Les directives creuen que hi ha discriminació salarial

L'enquesta Adecco revela certa disconformitat amb les quotes femenines i la dificultat de la conciliació

Creix fins a un 65% el percentatge de directives que creuen que encara existeix discriminació salarial per a les dones. Aquesta dada és una de les conclusions a què s'ha arribat en la VI enquesta Adecco a dones directives.

En l'últim any, augmenta aquesta percepció en dos punts percentuals. D'elles, un 27,9% denúncia que aquesta discriminació és encoberta i que en moltes ocasions les dones són víctimes de males pràctiques per rebre menors salaris que els seus homòlegs masculins. Només el 34,9% afirma que ja no es dóna aquesta discriminació salarial entre gèneres quan de la mateixa categoria professional es tracta.

Per a les executives espanyoles, la principal dificultat a l'hora d'aplicar mesures d'igualtat en les empreses rau en que els consells de direcció desconeixen l'impacte positiu que aquestes tenen en la rendibilitat de l'empresa.

El 37,2% de les consultades creu que la imposició de quotes en els consells d'administració és una mesura que no ajuda a les dones a aconseguir llocs directius sinó més aviat al contrari, pot ser perjudicial per a aquelles ben preparades en poder qüestionar-se si el seu lloc correspon a la seva vàlua o deriva de la quota.

Un 41,5% confirma tenir problemes amb freqüència per conciliar (un percentatge inferior al registrat en l'anàlisi anterior, del 54%). Augmenta el percentatge de dones que "rares vegades" troba problemes per conciliar, fins al 46,5% (abans era del 41%) i es duplica el d'aquelles que mai els té (11,6%). I és que l'Estat espanyol és un dels Estats d'Europa on la conciliació familiar es fa més difícil.

Sobre la possibilitat del teletreball, si be un 48,8% aposta pel teletreball total, perquè considera que l'important és treballar per objectius, independentment de la presència en el lloc de treball, hi ha un 39,5% de directives que aposta per combinar aquesta eina amb una jornada presencial.
Avui et destaquem
El més llegit