Un esdeveniment 100% digital a l'estil Valkiria

La importància de l'espai, el contingut digital i la tècnica en els nous esdeveniments

Valkiria Barcelona Valkiria Barcelona

Barcelona Startup Congress s'ha consolidat com un esdeveniment que marca les tendències de l'ecosistema de startups de la ciutat, integrant múltiples mirades dels protagonistes que hi participen. D'aquesta manera, la realització de l'esdeveniment ha d'estar a l'alçada dels continguts, els ponents i més important encara, dels assistents.

La segona edició de BSC és completament virtual, produïda totalment a Valkiria Hub Space i organitzat per Grupo AMANO, amb l'última tecnologia creada per a esdeveniments d'alt perfil en els quals tant els participants com els assistents a l'esdeveniment, puguin gaudir d'una experiència singular i connectar-se en l'entorn emprenedor de Barcelona.

En aquesta ocasió, Valkiria Institute For Futures, com Strategic Talent Partner de BSC, també aporta una visió de futur en l'entorn tecnològic des de la visió internacional començant amb la participació de Steve Cadigan com key note speaker durant el matí del 24 de març. En el bloc de talent també s'abordarà la perspectiva europea de cara al 2030, el model de Venture Corporate Biulding i el concepte d'Innocities, amb Barcelona, Tel Aviv i Singapur com a exemples destacats.

Valkiria aporta tres elements de valor: espai, contingut digital i tècnica

Una dels millors avantatges que té la realització d'esdeveniments digitals, és que a través de la tecnologia és possible connectar comunitats molt més àmplies, aportant contingut de valor i arribant a tantes persones com sigui possible. És aquí on Valkiria aporta tres elements de valor que destaquen els esdeveniments digitals i els porta a un altre nivell de professionalització.

L'espai

A la nau, Valkiria IFF ha instal·lat un plató amb un ciclorama de 25mts2 de Chroma Key que permet que el disseny de l'escenari pugui comptar amb la millor tècnica de contingut ajustat a les necessitats de l'esdeveniment en format digital, la qual cosa permet incorporar elements que agreguen valor ja no només a l'escenari, sinó en la participació de persones dins i fora del set. Aquesta nau també compta amb l'espai pel back office que tots els esdeveniments requereixen, i més en aquest format en el qual la coordinació i la producció han de ser impecables per cobrir tots els aspectes de la realització.

Contingut digital

Amb l'adaptació de la tecnologia del chroma en els esdeveniments, és necessari dissenyar entorns en la mesura del contingut del programa que es té previst per a dos dies sencers que tindrà Barcelona Startup Congress en la seva edició digital. Això permet que els assistents trobin un escenari dinàmic, que evoluciona el format tradicional dels esdeveniments presencials però sense reduir la qualitat de l'espai en el format online.

Tècnica

La tecnologia ha permès que no només es puguin fer esdeveniments que aconsegueixin fins a 5 vegades més l'assistència a aquestes trobades (com és el cas de la segona edició de BSC), de manera que en temps real i des de qualsevol lloc del món, es puguin interconnectar les comunitats i elevar els continguts a major escala. Per això, Valkiria s'ha proposat comptar amb partners que compten amb tot el talent i l'experiència que es necessita per produir esdeveniments de gran format en entorns digitals.

D'acord amb We Are Social i Hootsuite en el seu informe Digital 2021, més de la meitat de la població mundial està digitalitzada i té accessos a continguts cada vegada més específics, que les audiències són exigents ja no solament amb el continguts, sinó amb els formats, la comunicació i la interacció que busquen en aquestes trobades, el sector MICE té una oportunitat de generar espais que contribueixin amb la innovació dels seus projectes i generin un major impacte en les audiències a través d'aquest tipus d'esdeveniments.

A Valkiria Hub Space hi ha set elements clau perquè les empreses es decantin cada dia més per la realització d'esdeveniments digitals

  1. L'elecció del tema específic que serà crucial per la planejar el format i l'estil. 
  2. Cada format ha de respondre a les necessitats que estan mesurades pels KPIs de l'esdeveniment.
  3. Determinar el tipus de plataforma que s'adapti a les condicions de l'esdeveniment per aconseguir una experiència singular.
  4. Crear un disseny adaptable a diferents dispositius i usuaris als quals està enfocat l'esdeveniment. És imprescindible oferir solucions que facilitin la interacció i la comoditat de l'usuari en tota la seva experiència pre, durant i post esdeveniment.
  5. Considerar i cobrir tots els aspectes tècnics de l'esdeveniment; l'entorn, qualitat del so i connectivitat de qui realitza per garantir la qualitat de difusió.
  6. Cal anar més enllà del contingut: totes les experiències són diferents i l'assistent ha de comptar amb elements que augmentin l'engagement i la interactivitat amb el propòsit de l'esdeveniment. La tecnologia permet utilitzar diferents eines i formats per aconseguir-ho.
  7. La professionalització dels equips encarregats de crear esdeveniments digitals que donin suport a les empreses per aconseguir esdeveniments únics i d'excel·lent qualitat.

La innovació del sector dels esdeveniments és imprescindible perquè les empreses puguin dur a terme els seus plans de gestió de manera més eficient, de manera que serveixi com un eix central de la recuperació econòmica que s'ha d'afrontar d'acord al context global que es viu actualment.

Avui et destaquem
El més llegit