Ibercaja incrementa el seu benefici net fins als 109,8 MEUR

L'entitat financera ha obert recentment cinc centres de negocis a Madrid, Barcelona, València i Saragossa

Ibercaja ha obtingut un benefici net de 109,8 milions d'euros entre gener i setembre del 2016, malgrat el context de tipus d'interès en nivells mínims i la competència existent al mercat, la qual cosa suposa un creixement interanual del 6,4%. Segons ha explicat l'entitat en un comunicat de premsa, aquests resultats s'han aconseguit "gràcies al dinamisme de l'activitat amb clients, amb especial contribució en el vessant de l'actiu del finançament a pimes i dels préstecs hipotecaris per a adquisició d'habitatge de les famílies".

En recursos, l'entitat financera destaca el vigor dels volums d'estalvi gestionats mitjançant productes fora de balanç (fons d'inversió, plans de pensions i assegurances d'estalvi).

Crèdit de més de 2.000 milions per a empreses i autònoms
En aquest període, Ibercaja ha mantingut l'aposta per la concessió de noves operacions creditícies entre juliol i setembre, acumulant un flux de formalitzacions de 3.851 milions d'euros al llarg de l'any. D'aquest import, 2.146 milions s'han atorgat a empreses i autònoms ( 24% interanual) i 689 milions a hipoteques per a compra d'habitatge ( 67,5% interanual).

Els recursos de clients gestionats per la xarxa comercial de Ibercaja superen ja els 50.000 milions d'euros, havent-se incrementat un 2,2% pel que fa al tancament del tercer trimestre del 2015. En particular, els recursos fora de balanç experimenten un comportament destacat, amb un creixement del 9,8% interanual, superant ja els 20.000 milions d'euros.

"Ibercaja és l'entitat, entre les principals del país, amb millor evolució en els índexs sectorials que mesuren la satisfacció del client en 2016", afirma el banc. En el cas de l'estudi IQUOS que elabora STIGA, ocupa el tercer lloc del rànquing entre les entitats amb presència nacional. Mentre, en l'indicador de recomanació NPS de INMARK, lidera el rànquing de les 10 grans entitats del país.

Nou centre de negoci a Barcelona
El dinamisme en la formalització de noves operacions de finançament a les empreses (2.146 milions d'euros, 24% interanual) ha permès que el risc viu amb empreses no immobiliàries s'hagi elevat un 13% interanual entre gener i setembre, gràcies en gran manera a la creació de 76 noves figures gestores especialistes en l'atenció d'aquest segment (fins als 495 totals) i a l'obertura de cinc centres de negocis a Madrid, Barcelona, València i Saragossa.

En crèdit a particulars, en aquest trimestre es manté la forta acceleració en la formalització dels préstecs hipotecaris per a la compra d'habitatge ( 689 milions d'euros en nou mesos, 67,5% interanual), dels quals el 30% són operacions contractades a tipus fix. En conjunt, el crèdit normal (no dubtós) es xifra en 31.129 milions d'euros al setembre, un 1,5% inferior al de fa un any. En el segon i el tercer trimestre de l'exercici, aquest saldo s'ha estabilitzat ja, després de la contracció dels últims anys inherent al procés de desapalancament viscut per l'economia espanyola.
Avui et destaquem
El més llegit