Espanya: un país de rics?

D'algun temps ençà, l'impost sobre el patrimoni ha estat objecte de debat, sobretot degut a les diferències en la seva aplicació entre les diferents comunitats autònomes

L'amo del grup Inditex, Amancio Ortega | Europa Press L'amo del grup Inditex, Amancio Ortega | Europa Press

L'impost "extraordinari" sobre el patrimoni es va crear en 1977 amb el propòsit de recopilar informació sobre el patrimoni de les persones físiques i utilitzar-la per a obtenir ingressos a declarar en l'IRPF. Es va eliminar en 2008, però es va restablir en 2011 a causa de la crisi econòmica del país. Des de llavors, s'ha renovat anualment, no sense controvèrsia.

És important destacar que aquest impost és un dels impostos cedits a les comunitats autònomes de règim comú. Això significa que tota la recaptació de l'impost es queda en la comunitat corresponent. A més, les comunitats autònomes tenen la capacitat de modificar el tipus impositiu i també poden aplicar bonificacions en la quota, la qual cosa ha estat objecte de crítiques.

Per a entendre la controvèrsia darrere de l'impost de patrimoni, és crucial entendre com funciona. Bàsicament, aquest impost grava la riquesa acumulada per una persona, incloent-hi propietats, accions, estalvis i altres actius. La idea darrere de l'impost és que aquells que tenen més riquesa haurien de pagar més imposats que aquells que tenen menys.

Aquest impost afecta a aquelles persones amb un patrimoni net superior als 700.000 euros

Llums...

La desigualtat al nostre país s'ha incrementat en els últims anys; l'1% més ric posseeix una riquesa equivalent a la del 70% més pobre. La necessitat de mesures efectives per a reduir la bretxa social és evident, i, per a alguns, l'impost de patrimoni podria ser una d'elles.

Aquest impost, sobre el paper, permet augmentar la recaptació de l'Estat d'una forma progressiva. En altres paraules, contribueix al fet que aquells que en tenen més, paguin més. Així, afecta "tan sols" a aquelles persones amb un patrimoni net superior als 700.000 euros, és a dir, a una petita part de la població espanyola.

Els defensors d'aquest impost consideren que és una manera de garantir la justícia social i la igualtat d'oportunitats

Els defensors d'aquest impost consideren que no és una càrrega per a aquells que han treballat intensament i han aconseguit acumular riquesa, sinó que és una manera de garantir la justícia social i la igualtat d'oportunitats. A més, diuen, pot ajudar a compensar les desigualtats econòmiques que s'han produït a causa d'una sèrie de factors, com l'herència, l'accés a l'educació, les oportunitats laborals i les diferències salarials.

D'altra banda, aquests defensors, consideren que l'impost de patrimoni pot ser una eina eficaç per a incentivar la inversió en l'economia real i no especulativa, i pot motivar a les persones a invertir en projectes productius i generar un major impacte en l'economia real. Així mateix, pot evitar l'acumulació de grans fortunes en poques mans, la qual cosa pot ser perjudicial per a l'economia i la societat en general.

I ombres

Hi ha altres tants arguments que defensen que això no és així. Per a aquells que es mostren en contra, l'impost de patrimoni és una mesura fiscal que no sols no és efectiva, sinó que a més és perjudicial per a l'economia i la societat.

En primer lloc, perquè, consideren, desincentiva la inversió i l'estalvi. Si una persona sap que, a mesura que acumula riquesa, serà sotmesa a un impost més elevat, és menys probable que inverteixi o estalviï. Això pot tenir conseqüències negatives per a l'economia en conjunt, ja que la inversió és necessària per al creixement i l'ocupació.

Més enllà dels arguments econòmics, hi ha qui considera que pot ser utilitzat com una eina política per a penalitzar a determinats grups o individus

En segon lloc, l'impost de patrimoni no té en compte la situació personal de cada contribuent. És possible que una persona tingui un alt patrimoni, però que la major part de la seva riquesa estigui en béns immobles o en empreses que no generen liquiditat. En aquest cas, l'impost pot ser especialment perjudicial.

Més enllà dels arguments econòmics, hi ha qui considera que pot ser utilitzat com una eina política per a penalitzar a determinats grups o individus. En alguns casos, aquest impost s'empra com una forma de càstig a aquells que han tingut èxit en els negocis o que han treballat intensament per a acumular riquesa. La qual cosa, no sols sembla injust, sinó que també pot generar un ambient de desconfiança cap a les polítiques fiscals.

Finalment, algunes persones pensen que l'impost de patrimoni és una doble imposició perquè s'aplica sobre el valor dels actius que ja han estat gravats amb altres impostos, com l'impost sobre la renda o l'impost sobre els guanys de capital. És a dir, s'està gravant el mateix actiu dues vegades, una vegada a través de l'impost sobre la renda o l'impost sobre els guanys de capital, i una altra vegada a través de l'impost de patrimoni.

Fent números

És difícil proporcionar una xifra exacta del nombre de rics a Espanya a causa de la falta d'una definició clara i universalment acceptada del que es considera "ric". No obstant això, segons les dades de l'últim informe de l'Agència Tributària sobre l'impost de patrimoni, corresponent a l'any 2020 (l'informe més recent disponible), un total de 189.613 contribuents van presentar declaració d'aquest impost a Espanya, la qual cosa representa un 0,88% del total de contribuents de l'IRPF.

