kutchinow (Simbiosy) i Xavier Foz (Roca Junyent) Imatge conjunta de Sergi Chimenos (Roca Junyent), Veronica Kutchinow (Simbiosy) i Xavier Foz (Roca Junyent)

La lluita contra el canvi climàtic i la sostenibilitat ens exigeixen abandonar els combustibles fòssils i orientar l’economia vers els productes renovables i la circularitat dels mateixos. En aquest sentit, els productes biològics esdevenen la gran font de productes renovables i de la seva gestió productiva en diem bioeconomia. L'Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO), defineix la bioeconomia com "la producció, utilització i conservació dels recursos biològics, incloent-hi els coneixements relacionats, la ciència, la tecnologia i la innovació, per a proporcionar informació, productes, processos i serveis a tots els sectors econòmics amb l’objectiu d’avançar cap a una economia sostenible".

La Unió Europea, el novembre de 2018, va definir l’estratègia sobre la bioeconomia. Aquesta estratègia abasta tots els sectors i sistemes que depenen dels recursos biològics: animals, plantes, microorganismes i biomassa derivada, inclosos els residus orgànics. Però, tal com afirma l’estratègia, per tenir èxit, la bioeconomia europea ha de tenir la sostenibilitat i la circularitat al centre. Això permetrà impulsar la renovació de les nostres indústries, la modernització dels nostres sistemes primaris de producció, la protecció del medi ambient i potenciarà la biodiversitat.

El projecte BioBoost

Tanmateix, cal passar dels programes als fets. Amb aquesta finalitat la UE, entre altres iniciatives, ha aprovat el programa BioBoost amb la missió d’accelerar les inversions en projectes de bioeconomia a Catalunya. L'originalitat i la vocació innovadora d’aquest projecte m’ha portat a dirigir-me als seus promotors per a saber-ne més. Així ens hem reunit amb Veronica Kutchinow de Simbiosy, Sergi Chimenos i Xavier Foz, ambdós de Roca Junyent Advocats. Ells m’expliquen el projecte. En paraules de Veronica: “La nostra missió és accelerar la concreció i realització exitosa de projectes empresarials a l’àmbit de la bioeconomia. Dit en altres paraules BioBoost és un facilitador. És, en realitat, un servei d’innovació estratègica a partir de bio-oportunitats de negoci, amb la finalitat de reduir els riscos de la inversió, el temps d’execució i evitar, per tant, que les dificultats provoquin l’abandó de projectes transformadors. Els nostres possibles clients són empreses agroindustrials, grups d’inversió i empreses energètiques”.

Per tenir èxit, la bioeconomia europea ha de tenir la sostenibilitat i la circularitat al centre

Qui forma part de BioBoost?

El projecte compta com a socis a quatre empreses que es complementen en les capacitats tècniques i empresarials. Roca Junyent aporta els serveis administratius-legals. Tal com exposa en Sergi: “Estem treballant en la catalogació dels projectes empresarials estratègics a fi d’aportar respostes i propostes de millora en processos d’implementació dels projectes. Detectem que la normativa compta a vegades amb terminis impossibles. La nostra tasca és situar-se a prop del regulador amb la finalitat d’alleugerir requisits. És a dir, fer possible el que defectes de disseny de procediment han fet impossible”. L’empresa Inveniam aporta les tasques de model de negoci. L’empresa Aeris, una spin-off de la UAB, està especialitzada en desenvolupaments biotecnològics i aporta capacitats per desfer nusos tecnològics dels projectes. Simbiosy és una empresa de consultoria amb capacitats per facilitar acords i prospectiva per detectar possibles col·laboradors en els projectes estratègics a emprendre. En aquest sentit, està elaborant el mapa de les empreses que disposen de recursos d’origen biològic sobrants susceptibles de transformació bioeconòmica. A més, BioBoost compta amb un comitè assessor amb participació de l’administració pública, representants del món universitari, d’empreses del sector i grups inversors.

