One out of four Catalan companies invest in R&D | Acistock
One out of four Catalan companies invest in R&D | Acistock

El passaport català de l'empresa es diu innovació

Més de la meitat de les companyies ha innovat durant el 2016, sent aquestes les més capaces d’exportar

L’empresa catalana ja no dubta. El seu passaport per vendre arreu del món és el caràcter innovador. Així ho mostra el Baròmetre de la Innovació que ha presentat Acció aquest dimecres. Unes dades que indiquen que el 54,6% de les empreses han innovat durant el 2016, essent aquestes les més exportadores, especialment en el sector industrial. “Les empreses no poden mantenir l’activitat en el temps si no aporten un valor afegit al mercat”, apunta el nou conseller delegat d’Acció, Joan Romero. “I no es pot anar a més mercats sense un producte competitiu, innovador”, ha afegit. De fet, destaca, si Catalunya porta sis anys de rècord en exportacions s’ha d’entendre per aquesta aposta clara per la innovació.

Què és innovar?

El dirigent d’Acció ha volgut precisar que per innovació cal entendre aquella “activitat que realitza l’empresa desenvolupant solucions que arriben al mercat”. D’aquesta manera diferencia el concepte innovació del d’R+D, que és l’activitat que realitzen a més de les empreses altres actors com les universitats o els centres de recerca. En aquest sentit, precisament el Baròmetre presentat aquest dimarts pretén analitzar l’activitat innovadora de l’empresa catalana amb dades el màxim d’actuals possible.

El gerent de recerca i anàlisi estadística d’Acció, Antoni Fita, ha recordat que la innovació cada cop pren més rellevància més enllà de la tecnologia per arribar als intangibles. “Starbucks no ha inventat el cafè, ha innovat en la manera de prendre’l. Tres quarts del mateix amb Ikea i els mobles”, ha exemplificat. “Si al segle XX teníem molt clar que la innovació era tecnològica amb nous productes, això segueix sent-hi però guanya molt de pes el tema dels intangibles”, ha defensat.

Creix la innovació

A través d’una mostra representativa de 1.200 empreses de més de nou treballadors, el Baròmetre de la Innovació evidencia que al 2016 l’activitat d’R+D empresarial ha augmentat a Catalunya. D’un 24,1% el 2015 s’ha passat al 25,4%. A més, també augmenten les inversions destinades a fer R+D empresarial, amb un 58% d’empreses que hi ha destinat més recursos que l’any precedent.

Més enllà de la innovació tecnològica, sumant-hi els intangibles, “es consolida la innovació empresarial”, assegura Fita. El percentatge d’empreses innovadores creix lleugerament del 54 al 54,6%. En aquest punt és interessant comprovar com la innovació entre les empreses catalanes segueix el patró de la literatura econòmica. “Per edat de l’empresa observem una U. Qui més innova són les companyies que acaben de néixer i les que tenen més temps de vida”. Al capdavall, són les que en tenen més necessitat; unes per fer-se un lloc al mercat i les altres per evolucionar i poder sobreviure.

Empreses innovadores per anys de creació de l'empresa

Font: Baròmetre de la Innovació. Acció

On s’innova?

“En el 2016 el que ha predominat és la innovació en procés: nous mètodes de producció i fabricació, nova maquinària per fer coses diferents o automatització”, indica Antoni Fita. La innovació en productes i serveis o en mètodes d’organització també han estat objecte d’interès per part de més del 60% de les empreses innovadores.

Àrees on han innovat les empreses

Font: Baròmetre de la Innovació. Acció

Un punt important en aquest sentit és la incorporació de noves tecnologies per a la transformació digital de l’empresa. “Són tecnologies transversals, que afecten totes les àrees d’innovació”, destaca Antoni Fita. Així doncs, el 22,6% de les empreses que han innovat han incorporat eines com el Big Data (18,9%), l’Internet de la coses (10,9%), la realitat augmentada (7,3%) o la impressió 3D (3,8%).

La formació

“Aquest és un camí de llarg recorregut i les empreses han de formar els seus treballadors al respecte”, assenyala Fita. Un deure que el 74,4% de les empreses catalanes ha complert. On més incidència han fet és en la introducció de nous mètodes de treball (48,9%) i en introducció de nova maquinària (27%).

Cap al món

Per Antoni Fita, la relació amb la internacionalització queda clara amb el fet que “la majoria d’empreses que innoven són exportadores. Hi ha una relació sòlida entre innovació i exportació”. Una correlació especialment intensa en la indústria, on el 84,4% de les empreses innovadores han exportat. En aquesta línia, sectors com el de l’automòbil, el farmacèutic o el químic són punters al nostre país a l’hora d’innovar i exportar.

Relació exportació i internacionalització

Font: Baròmetre de la Innovació. Acció

Caràcter transversal

“Al Segle XX tothom tenia el seu departament d’innovació protegit. Avui és tot el contrari, es busca col·laboració perquè no tothom sap de tot”, evidencia Fita. És la denominada innovació oberta, la que permet que la meitat d’empreses que innoven col·laborin amb altres agents: consultors, proveïdors, centres de recerca o universitats.

També creix la col·laboració internacional, i la meitat de les empreses que apliquen aquesta innovació oberta ja han buscat col·laboracions més enllà de les nostres fronteres, majoritàriament de la mà de clients i proveïdors. Aquest canvi de paradigma a l’hora d’innovar, apunta Fita, també està provocant que el caràcter creatiu i de recerca de noves oportunitats s’estengui més enllà de departaments d’R+D i s’incorpori a “tota la cadena de valor” partint des de la direcció general.

43 milions d’euros destinats a innovació

El conseller delegat d’Acció, Joan Romero, també ha volgut recalcar la importància del suport públic en el procés d’innovació. “Quan l’administració intervé a donar suport és per l’elevat risc que té. Sense estímul públic potser l’empresa no tiraria endavant alguns projectes”, assegura.

En aquesta línia, el Govern destinarà enguany fins a 43 milions d’euros en programes de suport a la innovació empresarial, vuit més que l’any passat. Uns programes que van bàsicament vinculats a l’R+D i a projectes europeus com l’Horizon 2020, on destaca el 2,6% de participació catalana tot i disposar tan sols de l’1,5% de població. 

Més informació
Tecnòloga, empresària i emprenedora: la dona del segle XXI
Quan la tecnologia no ho és tot
Les tecnologies d’avantguarda de la propera dècada
Avui et destaquem
El més llegit