Metodologia 'Agile': s'ha acabat la jerarquia!

En el nou paradigma, els equips humans s'organitzen horitzontalment amb objectius clars i compartits

 La metodologia 'Agile' anima a tenir una pissarra gegant on s’actualitza periòdicament el progrés de cadascuna de les subtasques del projecte| iStock La metodologia 'Agile' anima a tenir una pissarra gegant on s’actualitza periòdicament el progrés de cadascuna de les subtasques del projecte| iStock

La metodologia Agile ha aterrat al món dels Recursos Humans per quedar-se. Però que són els mètodes Agile? D’on provenen i què aporten de nou? La filosofia Agile és una nova forma d’entendre l’organització del treball dins l’empresa, i troba el seu origen en les startups tecnològiques i les àrees digitals de grans multinacionals. Des de la mentalitat líquida, oberta al canvi i col·laborativa dels departaments d’R+D, neix un nou mètode de treball que pretén revolucionar la forma de fer empresa.

Els seus pilars són la col·laboració, perquè s’han acabat les jerarquies. La metodologia Agile entén l’empresa com una xarxa de cèl·lules i grups de treball que col·laboren, per això manen les millors idees i les necessitats del client. Mai l'organigrama. També fomenta els grups de treball, que són dinàmics, líquids, i poden canviar. El propòsit és crear grups de treball en funció de les necessitats de cada client (intern o extern) i cada projecte.

A més, dins de cadascun d’aquests grups de treball trobem diversos rols clarament definits per potenciar l’eficiència de l’equip:

  • Product Owner: la persona de l’equip que representa els interessos del client. És la persona que entén què vol el client, què necessita, i la que manté interlocució constant amb ell/a per avaluar l’entrega de valor. És el pont entre client i la resta de l’equip.

La filosofia 'Agile' és un nou mètode de treball que pretén revolucionar la forma de fer empresa

  • Scrum Master: és el facilitador/a de l’equip, el garant de la metodologia i valors Agile. Ha d’aconseguir que totes les idees es posin a debat, que hi hagi transparència i que no es produeixin interferències externes que restin focus a l’equip. És el moderador/a entre el Product Owner i la resta de persones que treballen en el projecte.
  • Equip de desenvolupament: la resta de persones que conformen el grup de treball i els executors del projecte. Tenen les eines necessàries per decidir com s’enfoca el projecte, i convertir-lo en realitat. Són ells/es qui debaten, consensuen i implementen les solucions, en base a la informació que trasllada el Product Owner sobre les necessitats del client. En el fons, són els líders del projecte.

D’aquesta forma, cada peça de l’engranatge té uns objectius clars i definits, no es produeixen confusions i tothom rema cap a un mateix objectiu comú: l’entrega de valor al client.

Un altre dels pilars és la jerarquia, ja que en la metodologia Agile, tota la informació és transparent i accessible als membres del grup. Com s’aconsegueix això? A través d’una panell visual de treball anomenat Scrum. Existeixen diferents aplicacions digitals gratuïtes com Asana, que ens permeten crear aquest tipus de panells. L’Scrum bàsicament és una pissarra gegant on s’actualitza periòdicament el progrés de cadascuna de les subtasques del projecte. Cada persona marca el progrés de la seva missió dins l’Scrum, perquè la resta de companys tinguin coneixement de com evolucionen les altres àrees del projecte. Alerta! L’Scrum pot ser una eina potentíssima, però només si s’utilitza bé. Tots els membres de l’equip, a l’inici i durant el projecte, han d’acordar quin tipus d’informació té sentit posar a l’Scrum i quina és la millor manera d’organitzar-la. 

Cadascú té uns objectius clars i definits amb un objectiu comú: l'entrega de valor al client

El quart pilar és l'eficiència, ja que ser agile vol dir ser eficient. Això significa que tothom treballa amb objectius clars i compartits, definits conjuntament, i sense interferències externes mentre s’avança com a l’objectiu. Com s’aconsegueix això? A través d’Sprints, el període de temps que triguem en aportar valor al client, a arribar a l’objectiu que ens marquem com a equip.

En el context Agile, doncs, es proposa que per arribar a l’objectiu de forma eficient i coordinada es segueixi el següent format de reunions.

Les reunions en el context 'Agile'

  1. Sprint Planning: reunió a l’inici del projecte per marcar-nos els pròxims objectius a assolir. Normalment, els sprints solen durar entre 1-2 setmanes, i quan s’acaben, es planifica un nou sprint amb nous objectius. En aquesta primera reunió llarga, el Product Owner trasllada les necessitats del client a l’equip de desenvolupament. Després, l’equip de desenvolupament a part trosseja les tasques a fer, les reparteix segons els membres de l’equip i es marquen objectius.
  2. Dailys: a partir de l’Sprint Planning, cadascú ja sap el que ha de fer. No cal tornar a fer cap altra reunió llarga innecessària, si les necessitats del client no canvien. L’únic que cal és fer reunions de seguiment molt operatives anomenades Dailys. Els dailys són reunions que es fan de peu (mai asseguts!) davant de l’Scrum, la pissarra gegant. I cada persona explica, en 3 minuts: 1) Què va fer ahir? 2) Què farà avui? 3) Quins obstacles ha tingut o preveu que es trobarà?
  3. Sprint review: al final de l’sprint, al cap de 2 setmanes, es fa una reunió per avaluar si s’ha arribat a objectius i s’ha entregat el valor que havíem d’entragar al client. En la segona part de la reunió, s’aprofita per fer retrospectiva i avaluar què es pot millorar.

En conclusió, les metodologies Agile fan una aposta valenta i decidida per una organització del treball col·laborativa, transversal, transparent, i sobretot eficient. 

Més informació
Talent 'agile'
Avui et destaquem
El més llegit