Les fites

BioBoost s’ha compromès davant la Unió Europea a “accelerar” projectes de bioeconomia circular fins a 30 milions d’euros abans de 2026. Comenta Verònica la previsió de poder assessorar entre 8 i 10 projectes sistèmics. Com a projecte sistèmic s’entén aquell que aprofita les interrelacions possibles amb altres integrants del territori per maximitzar els beneficis tant de cadascú com del conjunt. Tal com explica en Xavier, aquests projectes solen tenir, a més, un major suport de les institucions públiques a causa de la seva major probabilitat d’èxit. A la vegada, es vol demostrar davant la Unió Europea que l’acompanyament integral facilitador d’aquests projectes sistèmics, tal com BioBoost pretén, és una fórmula eficient i que haurà de formar part de les dinàmiques de gestió dels projectes sistèmics del futur.

Els BioBoosters

Els projectes susceptibles de formar part de l’activitat de BioBoost els anomenen BioBoosters. Aquestes són les característiques que es busquen per a ser considerat projecte susceptible de ser “accelerats” per BioBoost:

1. Han de ser projectes escalables i sostenibles al llarg del temps.
2. Relacionats amb la bioeconomia. És a dir que formin part de la producció d’algun producte d’origen biològic.
3. Que tinguin un impacte sistèmic. Per tant, que impactin més enllà de la mateixa empresa i aportin desenvolupament al territori.
4. Que necessitin col·laboració de diferents socis empresarials o institucionals.
5. Que, en aquest cas, desenvolupin la seva activitat a Catalunya.
6. Que suposin una inversió superior al milió d’euros.

BioBoost compta amb un comitè assessor amb participació de l’administració pública, representants del món universitari, d’empreses del sector i grups inversors

Alcarràs Bioproductors SAT

Actualment, en el moment inicial, estan col·laborant en dos projectes. El BioBooster més destacable és el projecte d'Alcarràs Bioproductors. Es tracta d’una agrupació de ramaders que agrupa més de 150 famílies ramaderes. Fruit d’aquesta unió ja han construït una planta de compostatge a partir dels excrements de vedells i purins sòlids de porcí que produeix 27.000 tones d’un adob orgànic més competitiu i sostenible que el seu equivalent químic. Tanmateix, la planta de compostatge és solament el començament d’un projecte molt més ambiciós articulat entorn d’una planta de biogàs. Amb aquest projecte de bioeconomia circular, hom pretén produir, d’una banda, fertilitzant orgànic; en segon lloc, produir electricitat a partir de la combustió del gas obtingut i, finalment, estudiar la recuperació d’altres nutrients de valor obtinguts de la gestió bioeconòmica dels residus.

Presentació pública del projecte

El dia 7 de juny, el Col·legi d’Economistes i el Col·legi d’Agrònoms han organitzat conjuntament la presentació del projecte BioBoost, amb participació d’Alcarràs Bioproductors i del Parc Agrobiotech de Lleida. En aquest acte està previst que empreses diverses puguin exposar en format curt els seus projectes, propostes, idees o inquietuds susceptibles de formar part d’aquest gran impuls vers la bioeconomia circular. El dia 20 de juny també està prevista la inauguració de l'oficina de BioBoost al BiohubCAT de Lleida.

Som al començament d’un gran canvi. De tal manera que s’estan convertint problemes en solucions. S’està transformant el problema de les dejeccions ramaderes, amb tot el que pot suposar de contaminació i emissions de gasos efecte hivernacle, en una activitat sostenible que aporta valor a les àrees rurals. La bioeconomia circular obra una nova dimensió a la realitat econòmica del país. Però, tal com afirmen els meus interlocutors de BioBoost, a vegades cal una empenta per portar els projectes a la realització concreta. En aquesta labor BioBoost hi compromet talent, treball i capacitats.

Més informació
Sequera i aliments: no hem sigut previsors
Cal Llacuna, un exemple o una excepció d’agricultura de precisió del segle XXI?
La papallona està volant
Avui et destaquem
El més llegit