La Zona de Baixes Emissions, una mesura per la sostenibilitat i la salut pública

La ZBE, que s’activa l’1 de gener de 2020, forma part d’un conjunt d’accions per reduir en 15 anys un 30% les emissions de contaminants a l’atmosfera

El mapa de la zona de baixes emissions | Ajuntament de Barcelona El mapa de la zona de baixes emissions | Ajuntament de Barcelona

El Govern ja fa anys que du a terme una política d’acció climàtica i un dels resultats d’això és la Zona de Baixes Emissions (ZBE) Rondes de Barcelona que s’activarà a partir de l’1 de gener de 2020 de dilluns a divendres, de 7:00 a 20:00 hores, en dies laborables. L’objectiu d’aquesta mesura, que limitarà la circulació en aquesta zona dels vehicles més contaminants, és reduir la contaminació ambiental, preservar i millorar la qualitat de l’aire i la salut pública. En aquest sentit, cal recordar que aquesta iniciativa, impulsada per la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, forma part de les accions per reduir en 15 anys un 30% les emissions de contaminants a l’atmosfera, principalment de diòxid de nitrogen i partícules en suspensió. En els propers mesos es concretaran noves accions en l’àmbit de l’emergència climàtica en el marc de la primera Cimera catalana d’acció climàtica.

La ZBE és una àrea de més de 95 km2 que engloba tota la ciutat de Barcelona compresa entre la Ronda de Dalt i la Ronda del Litoral, i part o la totalitat dels municipis de l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs. La Ronda de Dalt i la Ronda Litoral estan lliures de restriccions de circulació i a la ciutat de Barcelona queden fora de la ZBE Rondes de Barcelona els barris de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, i la Zona Franca.

Un greu problema ambiental

La contaminació atmosfèrica és un greu problema ambiental sobre el qual hi ha una àmplia i creixent evidència científica quant als efectes negatius que suposa sobre la salut de les persones. Ateses les dades de la Comissió Europea, es poden atribuir més de 10 vegades més morts prematures a la contaminació atmosfèrica que als accidents de trànsit. Segons les dades de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, la contaminació atmosfèrica provoca cada any unes 350 morts prematures només a la ciutat de Barcelona.

Les grans àrees metropolitanes, com pot ser la de Barcelona, pateixen les emissions de gasos contaminants provinents de diverses activitats econòmiques, de les quals una part important (52% segons els inventaris d’emissions) són a causa del trànsit motoritzat.

Més de dues-centes ciutats d’arreu d’Europa disposen ja de zones de baixes emissions delimitades als centres urbans, on es restringeix l’accés als vehicles més contaminants, com Brussel·les, Londres i Madrid, entre altres.

A qui afecta?

Amb caràcter general, els vehicles que a partir de l’1 de gener de 2020 no podran circular per la ZBE -de dilluns a divendres, de 7:00 a 20:00 hores i en dies laborables- són aquells vehicles lleugers com motos i ciclomotors (L), turismes (M1) sense etiqueta ambiental:

- Turismes (M1) de benzina anteriors a la norma Euro 3 (habitualment matriculats abans del 2000) i els dièsel anteriors a la norma Euro 4 (habitualment matriculats abans del 2005 o 2006).

- Motocicletes i ciclomotors (categoria L) anteriors a Euro 2 (habitualment matriculats abans del 2003).

Tanmateix, la normativa també preveu exempcions i moratòries a l’hora de poder circular amb vehicles contaminants segons quins tipus d’ús -com ara els vehicles dels serveis d’emergència-, d’usuari -persones amb mobilitat reduïda- o en funció del nivell de renda, entre altres supòsits que es poden tramitar telemàticament.

Sancions

L’incompliment de la prohibició de circular comportarà sancions econòmiques a partir de 100 euros, en funció de si es tracta d'infracció lleu, greu o molt greu. En cas de reincidència, les sancions es poden incrementar un 30% respecte del mínim. Això no obstant, s’ha establert un període de tres mesos d’adaptació a la normativa i les multes es començaran a imposar a partir del mes d’abril de 2020.

Per informar-vos de tots els detalls de l’aplicació de la ZBE, podeu trucar al 012 o consultar en aquest web de la Generalitat.

Avui et destaquem
El més llegit