La filial de fruits secs del grup Borges guanya un 150% més

L'empresa gestiona 2.434 hectàrees dedicades a la producció de nous, pistatxos i ametlles a l'Estat espanyol, Portugal i els Estats Units

Fruits secs de Borges Fruits secs de Borges

Borges Agricultural & Industrial Nuts (BAIN), filial de fruits secs del Borges International Group, ha obtingut un benefici net de 3,5 milions d'euros al tancament de l'exercici el passat 31 de maig. La xifra suposa un increment del 150% respecte l'anterior exercici de 2015-2016 -1,4 milions d'euros-, malgrat un descens del preu de l'ametlla que va suposar una reducció de la facturació del 18,5%, arribant als 197,2 milions. La societat, a més, ha aconseguit uns beneficis abans d'impostos, taxes, depreciacions i amortitzacions (EBITDA) de 8,7 milions al tancament, un 31,8% més que l'anterior. Segons un comunicat corporatiu, les vendes de BAIN suposen un 56,5% de la seva facturació i arriben a 63 països. Les ametlles, el producte més venut, suposen 66,1% d'aquestes vendes, pels 11,4% de les nous.

La filial de fruits secs del Borges ha obtingut un benefici net de 3,5 milions d'euros

Al tancament d'aquest mateix 2017, l'empresa ha processat i comercialitzat 35.066 tones de fruits secs, fruites dessecades i aperitius, dels quals un 51,6% correspon a ametlles i un 18,8% a nous. També ha comercialitzat 9.240 tones de subproducte d'ametlla.

Precisament, el grup ha plantat 401 hectàrees d'ametllers des de 2016, quan va posar en marxa el seu pla d'expansió. En total, des d'aquesta mateixa data, BAIN ha incorporat 1.152 noves hectàrees destinades al conreu d'ametller per poder "capturar tot el marge de la cadena de valor". Addicionalment, a les 401 plantades, s'han replantat 30 hectàrees de noguers entre l'Estat espanyol i els Estats Units. Tot plegat fa que gestioni actualment 2.434 hectàrees a l'Estat espanyol, Portugal i els Estats Units, dedicades a la producció de nous, pistatxos i ametlles. 

 Les ametlles són el producte més venut seguit de les nous

Recentment, BAIN va començar a cotitzar al Mercat Continu de la Borsa Espanyola, després de culminar el procés d'integració de les empreses i activitats relacionades amb el negoci de fruits secs.

Més informació
Borges, experts a menjar-se el món
L'or de la fruita seca
Avui et destaquem
El més llegit