‘Silver economy’, l’envelliment com a negoci

El 2051 els majors de 65 anys representaran el 30% de la població, atendre les seves necessitats esdevindrà una oportunitat empresarial

‘Silver economy’: l'envelliment de la població és una oportunitat de negoci | Pixbay ‘Silver economy’: l'envelliment de la població és una oportunitat de negoci | Pixbay

Actualment la població major de 65 anys representa el 17,4% de la població, aproximadament un de cada sis habitants. El 2051 la població major de 65 anys hauria augmentat en més d'un milió de persones i representaria el 30% de la població, segons l'Idescat. L'envelliment de la població es pot veure com a oportunitat de negoci. Durant la crisi econòmica, molts jubilats han estat el suport econòmic de moltes famílies. És més, segons l'INE, la mitjana de la renda neta anual per persona ha estat més alta en els majors de 65 anys que no pas en la resta de la població.

Aquest canvi en la població comporta canvis en l'economia. Precisament, segons publica el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el seu darrer baròmetre, la preocupació dels ciutadans per les pensions s'ha duplicat en l'últim mes fins a aconseguir el seu nivell més alt dels últims 30 anys. Si bé potser el poder adquisitiu dels pensionistes del futur est troba en entredit, moltes empreses a Catalunya -i al món- veuen la tercera edat del futur com un nínxol de mercat.

Què és l'economia dels més grans?

La cap d'anàlisi i detecció d'oportunitats sectorials de l'agència de la Generalitat, Giulia Diamante, ha explicat durant la presentació d'un estudi realitzat per Acció sobre el tema que la silver és "l'economia vinculada amb la gent que té més de 55 anys" i sorgeix per donar respostes a les seves necessitats.

Més info: Els pensionistes perden el 26% dels ingressos amb la jubilació

Els actuals silvers se senten més joves, no són tan "retrògrads" com els seus predecessors. Aquestes persones més grans es poden diferenciar en dos tipus, els actius i els dependents. Els primers "corren maratons, llegeixen sense ulleres, fan ioga. Se senten joves i menys conservadors. Prioritzen mantenir-se saludables i energètics". Per la seva banda, els dependents tenen mobilitat limitada o comencen a patir demència. "Depenen de terceres persones per a desenvolupar-se en el seu dia a dia, el que també genera noves oportunitats", explica. Aquest grup demanen serveis com residències, ajudes tècniques a la mobilitat o teleassistència domiciliària.

L'envelliment com a negoci

A Catalunya hi ha 545 empreses del sector de l'anomenada silver economy: l'activitat empresarial vinculada amb la salut, la qualitat de vida, l'assistència i la vida activa de les persones majors de 55 anys. Aquestes companyies donen feina a 122.000 persones, segons un estudi presentat per Acció.

A Catalunya hi ha 545 empreses de la 'silver economy' que facturen 33.000 milions d'euros i donen feina a 122.000 persones

L'informe determina que les empreses catalanes que es dediquen a l'economia silver facturen de manera agregada 33.000 milions d'euros, 9.000 milions d'euros dels quals vinculats a aquest sector, una xifra que equival al 4% del PIB de Catalunya.

Aquest és un sector format principalment per pimes. El 55% de les empreses dedicades a aquesta activitat són petites i compten amb menys de 50 treballadors, un 33% són mitjanes i el 12% són grans empreses amb més de 249 treballadors. A més, aquestes companyes incorporen un fort component internacional, ja que un 45% exporten els seus productes o serveis a l'exterior.

Radiografia al sector

Del total de la facturació d'aquesta activitat, la gran majoria l'acaparen les 121 empreses de l'àmbit de la salut, que facturen el 38,4% del total, ja sigui des d'un punt de vista de productes farmacèutics, productes alimentaris específics destinats a l'alimentació saludable o l'anomenat eHealth. En aquest grup s'hi afegeixen grans empreses farmacèutiques com ara Almirall, Roche, Novartis, Esteve, Bayer o Ferrer, però també laboratoris com Ordesa o Nestlé. De la banda de l'alimnentació saludable es compten Santiveri, Danone o Gallina Blanca, que ofereixen productes específics.

Diamante

Giulia Diamante durant la presentació de l'estudi | Cedida

El segon subsector que concentra més facturació és el de les empreses dedicades a l'assistència. Aquestes 212 companyies retenen més d'un terç del negoci total. Així, les assegurances –FIATC, Catalana Occidente, Adeslas, Axa, Allianz-, els serveis sociosanitaris –Suara, Alere, Progress, L'Onada- o els proveïdors de càtering per a hospitals i residències –Eurest, Ausolan, Arcasa, Serunion- representen un 33,5% del total. En aquest segment també s'hi poden incloure les startups catalanes Joyners, de residències comunitàries, o Cuideo, de serveis de cuidadors a domicili i a demanda.

El tercer segment per volum de negoci són empreses dedicades a la qualitat de vida. És a dir, aquestes empreses ofereixen solucions a la pèrdua de qualitat sensorial i física del cos humà a través de dispositius mèdics com l'ortopèdia, els audiòfons o els productes odontològics, així com cremes i locions. Un total de 178 firmes facturen el 27,6% del total. Aquest grup inclou companyies com Bard, Zimmer Biomet, Palex, Vista Optica, Gaes, Henkel, Unilever o Lacer, entre d'altres.

