Pacte a quatre bandes contra el malbaratament alimentari

Un total de 15 empreses privades duran a terme fins a 29 projectes de sensibilització, prevenció, aprofitament, coneixement i governança

Pacte a quatre bandes per lluitar contra el malbaratament alimentari durant la campanya 2019-2020 | iStock Pacte a quatre bandes per lluitar contra el malbaratament alimentari durant la campanya 2019-2020 | iStock

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha impulsat un comitè estratègic per tal de fer front al malbaratament alimentari a Catalunya. Aquest comitè té quatre potes: l'administració pública, l'empresa privada, les universitats i la recerca, i la societat civil i el tercer sector. La preocupació pel problema del malbaratament dels aliments va accentuar-se a l'administració catalana arran del projecte de la Unió Europea (UE) Ecowaste4food. Així doncs, és a tota Europa que s'està lliurant la batalla per produir, exportar, vendre i consumir aliments de forma més conscient. Ecowaste4food té la missió d'ajudar a les autoritats territorials dels països i regions europees per tal que puguin actuar amb més garanties i reforçar la prevenció del malbaratament d'aliments. A banda de Catalunya, altres països de la UE com França, Itàlia, Polònia, Grècia, Finlàndia o Regne Unit també participen en el projecte, que és finançat pel programa de cooperació interregional Interreg Europe.

Més info: Basf aborda els reptes de l'alimentació responsable

A Catalunya, un total de 15 empreses han decidit secundar la iniciativa de l'ARC i han creat projectes propis, amb els quals treballaran en la mateixa direcció que l'Agència i que la Unió Europea. D'aquestes empreses, un 17% pertanyen al sector primari; un 19%, al sector de la indústria i l'agroalimentació; un 47%, al de distribució i comerç i un 17% són restaurants, càterings i menjadors col·lectius. En total, entre les 15 empreses es duran a terme 29 projectes, tots ells sota el nom de #pladeprofit

 

 
Nombre de projectes per àmbit emmarcats en l'Ecowaste4food

Caprabo és l'empresa que destaca de tota la resta pel que fa al nombre de projectes que durà a terme en la campanya 2019-2020. Dels set que ha anunciat, tres es dedicaran a la sensibilització, tres més a l'aprofitament i un a la prevenció. L'Associació de Fabricants i Distribuïdors (AECOC) en farà quatre: dos de sensibilització, un de coneixement i un altre de governança. L'empresa d'àpats i lleure per a escoles Campos Estela també contribuirà amb projectes (també quatre) de sensibilització, aprofitament i coneixement. Altres empreses que hi participaran amb un o dos projectes són Cluster Food Service, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), eQuàliment, Mercabarna, el restaurant Samproiana, Unilever Espanya, Unió de Pagesos i Veritas. 

FEDER i PRECAT20, els dos instruments de l'Agència de Residus de Catalunya

L'ARC basa en dos programes, el FEDER i el PRECAT20, la seva implicació en el projecte Ecowaste4food de la UE. A més, l'administració pública vol aprofitar els programes per contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030. 

El pla d'acció per a la prevenció del malbaratament alimentari a Catalunya, que tindrà lloc l'any 2019 i l'any 2020, s'estructura en sis reptes que contenen 18 accions que donen resposta a aquests reptes, tal com s'exposa a un document de l'ARC. Per començar, el repte global que s'imposa l'agència és: prevenir el malbaratament alimentari a Catalunya amb la implicació de tots els agents de la cadena alimentària.

Aquest repte global es desplega en sis de més concrets:

  1. Generar coneixement per comprendre el fenomen del malbaratament alimentari i la seva evolució en el context del sistema alimentari.
  2. Sensibilitzar, educar i capacitar per a l'acció en la prevenció del malbaratament alimentari.
  3. Impulsar accions per a la prevenció en origen del malbaratament evitant la generació d'aliments descartats al llarg de tota la cadena alimentària. 
  4. Impulsar accions per a la recuperació i l'aprofitament dels aliments descartats donant prioritat al consum humà. 
  5. Desplegar un model de governança basat en la coordinació entre els agents de la cadena alimentària per actuar a escala de sistema alimentari. 
  6. Promoure un marc normatiu que augmenti i acceleri l'impacte de les accions. 

Com s'ha explicat unes línies més a munt, aquests sis punts es divideixen en 18 accions diferents i, alhora, aquestes 18 accions es despleguen en 133 projectes diferents, entre els quals es troben els 29 de les empreses privades. 

Què és el malbaratament alimentari?

Al resum executiu sobre elPla d'acció per a la prevenció del malbaratament alimentari de Catalunya, l'ARC explica que "el malbaratament alimentari fa referència a aquells aliments que, tot i ser segurs i nutritius per a ser ingerits pels éssers humans, per diversos motius, es descarten o s’apliquen per a usos diferents de l’alimentació humana o animal al llarg de tota la cadena alimentària". De la mateixa forma, aquells aliments aptes pel consum que s'acaben fent-se servir en l’explotació agrària i són reincorporats al sòl o bé utilitzats per a fer compostatge in-situ són altres exemples d'aliments malbaratats. 

El malbaratament alimentari fa referència a aquells aliments que, tot i ser segurs i nutritius per a ser ingerits pels éssers humans es descarten o s'apliquen per a usos diferents de l'alimentació humana o animal

Amb els projectes i plans impulsats des de la Unió Europea i, al mateix temps, des de Catalunya es pretén posar fre a les pràctiques que contribueixin al malbaratament alimentari, sensibilitzar la població i conscienciar les empreses.

Més informació
El nou consumidor
Economia circular: el residu com a recurs
Alimentació, indústria 4.0 i maquinària, els sectors amb més oportunitats al món
Avui et destaquem
El més llegit