Mantenir o canviar l'empresa familiar? I alguna resposta més

La segona entrega de la sèrie sobre l'empresa familiar, que resol qüestions des de les noves incorporacions fins als conflictes interns, passant pel dividend

Respostes a les preguntes del lectors sobre l'empresa familiar | iStock Respostes a les preguntes del lectors sobre l'empresa familiar | iStock

Aquest és el segon capítol d'una sèrie d'articles que volen donar resposta a diferents preguntes que ens han fet arribar els lectors de 'VIA Empresa' sobre l'empresa familiar. Tens més preguntes sobre l'empresa familiar? Ens pots enviar un correu a lectors@viaempresa.cat.

Mantenir l'empresa familiar potser passa per canviar-la; per on comencem?

Definint els possibles escenaris futurs i la seva probabilitat. Per a cada un quines són les possibles estratègies?, evitant caure en repetir el conegut. Podrem començar a actuar per l'aspecte més convenient, però tenint en compte que tots estan interrelacionats. Un canvi de política de producte pot afectar a la motivació dels comercials, per exemple.

Com definim els diferents escenaris de l'empresa familiar?

Haurem de fer una anàlisi PEST, tenint en compte els diferents aspectes polítics, econòmics, socials i tecnològics; de les forces de Porter, etcètera. En definitiva, determinar quins són els principals factors externs que poden influir en el nostre negoci, determinar el seu grau d'incidència, i com poden presentar-se. També hem de tenir en compte els diferents escenaris familiars.

Com s'han d'anar incorporant els nous membres de la família empresària? Han de fer-ho a tots els àmbits de l'empresa?

Hi ha diferents incorporacions, com a propietaris, directius o treballadors. Com a propietaris convé formar-los en el que significa ser propietari d'una empresa familiar, que és diferent d'una que cotitzi en borsa; és més difícil sortir i fa falta més implicació; s'ha de facilitar que coneguin i estimin l'empresa. Com a treballadors convé que tinguin requisits prefixats amb antelació amb formació adequada i a ser possible experiència prèvia fora; i que tinguin voluntat lliure d'incorporació, amb coneixement dels avantatges e inconvenients. Incorporació amb una vacant preexistent. Amb un pla de carrera, tenint en compte el destí objectiu. S'ha d'analitzar cada cas concret, perquè el bo en un pot no ser adequat en un altre.

De vegades es fa pinya, però en altres sorgeixen els conflictes amagats. S'han de gestionar, s'ha d'entendre a l'altre i arribar a consens; perquè pot-ser s'han de prendre decisions importants

Si és té formació en ADE i és una empresa industrial és recomanable passar per producció?

Deixant a part que és convenient que tot-hom que s'incorpora conegui una mica tota l'empresa, s'ha de saber l'objectiu de la incorporació. No és el mateix incorporar-se per portar el departament de comptabilitat que tota l'empresa. Com més amunt s'ha d'estar més necessària és la visió global. L'empresa no són departaments estancs, tots estan interrelacionats. En tot pla d'incorporació s'han d'analitzar els coneixements i habilitats del lloc de treball i del candidat, i en funció dels mateixos definir el pla de formació i de carrera.

Que fer quan davant d'una situació complexa existeix diferències d'opinió entre els membres de la família?

Parlar, el que necessita temps; però si no hi ha comunicació és difícil arribar a un consens. L'ideal és que ja es tingui el costum prèvia. És normal que en els moments de crisi apareixen opinions diverses. De vegades es fa pinya, però en altres sorgeixen els conflictes amagats. S'han de gestionar, s'ha d'entendre a l'altre i arribar a consens; perquè pot-ser s'han de prendre decisions importants sobre repartiment de beneficis, deute o garanties, per exemple. Assentar-se a parlar, escoltant; i si el nivell d'incomunicació és alt un extern pot ajudar a establir ponts o racionalitat.

Com es gestiona un soci que no aporta, que demana dividends, però no vol marxar de l'empresa?

L'ideal és gestionar-ho en èpoques tranquil·les. Perquè si a una situació de problemes empresarial afegim de familiars, no se sumen ni multipliquen, sinó que s'eleven a la potència. Com a tot, comprenent i dialogant. Establint les normes de repartiment de beneficis equiparable al mercat, i de sortida de socis justa pel es va i viable per l'empresa. S'han d'equilibrar els interessos dels accionistes patrimionalistes i de l'empresa. S'ha de tenir en compte el que diu l'article 348 bis de la Llei de Societats de Capital sobre repartiment de beneficis i dret de separació. A vegades convé un extern que faci de llevadora ajudant a sorgir l'acord.

Aclariment: aquestes respostes estan sotmeses al millor criteri i fetes amb la informació limitada que apareix a la pregunta; són indicacions genèriques que han de validar-se abans de la seva aplicació a un cas concret, tenint en compte totes circumstàncies del mateix.

Més informació
Tenen futur les empreses familiars? I alguna resposta més
Avui et destaquem
El més llegit