La manca de talent digital i les dificultats per trobar-lo és un dels reptes de moltes startups
La manca de talent digital i les dificultats per trobar-lo és un dels reptes de moltes startups

El Govern lidera un projecte europeu per millorar la competitivitat de startups

Interreg Europe Start Easy vol oferir eines intel·ligents que facilitin i agilitzin la creació d'empreses

El Govern liderarà el projecte europeu Interreg Europe Start Easy com a iniciativa que vol fomentar les bones pràctiques administratives per millorar la competitivitat de les startups. Alhora, també vol oferir eines intel·ligents que facilitin i agilitzin la creació de noves empreses aprofitant l'ecosistema existent a Catalunya. 

La subvenció total per aquest projecte europeu ascendeix a 1,6 milions d'euros, dels quals 433.790 es destinaran a la Generalitat per tal que posicioni Catalunya com a "principal hub d'empreses emergents del sud d'Europa", amb més de 1.300 empreses.  Es vol aplicar els resultats de l'ecosistema tecnològic al conjunt del sector empresarial català. 

Més info: Les 30 millors ciutats d'startups del món

En aquest sentit, el Govern col·laborarà amb diferents entitats municipals, regionals i estatals d'altres països de la UE com són França, Itàlia o Polònia. Un altre dels objectius conjunts és augmentar l'ocupació de la Unió Europea.

Entre les principals línies d'actuació destaquen: promoure l'intercanvi interregional d'experiències, crear polítiques i plans d'acció conjunts, mobilitzar els grups d'interès regionals i difondre les activitats i resultats al públic europeu.

Més info: The Collider, un col·lisionador d'startups amb segell català

Per la seva banda, el departament d'Empresa com a principal soci del projecte organitzarà jornades temàtiques, visites de camp i treballarà amb les diferents corporacions representatives del teixit empresarial i de les administracions implicades per intercanviar experiències i traslladar-ne les bones pràctiques. 

Més informació
La festa VIP del Pier 01
Les startups escalen els Pirineus
Avui et destaquem
El més llegit