El català, llengua de les empreses de Cecot

Cal continuar la tasca formativa de les plantilles, especialment en el cas de persones provinents d’altres realitats lingüístiques, potenciar-ne l’ús i fer del català la llengua de treball habitual

Les empreses del nostre país tenen un paper molt important per promoure l’ús del català | iStock Les empreses del nostre país tenen un paper molt important per promoure l’ús del català | iStock

Al nostre país l’empresa ha estat un focus d’irradiació de la llengua catalana. El prestigi del català, en bona mesura, també s’ha consolidat a l’empara de les empreses catalanes que l’han utilitzat com a llengua de treball vàlida per a qualsevol tipus de situació. No només el català és útil per fer negocis, sinó que en possibilita.

És amb aquesta premissa que a la Cecot, històricament, hem considerat la llengua un element consubstancial a l’hora de fer empresa. Des dels seus orígens, a la nostra associació hem impulsat el coneixement i l’ús del català entre el teixit empresarial que ens és propi, ja sigui des de la formació de les persones treballadores en cursos de llengua, en l’elaboració de lèxics específics per a diferents gremis i col·lectius, o en projectes singulars per a la seva extensió i ús.

Des de l’any 2020, situant la llengua catalana en el marc de la Responsabilitat Social Empresarial, a la Cecot hem aprofundit amb més determinació en aquesta via.

Així, i en col·laboració amb Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, fa tres anys vam dur a terme l’Estudi sobre l’ús del català a les empreses petites i mitjanes del Vallès Occidental. La recerca es va estructurar en els àmbits de la clientela, els proveïdors, la comunicació interna, la gestió interna i la comunicació externa.

A grans trets, l’estudi constatava que la vigoria de la llengua en els usos orals és sòlida, tant a l’interior de les empreses com en les relacions amb d’altres organitzacions (clients i proveïdors). No obstant això, cal continuar la tasca formativa de les plantilles, especialment en el cas de persones provinents d’altres realitats lingüístiques, potenciar-ne l’ús i fer del català la llengua de treball habitual a totes les companyies i en totes les situacions.

Cal un reforç en la incorporació de la llengua a les xarxes socials empresarials i en el seu material comercial. Per refermar el català en tots aquests elements és necessària la presa de consciència que la nostra parla és vàlida per a tots els usos

D’entre els elements en què cal reforçar l’ús de la llengua, l’estudi en detectava un ampli apartat en l’àmbit de la gestió interna a nivell escrit: en la documentació financera, en l’etiquetatge, en els manuals d’ús, en les instruccions dels productes, o en les seves garanties i embalatges. També s’hi constatava que cal un reforç en la incorporació de la llengua a les xarxes socials empresarials i en el seu material comercial. Per refermar el català en tots aquests elements és necessària la presa de consciència que la nostra parla és vàlida per a tots els usos.

Amb els principals resultats de l’estudi com a referència, l’any 2021 vam desenvolupar una Guia de bones pràctiques de llengua catalana a l’empresa, que abastava els àmbits de l’informe de l’any anterior. A banda de l’edició en paper de la guia, vam elaborar una sèrie de vídeos (amb accés via codi QR en la mateixa guia) de cadascuna de les bones pràctiques de llengua, amb l’objectiu que la seva difusió arribés al màxim nombre d’empreses del país. Va ser un projecte d’èxit, també amb el suport de Política Lingüística, que continua com a referent per a totes aquelles organitzacions que volen impulsar l’ús de la llengua.

El 2022 va ser l’any del CATacull, el projecte dirigit a nous parlants que, per mitjà d’un seguit de càpsules audiovisuals, feia del català una llengua d’acollida a l’empresa. De fet, la idea principal d’aquesta nova iniciativa era la d’incorporar la llengua catalana al pla d’acollida de l’empresa. Així, vam elaborar onze vídeos sobre la història, els parlants, el domini lingüístic, el codi de consum, les institucions que vetllen per la llengua, els recursos sanitaris i laborals del país, entre d’altres.

El projecte, també de la mà de Política Lingüística, comptava a més amb una Guia de recursos de llengua per a les empreses (diccionaris en línia, reculls de lèxic, accions formatives) i una altra per a l’impuls del voluntariat lingüístic a les organitzacions, així com la possibilitat d’assessorar en línia les empreses en l’àmbit de la llengua.

Tenim a punt noves iniciatives per continuar consolidant la llengua catalana com a llengua de comunicació plena. Com a llengua de totes les persones treballadores. Perquè a la Cecot n’estem convençuts: el català és llengua d’empresa.

Més informació
El futur de la cultura francesa depèn del català
Les màquines aproven l'examen de català
Aliança per la presència digital del català
Avui et destaquem
El més llegit