Sobre l’expressió 'toc de queda'

Tot i que en les resolucions oficials únicament es parla de 'restricció de la mobilitat nocturna', totes dues formes fan referència al mateix concepte

Sembla que l’expressió 'toc de queda' ha arribat al català a través del castellà | TERMCAT Sembla que l’expressió 'toc de queda' ha arribat al català a través del castellà | TERMCAT

Les darreres mesures adoptades pel govern per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 han fet saltar a l’actualitat informativa el terme toc de queda, tot i que en les resolucions oficials únicament es parla de restricció de la mobilitat nocturna.

En el context actual, totes dues formes fan referència al mateix concepte: una mesura que l’autoritat governativa pot prendre en circumstàncies excepcionals per prohibir a la població civil el trànsit o la permanència al carrer durant unes hores concretes, generalment de nit.

Sembla que l’expressió toc de queda ha arribat al català a través del castellà, però se’n documenten usos des de fa prop de dos-cents anys. De fet, els mots que la componen tenen un origen patrimonial: toc prové del verb tocar, que ja es feia servir en llatí vulgar, i queda és una variant antiga i dialectal de quiet -a, que prové del llatí quietus. El mot queda està recollit al diccionari normatiu amb les definicions: “Toc de campana indicant que és hora d’anar a sopar i a dormir” i “Avís o toc militar fet a una hora determinada en un estat de guerra o de setge, pel qual hom prohibeix a la població civil la circulació pels carrers”.

Sembla que l’expressió toc de queda ha arribat al català a través del castellà, però se’n documenten usos des de fa prop de dos-cents anys

Si ens remuntem més enrere, sembla que aquest concepte havia tingut altres denominacions, com ara seny de lladre: seny en el sentit de ‘senyal’ i de lladre vindria del fet que, a partir del senyal, qui fos trobat al carrer podia ser considerat i tractat com un lladre.

També es documenta l’expressió cobrefoc, calcada del francès couvre-feu. L’origen d’aquesta forma és discutit, però sembla que podria venir del fet que a partir d’aquesta hora calia cobrir els focs de les llars. En italià també es documenta coprifuoco, i la forma anglesa curfew tindria també origen en el francès.

Podeu consultar aquest terme al Cercaterm.

Més informació
Els termes clau de les criptomonedes
La crisi en el món laboral
Avui et destaquem
El més llegit