La llengua com a garantia de responsabilitat social empresarial

Definir una estratègia empresarial inclusiva respecte a l’ús del català aprofundeix el compromís de les empreses amb la responsabilitat social

Bones pràctiques en l'ús del català a l'empresa | iStock Bones pràctiques en l'ús del català a l'empresa | iStock

L'ús del català a l'empresa pot beneficiar no només la companyia, sinó també l’entorn social. Web i xarxes socials, atenció al client, etiquetatge, megafonia... Si vols introduir el català en el dia a dia de la teva empresa, aquestes són algunes de les àrees en què pots incidir per guanyar legitimitat, comprendre l’entorn i avançar-te al futur.

En un context de diversitat lingüística com l’actual, la inclusió de la llengua catalana és un exercici relativament senzill que insereix les empreses en la realitat on operen. A través de la llengua s’arriba a entendre millor el públic potencial, copsar la diversitat del mercat i desenvolupar dinàmiques innovadores amb el context cultural, social i econòmic del país.

La responsabilitat social empresarial es basa en la participació voluntària de les empreses en pràctiques i valors que impulsen la inclusió, la diversitat i la sostenibilitat ambiental, tant en processos interns com en projectes externs a l’empresa. Moltes companyies que abracen aquestes pràctiques i valors sovint obliden que la inclusió de la llengua ajuda a consolidar els objectius de la responsabilitat social. Es podria dir, doncs, que una empresa socialment responsable ha de ser, també, lingüísticament responsable.

Amb l’adopció de la llengua del territori on opera la companyia es promou l'arrelament de l’empresa a l’entorn. També és una finestra d'oportunitat per al negoci, ja que així s’enforteixen els lligams amb els clients i s’aconsegueix una penetració de mercat amb garanties de durabilitat. Es tracta, en definitiva, d'un procés de creació de confiança basada en la comprensió de la societat des de tots els seus vessants.

Com recull el document Empresa i Llengua del Departament de Treball, la llengua és un contingut més de responsabilitat social empresarial i de respecte als drets lingüístics dels consumidors. No afecta solament les qüestions de relació amb la comunitat sinó que, a més, té a veure transversalment amb tots els aspectes substancials de la responsabilitat social empresarial: laborals, socials, econòmics, de producte, d’atenció al client, de relació amb els grups d’interès i de sostenibilitat cultural.

De fet, aquesta sensibilitat per l'entorn social i cultural és un valor que l’ONU ha inclòs en l’Agenda 2030 del Desenvolupament Sostenible. En aquest document, l’ONU hi fa visible l’empresa com a força transformadora, ja que és una de les principals fonts d’activitat econòmica. L’Agenda es concreta en 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, l’onzè dels quals estableix la necessitat d’esmerçar esforços per “protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural mundial”.

Petits detalls com optar per revistes en català a la sala d'espera o oferir-hi música ambiental en aquesta llengua també ajuden a complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU

La Guia de bones pràctiques. RSE i ús de llengua catalana de la Fundació PIMEC és una de les eines que té a l’abast tota empresa que vulgui promoure l'ús del català en l’àmbit laboral i empresarial. La patronal, amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, va elaborar aquest document per tal que fos un instrument útil i pràctic per facilitar l'ús del català en aquests àmbits. 

La responsabilitat social empresarial passa pel compliment dels marcs legals vigents, però el compromís real es mostra quan es va més enllà de la llei en la promoció d’un material tan sensible com la llengua. Aquest document, justament, no es queda només en el compliment de l’articulat de la legislació, sinó que proposa superar el marc de la llei aplicant l’esperit i la intencionalitat del legislador i dels principis establerts en els tractats internacionals. Així, dins dels apartats de marxandatge, webs, xarxes socials i interacció amb l'entorn lingüístic s’hi apleguen pràctiques com l'ús del domini.cat, la priorització del català en els espais digitals o l’aposta pels programaris en català als ordinadors de l’empresa.

El document fa èmfasi en els nous espais digitals a l’apartat de webs i xarxes socials. Segons la normativa, les empreses no tenen una obligació legal específica de disposar del web en llengua catalana. Malgrat tot, la guia encoratja les empreses a oferir les versions en català  de webs i publicacions en xarxes socials, atès que la normativa lingüística sí que estableix que l'atenció al client o les invitacions a comprar siguin també en aquesta llengua.

La guia també ens recorda que col·laborar amb l’objectiu onzè de l’ONU no passa necessàriament per grans canvis en la fisonomia o el funcionament de la marca o empresa. Petits detalls com ara optar per revistes en català a la sala d'espera o oferir-hi música ambiental en aquesta llengua també ajuden a complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Més informació
50 raons per fer marca en català
Alexa aprèn català
Avui et destaquem
El més llegit