El 20% de la jornada laboral és inútil

Aquest temps suposa una pèrdua de temps, diners i recursos, segons un informe elaborat per OBS Business School

El 20% de la jornada d'un treballador a Espanya està marcada per una pèrdua neta de temps, diners i recursos. A més, el 35% de la mateixa es dedica a tasques que, encara que són necessàries, no aporten rendibilitat a l'empresa.

Així es reflecteix en l'informe elaborat per OBS Business School sobre la rendició entre motivació i rendiment, que a més determina que dels treballadors que passen més temps en el seu treball, sis de cada deu ho fa per temor a perdre la seva ocupació, mentre que el 24% es queda en el seu lloc per falta de personal.

En aquest context, Espanya és el tercer país amb una jornada laboral més àmplia de la UE (232 hores més que la mitjana comunitària), si bé és el que menor rendiment obté per hora treballada, ja que el 55% d'aquest temps resulta improductiu.

L'informe determina que la motivació no és l'única variable en el rendiment, sinó que aquest es veu afectat també per altres factors com l'habilitat i la coordinació entre l'equip.

Així, la productivitat depèn de l'organització eficient del treball i de la capacitat de responsabilitat del treball. Amb tot, l'estudi mostra que a Espanya existeix la creença que quantes més hores es destinin a estar en l'oficina, millors resultats s'obtindran i més productivitat hi haurà.

Desconnexió i planificació d'objectius
L'informe estima que la desconnexió durant l'any és bàsica per als treballadors, ja que aquesta beneficia el rendiment en el treball, alhora que reforça la vida familiar.

A més, destaca la importància de l'organització, fins i tot des del dia anterior a la incorporació al lloc de treball. Així, una bona planificació permetrà aconseguir les metes, afectarà a la motivació, al rendiment i als resultats de l'any.

En aquesta línia, posa l'accent en la autoeficiencia, el pensament positiu, a fer focus en els objectius marcats i en l'entorn, com un al·licient més per aconseguir aquestes metes.
Avui et destaquem
El més llegit