"Més PIME", innovació a l'abast de tothom

Eurecat, AMEC, PIMEC i AEIC creen el Centre d'Excel·lència per a la Innovació a la Pime que cofinançarà fins a un 50% dels seus projectes

El centre tecnològic Eurecat, les organitzacions empresarials AMEC-Associació de les Empreses Industrials Internacionalitzades i PIMEC i l'AEIC-Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya han presentat aquesta setmana "Més PIME", el Centre d'Excel·lència per a la Innovació a la Pime, per ajudar la petita i mitjana empresa catalana a endegar processos d'innovació que la facin més competitiva, generadora d'ocupació de qualitat i creadora de riquesa per al conjunt de la societat.

"Més PIME" oferirà metodologia per garantir l'èxit de la innovació, acompanyament a l'empresa durant tot el procés, solucions integrals amb garantia d'industrialització i formació per fer de la innovació un procés permanent, així com consultoria tecnològica per accelerar els processos d'innovació i serveis d'R D i d'alta especialització en entorns digitals i industrials.

El president d'Eurecat, Xavier Torra, ha destacat que l'acord amb PIMEC, AMEC i l'AEIC per constituir el Centre d'Excel·lència per a la Innovació en la Pime, "permet arribar a les petites i mitjanes empreses per a transmetre'ls-hi la necessitat d'innovar per ser més competitives".

En paraules del secretari general de PIMEC, Antoni Cañete, "l'acord entre Eurecat i PIMEC és estratègic i molt important, perquè permetrà a les petites empreses integrar la innovació tecnològica en els seus processos". En aquest sentit, el projecte permet apropar les eines que faciliten la innovació tecnològica a les pimes, fins ara dissenyades per a la gran empresa".

"La internacionalització de les empreses va estretament relacionada amb la capacitat d'innovació d'aquestes. Innovar permet augmentar la competitivitat i explotar elements diferenciadors en un món globalitzat. Des d'AMEC estem convençuts que "Més PIME" posa a disposició de la indústria catalana l'instrument necessari per potenciar i dinamitzar la innovació", ha manifestat el president d'AMEC, Manel Xifra.

Segons ha subratllat el president d'AEIC, Jordi Renom, "acompanyar a les pimes en aquest procés és una aposta per aconseguir que les nostres empreses siguin més competitives. Aplicar les noves tecnologies en l'àmbit industrial afavoreix la innovació i la industrialització de les petites i mitjanes empreses de Catalunya".

En concret, com a punt de partida, "Més PIME" ofereix a les petites i mitjanes empreses la realització de 100 diagnosis tecnològiques amb cofinançament del 50%. El cost d'aquestes diagnosis per a l'empresa serà de 1.500 euros, quantitat que serà deduïble del cost dels futurs projectes d'innovació duts a terme.

L'objectiu és que aquestes diagnosis es tradueixin en projectes d'innovació. En aquest respecte, "Més PIME" cofinançarà fins a un 50% dels 50 primers projectes d'innovació, amb una aportació màxima de 35.000 euros per projecte i empresa.

En paral·lel, el Centre d'Excel·lència per a la Innovació a la Pime oferirà formació gratuïta a les pimes per capacitar professionals del seu equip perquè puguin funcionar com a gestors de la innovació, amb la finalitat de fer possible un procés d'innovació constant a l'empresa.La diagnosi tecnològica estarà orientada a la definició d'un pla d'acció que permeti a la pime millorar la seva posició competitiva, a partir de l'anàlisi de l'entorn competitiu de l'empresa, la identificació de les seves competències i capacitats tecnològiques, la identificació de mercats potencials per a la diversificació de la seva activitat i el suport en la definició de l'estratègia tecnològica de l'empresa.

50 projectes d'R D i
Una vegada realitzada la diagnosi, i en funció del pla d'acció definit, es realitzarà un projecte d'R D i que, assessorat per Eurecat, donarà garanties en el procés d'innovació. Aquest projecte d'R D i contemplarà l'estat de l'art de les tecnologies i reptes tecnològics, calendari, pressupost, recomanació de socis per desenvolupar el projecte i fórmules de finançament.

Gestors de la innovació
"Més PIME" oferirà també formació a les pimes per identificar i capacitar professionals que puguin desenvolupar la funció de responsable del procés d'innovació. La finalitat és que aquests professionals pugin assumir la gestió de la cartera de projectes d'innovació, monitoritzar el procés d'innovació i ser la persona d'enllaç amb el Centre d'Excel·lència per a la Innovació a la Pime.

Les pimes aporten el 61,2% de la creació de riquesa a Catalunya
D'acord amb les dades recollides a L'Anuari de la Pime Catalana 2015, les petites i mitjanes empreses representen el 99,8% de les empreses catalanes, el 70% de l'ocupació i el 61,2% de la creació de la riquesa a Catalunya.
Avui et destaquem
El més llegit