Què és això de l’activisme accionarial?

Els activistes accionarials socialment responsables són una peça clau per a l’impuls d’unes finances sostenibles que facilitin el trànsit cap a una economia verda

Què és l'activisme accionarial? | TERMCAT Què és l'activisme accionarial? | TERMCAT

Quan sentim parlar d’activisme de seguida ho associem a la dedicació activa protagonitzada, generalment, per una minoria social que té la voluntat de promoure, impedir o dirigir algun tipus de canvi en un terreny determinat. Des dels més tradicionals fins els que han sorgit en aquest darrer segle, podem trobar activismes en tots els àmbits i per a tots els gustos: activisme pels drets civils, per la pau, religiós, sindical, polític, social, cultural, feminista, LGTBI, lingüístic, digital, econòmic i, fins i tot, i entre molts altres, també accionarial. Però, què és això de l’activisme accionarial?

L’activisme accionarial és l’activitat duta a terme pels accionistes d'una companyia amb l'objectiu d'influir en el comportament corporatiu, a través del diàleg, la presentació de propostes i l'exercici del dret de vot en la junta general d'accionistes, com a millor mètode per defensar les seves inversions.

L’activisme accionarial es pot exercir des d’una perspectiva exclusivament financera, amb l'objectiu de maximitzar els beneficis a curt termini, o des d'una perspectiva social en què, amb l’horitzó d’aconseguir beneficis més a llarg termini, s'aposta per millorar el comportament corporatiu en matèria ambiental, social i de governança.

Aquest segon tipus d’activisme accionarial es mou en el marc de la inversió socialment responsable o ISR (en anglès, socially responsible investint o SRI), és a dir, de la inversió en empreses que compleixen uns estàndards ètics determinats que exclouen, entre d’altres, la fabricació d’armament, el tractament amb productes nuclears, l’experimentació amb animals, la contaminació, l’explotació laboral i infantil o el comerç amb països de règims dictatorials.

L’activisme accionarial socialment responsable procura compaginar els criteris estrictament financers, com són la rendibilitat, el risc financer o la liquiditat, amb els criteris ambientals, socials i de governança, coneguts també com a criteris ASG (en anglès, environmental, social and governance factors o ESG factors), que s’utilitzen per a avaluar la sostenibilitat i l’impacte social d’una inversió en una empresa o negoci i que inclouen criteris ambientals (edificació ecològica, canvi climàtic, reducció de la petjada de carboni, energies renovables, emissions, desforestació, gestió de l'aigua, etc.), criteris socials (respecte dels drets humans, erradicació de l'explotació infantil, millora de les condicions laborals, inclusió i diversitat, seguretat laboral, etc.) i criteris de governança (diversitat en els consells d'administració, polítiques anticorrupció, codis de conducta, polítiques de remuneració, etc.).

És clar, doncs, que els activistes accionarials socialment responsables són una peça clau per a l’impuls d’unes finances sostenibles que facilitin el trànsit cap a una economia verda.

Podeu consultar aquests termes en el portal Terminologia d’economia i empresa i en el Cercaterm.

Avui et destaquem
El més llegit