Finalment, 34 empreses catalanes que facturen el 0,5% de la silver economy es dediquen a la vida activa en negocis com agències de viatges –Bestours, Viajes Loreto, TransRutas-, l'educació o la formació.

Oportunitats de plata

Tenint en compte la realitat del sector i que l'envelliment esperat de la població dels pròxims anys generarà oportunitats de negoci per a les empreses, l'estudi apunta les principals tendències de la silver economy a Catalunya. Destaca així l'augment de l'eHealth o solucions TIC en aquest segment de població. Per exemple, es preveu que la tecnologia per monitorar la salut a les llars triplicarà el seu valor en 5 anys a la Unió Europea fins a assolir els 31.500 milions d'euros, mentre que la teleassistència tindrà un valor de 20.000 milions d'euros el 2019. Pel que fa a les TIC, el grup d'edat d'entre 55 i 74 anys presenta tendències d'ús creixent: actualment el 62% d'aquesta població utilitza internet, un 82% disposa de telèfon mòbil i el 51% d'un ordinador portàtil.

La mitjana de despesa dels jubilats ha augmentat en els darrers anys un 4,6% i és superior a la despesa dels ocupats

Altres tendències són els nous dispositius mèdics –sistemes de neuroestimulació, imatges tàctils, biòpsies òptiques, òrgans artificials, per exemple- el cohabitatge sènior -nous sistemes col·laboratius que fomenten l'envelliment actiu i la convivència en comunitat amb serveis i activitats compartides- o l'esport –a Europa, gairebé la meitat de la població major de 55 anys en practica-. Les apps de salut, la mobilitat o l'anomenat fitness cerebral (ús de jocs per potenciar l'agilitat mental i reduir el risc de patir certes demències) seran també vectors que tindran molta importància en el desenvolupament del sector els pròxims anys.

Negoci dins i extramurs

L'increment en l'esperança de vida fa que l'envelliment de la població s'acceleri a causa de les millores sanitàries i el descens de la natalitat. Gran part de l'augment de la població sènior provindrà dels països emergents. Tant és així, que es calcula que entre el 2015 i el 2050 el nombre de persones grans en els països menys desenvolupats augmenti més d'un 250%, en comparació amb un augment del 71% dels països desenvolupats. A Europa passa tres quarts del mateix: les persones de més de 60 anys representen gairebé el 20% de la població i es preveu que els que tenen més de 80 anys seran el 12,7% el 2080, sent els països més envellits Itàlia, Grècia i Alemanya.

A Catalunya, la tendència apunta que el gruix de la població es concentrarà en grups d'edat de majors de 50 anys. El 2050 l'esperança de vida serà de 87,7 anys. Actualment, la mitjana de despesa dels jubilats ha augmentat en els darrers anys un 4,6% i és superior a la despesa dels ocupats, que l'any 2016 era de 14.330 euros. Catalunya és la comunitat autònoma amb més jubilats.

L'estudi determina quins són els mercats exteriors que ofereixen més oportunitats de negoci i situa els Estats Units, Austràlia, Dinamarca, Bèlgica, França, Regne Unit, Alemanya, Canadà, Singapur, Japó, Hong Kong, Itàlia, Corea del Sud, Argentina, Mèxic, Rússia, Xina i l'Índia com els mercats amb més potencial de negoci per a les empreses catalanes.

Per exemple, pel que fa a la Unió Europea, la previsió que la despesa total del sector creixi un 5% i assoleixi els 5,7 bilions d'euros el 2025. Segons l'informe, la Xina i l'Índia tenen el nombre més elevat de persones majors de 55 anys, mentre que el Japó és un dels països del món amb la taxa de població de més 65 anys més gran.

En aquest context, tal com apunten diverses fonts internacionals recollides a l'estudi, l'any 2050 al voltant del 25% de la població mundial tindrà més de 55 anys (actualment és un 17,5%, amb una esperança de vida que ha augmentat fins als 72 anys). De fet, es calcula que la població mundial augmentarà en conjunt un 14% fins al 2030, un creixement més elevat en el cas del grup d'edat 55-69 anys (+34%) i en els majors de 70 anys (+60%).

Un sector de futur?

Tot i el floriment d’aquesta tercera edat rejovenida, el seu poder adquisitiu està en entredit per l’actual crisi de sostenibilitat del sistema de pensions espanyol. Cal subratllar que aquest segment de població no és un dels grans motors de l’economia, sobretot perquè ja tenen casa, no acostumen a accedir al crèdit i el seu consum normalment és més restringit. “Molts governs ja estan implantant altres mesures per donar resposta a l’envelliment, però veiem que el tema clau és la tecnologia, les iniciatives i noves tendències faran que l’accés a molts serveis i productes siguin assequibles”, postil·la Diamante.

Més informació
"A partir del 2025 els números són impossibles. No trigarem gaire a veure la jubilació als 69 anys"
Si no estalviem, no hi ha jubilació
Avui et destaquem
El més llegit