Podem comprar sempre en línia en català als supermercats?

Un dels objectius a l’hora de consolidar una política de venda en línia és, com a mínim, equiparar l’experiència digital amb la que l’usuari pugui viure al lloc físic de venda o establiment

Imatge de l'interior d'un supermercat | iStock Imatge de l'interior d'un supermercat | iStock

La pandèmia del coronavirus va comportar que moltes empreses haguessin d’implantar o d’enrobustir les estratègies digitals si volien superar la maltempsada, sobretot les que oferien la venda en línia als clients. Les empreses de distribució de productes de primera necessitat com ara els autoserveis, supermercats i hipermercats van ser de les poques que no es van veure esquitxades pels tancaments obligatoris i van poder continuar amb l’activitat comercial. Malgrat això, van veure les orelles al llop i d’un temps ençà, moltes han reforçat i refinat els canals digitals de venda.

Un dels objectius a l’hora de consolidar una política de venda en línia és, com a mínim, equiparar l’experiència digital amb la que l’usuari pugui viure al lloc físic de venda o establiment. Fins i tot, millorar-la evitant esperes, cues i sobrepesos. La qüestió de la llengua en la transacció comercial és un dels àmbits en què l’experiència de comprar en línia no sempre iguala la de la compra en establiment, on l’ús de la llengua catalana per part del client i/o del venedor està assegurada. O el que és el mateix: es pot interactuar en català amb els venedors de grans marques de supermercats, però en la compra en línia l’ús de la llengua no queda garantit perquè, tot i tenir un servei de venda en línia, no està disponible en català.

La qüestió de la llengua en la transacció comercial és un dels àmbits en què l’experiència de comprar en línia no sempre iguala la de la compra en establiment

En els darrers temps, dues grans marques com Carrefour i Dia han posat a disposició del client el servei de venda en línia en llengua catalana. El web no es descarrega en català encara que l’ordinador i el navegador hi estiguin configurats, cosa que fa recaure en el consumidor el canvi d’idioma mitjançant el selector corresponent. És un primer pas important en l’equiparació de la qualitat de l’atenció rebuda a l’establiment. En canvi, Sorli ha fet un esforç important oferint un servei de venda en línia que durant la pandèmia no tenia, i l’ofereix per defecte en català. 

Tot això fa que el percentatge de supermercats que posen a disposició del client un web amb venda en línia en català hagi augmentat respecte de les dades de l’estudi Emmarca’t Supermercats 2020, elaborat per Política Lingüística. Des d’aquest mateix òrgan de la Generalitat, i a través del programa Emmarca’t, es continua treballant perquè el percentatge de grans marques de supermercats que operen a Catalunya amb servei de venda en línia arribi al 100 %.

Avui et destaquem
El més llegit