Digitalitza’m a poc a poc i amb bona lletra

La innovació i la proposta de valor, dos conceptes igual d'importants per a satisfer les necessitats dels clients

En un moment d'inestabilitat empresarial, la innovació digital a imatge de les emergents es fa imprescindible | iStock En un moment d'inestabilitat empresarial, la innovació digital a imatge de les emergents es fa imprescindible | iStock

La innovació aplicada al desenvolupament de nous productes, serveis i experiències és un motor de creixement per a les empreses, i necessita comptar amb un ecosistema adequat que possibiliti la seva implementació, definit per factors com el teixit empresarial, els recursos humans i el marc legal. Ara bé, més enllà d'aquests condicionants i de la pròpia convicció d'emprendre aquest projecte, per a passar de l'abstracció a la concreció hem de tenir en compte algunes qüestions.

Les idolatrades startup ho tenen molt clar, ja que la innovació i el desenvolupament de nous productes formen part del seu ADN. Altrament, aquestes compten amb una extrema agilitat en l'execució dels seus plans de llançament, una habilitat que respon a la immediatesa buscada pels consumidors i que les diferencia de les empreses tradicionals. Aquesta gran capacitat competitiva era tolerable per a la resta de les companyies en temps pre-Covid, donat que, a més de comptar amb una major quota de mercat, disposaven d'una oferta estable que els atorgava els marges i el múscul financer per a aprofundir en la millora del seu catàleg.

No obstant, en un context de major inseguretat, s'ha tornat imprescindible que totes les organitzacions comptin amb una estructura sòlida per a dinamitzar els seus processos d'innovació, fet que ha provocat que, aquelles que no estiguin preparades, s'enfrontin a grans dificultats. I és que, tot i que les urgències poden actuar com a catalitzador de noves idees, són males companyes si el nostre full de ruta no és clar o si el forcem a encaixar en paràmetres temporals no realistes.

En un context d'inseguretat, s'ha tornat imprescindible que totes les organitzacions comptin amb una estructura sòlida per a dinamitzar els seus processos d'innovació

En aquesta línia, les conseqüències derivades de sotmetre els plans d'innovació a una alta pressió del mercat poden repercutir, fins i tot, en els pilars fonamentals del negoci com, per exemple, en la famosa proposta de valor. Això es fa especialment visible quan volem comercialitzar un nou producte, el qual ha d'estar alineat amb aquesta proposta des d'un inici perquè, en cas contrari, no aconseguirà que el seu avantatge competitiu destaqui per sobre de la competència. Així mateix, una vegada afermat aquest concepte, s’esdevindrà que els futurs processos de millora juguin amb un risc més reduït, sent únicament necessari acabar d'ajustar el benefici lliurat en algun dels seus eixos, ja sigui en el propi disseny del producte, en el seu delivery o en l'atenció al client.

Estructures digitals

D'altra banda, dins d'aquests eixos esmentats es troba la digitalització, la qual hem de considerar com un vehicle per a entregar el valor real d'un producte o servei, en lloc d'atribuir-li el pes íntegre de ser la core proposal del negoci. D'igual manera, el seu desenvolupament implica una sèrie de decisions transcendents per a la prosperitat d'una companyia, especialment quan es tracta de traslladar a l'entorn digital un servei desplegat en l'àmbit físic, tenint en compte que, com més potent sigui l'experiència sensorial oferta per part d'aquest, més difícil serà executar la seva transformació tecnològica sense la pèrdua de valor per al client.

Només cal veure sectors com el dels esdeveniments presencials en directe, ja siguin musicals o esportius, en els quals la seva transició al món virtual, en la majoria de casos, no ha estat fluida ni innòcua, obligant-los a reformular la seva proposta o ajustar els preus, amb l'objectiu de pal·liar l'impacte reflectit en els seus comptes de resultats.

 La digitalització és essencial per a la supervivència de les organitzacions, però el centre de tota estratègia sempre ha d'estar governat per les relacions amb el client

En aquest context, marcat per la urgència de digitalitzar-se, juntament amb la necessitat de fer-ho amb una visió estratègica i estructurada per tal d’evitar conseqüències indesitjades, apareix la metodologia lean startup. Aquesta es basa en reproduir el modus operandi de les empreses emergents, amb menys recursos i gran capacitat de creixement, a les empreses més consolidades, amb la finalitat de ressaltar totes aquelles activitats que són realment rellevants en el desenvolupament i la innovació de l'oferta empresarial. De tal manera, aquesta permet agilitar els temps en la cadena de valor implícita en la introducció d'un producte o servei al mercat, escurçant el time to market i assegurant, amb majors garanties, la seva monetització i futura rendibilitat.

En relació amb el que s’ha exposat, podem concloure que un dels grans errors que tota companyia ha d'evitar cometre és concebre la tecnologia com una fi en si mateixa, de forma aïllada a la necessitat que volem satisfer, doncs aquesta és únicament el mitjà per a articular una proposta de valor útil i atractiva. Un mitjà que, sens dubte, elevarà el valor entregat als usuaris, però que no ha de ser, en cap cas, el punt de partida inicial. En definitiva, la digitalització és essencial per a la supervivència de les organitzacions, sí, però el centre de tota estratègia sempre ha d'estar governat per les relacions amb el client i el valor ofert en la seva experiència de compra.

Més informació
Construir una estratègia sòlida a xarxes socials: un ultimàtum per a les empreses
Emprenedors, els surfistes de la universitat
Avui et destaquem
El més llegit