I, quant recapta aquest impost? En 2020, la recaptació total de l'impost va ser de 1.039 milions d'euros, la qual cosa representa, aproximadament, el 0,2% del total de la recaptació de l'Estat espanyol en aquest any, que va ser del voltant de 441.000 milions d'euros.

En comparació amb altres impostos, quantitat recaptada és molt petita i suggereix que el seu impacte real en l’economia és limitat

En comparació amb altres impostos, com l'IVA o l'IRPF, aquesta quantitat és molt petita i suggereix que el seu impacte real en l’economia, malgrat els intensos debats, és limitat. A més, la recaptació de l'impost de patrimoni ha anat disminuint en els últims anys, principalment a causa de les bonificacions i exempcions que han estat establertes per les diferents comunitats autònomes.

Tocant de peus a terra

La crítica sobre que l'impost de patrimoni suposa una doble imposició està desenfocada. Tècnicament, no pot considerar-se que existeixi doble imposició en gravar-se el patrimoni o el consum de manera simultània a la renda. No ha de perdre's de vista que la capacitat per a suportar impostos té 3 manifestacions diferents: la renda, el consum i el patrimoni. Si no tinguessis en compte les 3 alhora, alguna cosa quedaria sense gravar.

Així, la raó de ser de l'impost de patrimoni és poder gravar, controlar, a les persones que no tenen renda. No obstant això, tal com està concebut, és una mesura ineficaç per a combatre la desigualtat econòmica, perquè és fàcilment evadible. Les persones amb grans patrimonis poden transferir els seus béns a familiars o societats offshore, evitant així l'impost. Per això, seria interessant establir polítiques fiscals més justes per a redistribuir la riquesa sense perjudicar els qui l'han acumulat.

La raó de ser de l'impost de patrimoni és poder controlar a les persones que no tenen renda

Per a aconseguir aquest objectiu, és necessari fomentar el creixement econòmic, promoure la creació d'ocupacions mitjançant l'eliminació de barreres a la inversió, i assegurar la llibertat econòmica i la seguretat jurídica. És important concentrar-se en l'augment de la mobilitat social i proporcionar oportunitats a persones de baixos ingressos a través d'inversions en educació, capacitació i programes d'ocupació. També es poden implementar mesures per a prevenir l'evasió fiscal i el frau.

Aquestes polítiques fiscals justes són essencials per a construir una societat igualitària. Això és el que marcarà la diferència en la lluita contra la desigualtat econòmica. Però, si, així i tot, entenem que l'impost de patrimoni és l'eina necessària per a posar remei al nostre problema, aquest ha de ser abordat amb cura i equilibri. La seva aplicació ha de ser equitativa i justa, sense afectar de manera desproporcionada a aquells que posseeixen patrimonis mitjans o modestos. Només així podrem aconseguir l'objectiu que ens proposem.

El nou Impost de Patrimoni hauria de ser més progressiu i ajustar les taxes a la capacitat econòmica del contribuent. Això significa que s'aplicarien taxes més altes a aquells contribuents amb un patrimoni més alt, mentre que les taxes serien més baixes per a aquells amb un patrimoni més baix, reduint així l'impacte negatiu en l'estalvi i la inversió. En aquest sentit, és important establir exempcions o deduccions fiscals per a uns certs actius, com les inversions en empreses que generin ocupació o els habitatges que siguin la residència principal dels propietaris.

El nou Impost de Patrimoni hauria de ser més progressiu i ajustar les taxes a la capacitat econòmica del contribuent

L'assignació d'actius pot veure's afectada per la tributació, la qual cosa pot generar arbitratge fiscal i reduir l'eficiència. La bretxa fiscal entre territoris pot ser especialment significativa si l'impost es basa en elements personals en lloc de territorials. Així, l'harmonització fiscal seria un punt a tenir en compte. Per a aconseguir-la existeixen tres possibilitats: establir una norma estatal que reguli una base imposable comuna amb un límit per a les exempcions, actuar sobre les deduccions i bonificacions de la quota mantenint la declaració com a mecanisme de control, o establir una reducció màxima en els tipus de gravamen.

Cal considerar, també, la càrrega administrativa de l'impost. Simplificar els procediments i requisits administratius, sent aquests més fàcils i menys costosos per als contribuents, ajudaria al fet que es complís amb les obligacions tributàries. A més, millorar la transparència i la informació disponible per als ciutadans permetria als contribuents conèixer millor com funciona l'impost, quines taxes s'apliquen, quines són les exempcions i deduccions disponibles, i com s'utilitza els diners recaptats.

Cal destacar que, encara que molts així ho creguin, els impostos, per si sols, no són redistributius. La redistribució es produeix en la despesa. Per això, és important que es destinin els recursos recaptats a programes socials i de benestar públic que beneficiïn a tota la societat. I que la població sigui conscient d'això.

Més informació
CaixaBank anirà als tribunals per l'impost a la banca
El Govern modifica l'impost sobre el Patrimoni per captar els 12 MEUR a les grans fortunes
Catalunya és la comunitat que ha pagat més impost de patrimoni de tot l'Estat
Com afectarà la fallida de Silicon Valley Bank a l’economia catalana?
Avui et destaquem
El més llegit