El tercer sector: un sector essencial

El tercer sector no té un referent que permeti caracteritzar la seva activitat de manera tan concreta com el primer sector i el segon sector

El tercer sector fa una atenció especial “als col·lectius més vulnerables de la societat” | TERMCAT El tercer sector fa una atenció especial “als col·lectius més vulnerables de la societat” | TERMCAT

Entre els col·lectius que ho estan passant especialment malament arran dels efectes de la pandèmia n’hi ha un que seria molt injust negligir, i és el que s’identifica amb el terme que volem destacar en aquest espai: el tercer sector.

Es refereix al conjunt d'organitzacions privades sense ànim de lucre que treballen per la inclusió i la cohesió socials, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables de la societat. La denominació tercer sector s’ha encunyat per designar les entitats no governamentals i no lucratives, en relació al primer sector o sector públic (governamental i no lucratiu) i al segon sector o sector de l’empresa privada (no governamental i lucratiu).

Així com el primer sector i el segon sector s’associen al sector públic i al sector privat, respectivament, el tercer sector no té un referent que permeti caracteritzar la seva activitat de manera tan concreta i oposada com els altres dos. El tercer sector inclou un ventall d’organitzacions de naturalesa diversa (organitzacions benèfiques, associacions de voluntariat, comunitats terapèutiques, entitats d’acció social, empreses d’inserció social i laboral, mutualitats, cooperatives, etc.)

Segons algunes fonts, el terme fou creat vers el 1973 pel sociòleg d’origen alemany Theodore Levitt —conegut també per haver popularitzat el terme globalització. En tot cas, pot ser un bon exemple de com les creacions terminològiques personals poden arribar a generalitzar-se si responen i s’adeqüen a una necessitat denominativa compartida.

Una societat madura i responsable s’hauria de caracteritzar per fer tot el que calgui per aconseguir atenuar tant com sigui possible els efectes de la pandèmia entre aquests col·lectius

Si bé en català, i també en castellà, la denominació tercer sector s’ha consolidat en l’ús per a fer referència a aquest concepte, en anglès, al costat de third sector, hi conviuen també altres denominacions com ara voluntary sector, independent sector, community sector, social sector o civic sector.

Si, com diu la definició, el tercer sector fa una atenció especial “als col·lectius més vulnerables de la societat”, una societat madura i responsable s’hauria de caracteritzar per fer tot el que calgui per aconseguir atenuar tant com sigui possible els efectes de la pandèmia entre aquests col·lectius. És ben bé que en temps de crisi sanitària, econòmica i social, el tercer sector hauria d’esdevenir un sector essencial en la nostra societat.

Podeu consultar aquest terme i altres termes relacionats al Diccionari de serveis socials i al Cercaterm.

Més informació
“Benvolgut client, no cal que canviïs de llengua, que ja t’entenc”
Onades terminològiques en temps de coronavirus
Avui et destaquem
El més llegit