Un pla estratègic per l’emprenedoria valenciana

El projecte, que buscarà objectius a assolir en un horitzó de cinc anys, es presentarà a principis de 2019

Reunió del ple del Consell Valencià de l'Emprenedor | Cedida Reunió del ple del Consell Valencià de l'Emprenedor | Cedida

El ple del Consell Valencià de l'Emprenedor, que agrupa les entitats públiques i privades més rellevants de l'ecosistema emprenedor, ha aprovat el Pla Estratègic de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana, elaborat per la Conselleria d'Economia Sostenible, i del qual es farà una presentació pública a principis d'any. Aquest pla és un programa d'accions conjuntes a mig termini que, amb caràcter transversal, implica a tota l'Administració valenciana, amb l'objectiu de facilitar la creació d'empreses i el desenvolupament i consolidació d'iniciatives emprenedores en totes les seues fases.

El conseller d'Economia Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha manifestat que "la transformació del model econòmic requereix l'enfortiment del Sistema Valencià d'Emprenedoria, perquè siga més sostenible i innovador, i que tot això es faça mitjançant una política transversal que implique a l'Administració valenciana a través de les seues polítiques d'educació, formació, ocupació o innovació, al costat de les Universitats i la resta de centres del coneixement, i a les empreses ".

Climent: "La transformació del model econòmic requereix l'enfortiment del Sistema Valencià d'Emprenedoria"

Climent s'ha mostrat "molt satisfet per l'aprovació del pla, fruit de l'aposta del Consell en els últims anys per fomentar l'emprenedoria com a motor de creixement econòmic i creació d'ocupació, i per aconseguir una economia més competitiva i innovadora, i elaborat amb la participació i implicació dels agents més representatius de l'ecosistema emprenedor".

En aquest sentit, el conseller ha recordat que abans del pla es va realitzar un mapa de l'ecosistema emprenedor del País Valencià amb una anàlisi DAFO, que permetera descriure clarament els nombrosos agents de l'ecosistema emprenedor valencià.

A partir d'aquesta anàlisi, i a proposta del ple del Consell Valencià de l'Emprenedor de novembre de 2017, s'ha elaborat aquest document que sintetitza les característiques específiques de l'emprenedoria valenciana i els trets definitoris del sistema de suport a l'emprenedoria, i que estableix els objectius que la Generalitat es planteja assolir en un horitzó de cinc anys.

Principis i valors del pla

El pla s'emmarca dins el model de desenvolupament sostenible a llarg termini que s'està impulsant des del Consell, entenent la sostenibilitat com la intersecció entre l'esfera econòmica, social i mediambiental. Per això, estableix una sèrie de línies o valors per al seu desenvolupament i implementació.

Segons el que explica l’Administració valenciana, el document contempla que les polítiques de foment de l'emprenedoria han de centrar-se en la "persona emprenedora" i promoure la generació d'ocupació, la modernitat i el desenvolupament d'una economia sostenible arrelada al territori.

L'emprenedoria que es fomenta ha d'abastar tots els àmbits, tant en termes de col·lectius implicats (joves, dones, sèniors), com pel que fa a tipologia d'entitats (persones autònomes, pimes, grans empreses, societats anònimes, entitats de l'economia social), i a sectors d'activitat (tant tradicionals com emergents).

El pla fa especial incidència en la innovació i el talent en qualsevol format (innovació social, tecnològica i econòmica), i reflecteix el compromís de garantir el dret als serveis de suport per a emprendre en igualtat d'oportunitats a tot el territori valencià.

Més informació
Jo de gran vull ser emprenedor
ESIC València busca el millor emprenedor
La disciplina de l'emprenedor
Avui et destaquem
El més llegit