Preferiu fer consum proactiu o 'prosumerism'?

Es tracta d'un model de consum en el qual el client participa activament en el disseny, la creació, la millora i la difusió dels béns, serveis o continguts d'informació que utilitza

Un consumidor proactiu és aquell que esdevé alhora productor d’allò que consumeix | Termcat Un consumidor proactiu és aquell que esdevé alhora productor d’allò que consumeix | Termcat

Des de ja fa uns quants anys, l’evolució de les aplicacions web ha comportat un conjunt de canvis imparables en la manera que tenen els usuaris d’interactuar, de compartir informació, de col·laborar o, fins i tot, de consumir a través de la xarxa.

Precisament, en l’àmbit del consum, la facilitat amb què la tecnologia web permet l’intercanvi i la cooperació entre productors i consumidors, ha contribuït notablement al foment del consum proactiu, concepte que en anglès s’anomena prosumerism. Es tracta d’un model de consum en què el client participa activament en el disseny, la creació, la millora i la difusió dels béns, serveis o continguts d’informació que utilitza. El client, doncs, esdevé alhora productor d’allò que consumeix.

La persona que exerceix aquest model de consum proactiu es coneix amb el nom de consumidor proactiu o consumidora proactiva. Aquestes formes catalanes, normalitzades i avalades per diversos experts del sector, són denominacions explicatives dels respectius conceptes i constitueixen una alternativa adequada als manlleus anglesos prosumer (acrònim format per la truncació dels substantius producer ‘productor’ i consumer ‘consumidor’) i prosumerism (creat sobre la base de prosumer, amb l’adjunció de la forma sufixada –ism), respectivament.

Tot i que l’adjectiu proactiu -iva (probablement, calc de l’anglès) no es recull encara al diccionari normatiu, és ja una forma força estesa en català, sobretot en el sector empresarial i de l’economia, i documentada en diccionaris generals en diferents llengües romàniques amb el sentit ‘que s’avança als problemes i pren la iniciativa per afrontar-los positivament i per provocar el canvi desitjable’.

Podeu consultar aquests termes al portal Terminologia d’economia i empresa i al Cercaterm.

Més informació
Alerta amb el burnout: si us heu de cremar, feu-ho per esgotament professional
Curs d’entrenament intensiu: 'bootcamp'
I si passem de l''e-commerce' al comerç electrònic?
Avui et destaquem
El més llegit