Les finances del futur seran una cadena de 0 i 1? | iStock
Les finances del futur seran una cadena de 0 i 1? | iStock

Com seran les finances del futur?

El 'blockchain' és una de les noves tecnologies en què institucions financeres, empreses de 'fintech', comunitat acadèmica i inversors demostren gran interès

Les finances globals estan en un moment de transformació sense precedents. Un procés que va començar amb l'impacte d'internet en la distribució i manufactura de serveis financers. Però altres tecnologies estan també presents en la transformació: el big data i la intel·ligència artificial, la realitat virtual, la internet de les coses o el cloud, i fins a 30 tecnologies estan destinades a canviar les finances i el món. Però el blockchain és, sens dubte, una de les més importants. Les finances del futur seran molt diferents. Esteu preparats?

La crisi financera del 2008, amb la caiguda de Lehman Brothers, va suposar una intensa transformació del sector a escala global. Per al sector de la gestió d'actius i la banca privada, l'eclosió imparable de la gestió passiva i les iniciatives per augmentar la cooperació fiscal internacional han suposat també un factor i transformació important.

Uns dies després del col·lapse de Lehman Brothers, el 31 d'octubre del 2008, Satoshi Nakamoto, un geni de la informàtica i la criptografia del qual no sabem la identitat real, va escriure el text "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", un dels desenvolupaments més importants de la història recent de la informàtica i, probablement, també de les finances. Utilitzar una base de dades distribuïda amb l'ús de criptografia per realitzar i enregistrar transaccions de forma segura en una xarxa va fer possible el bitcoin. El blockchain és considerat per molts com una invenció tecnològica de primer ordre tant per l'àmbit de la informàtica com de les finances.

Més info: Bitcoin: entre la bombolla i la revolució 'blockchain'

El blockchain és precisament una base de dades distribuïda que conté totes les transaccions de bitcoins. Els coins són entrades en aquesta base de dades. Un enorme nombre d'ordinadors, anomenats miners vetllen per la confirmació de les transaccions i el manteniment de la seqüència correcta. Els miners compten amb un sistema de remuneració a mesura que confirmen les transaccions i és totalment descentralitzat. La brillant idea que assegura la integritat del sistema és una titànica batalla de resolució de problemes matemàtics que requereixen un gran poder computacional per ser resolts i confirmar transaccions.

El blockchain és considerat per molts com una invenció tecnològica de primer ordre 

Per corrompre el sistema algú hauria de comptar amb una potència computacional del 51% dels miners, quelcom possible però altament improbable.

Els debats: l'aspecte tecnològic

Tenim dos grans debats al mateix temps: un entre els tècnics per veure si la implementació actual és bona o és necessària una evolució, i l'altra en el món financer en relació a l'ús del bitcoin i altres criptomonedes com a actiu financer per invertir. Un exemple de l'evolució del concepte tecnològic és Ethereum, una plataforma de programari de computació distribuïda basada en el blockhain. Ethereum es distingeix per la funcionalitat de contractes intel·ligents; és un codi obert i proveeix d'una màquina virtual de tipus Turing complet, la màquina virtual Ethereum (EVM), que pot executar scripts (codi de programari) en una xarxa de nodes públics.

Altres aspectes importants a considerar són l'elevat consum energètic dels miners i la baixa velocitat de les transaccions. A tall d'exemples, Bitcoin triga 30 minuts a verificar-les, i Ethereum processa 13 transaccions per segon, per tant 250 vegades més lent que altres sistemes. Cal, doncs, una evolució tecnològica.

Els debats: l'ús com a actiu d'inversió

Pel que fa a l'aspecte inversor, les lleis d'oferta i demanda, com en molts altres actius financers, són les que afecten l'evolució dels preus. La volatilitat que mostren és, sens dubte, un senyal que els mecanismes de formació de preus són altament inestables, cosa que obre la porta a grans oportunitats però també a grans riscos.

És molt complicat establir una relació entre les diferències tècniques dels coins i les seves evolucions de valor. Les diferències tècniques tenen un paper important en l'evolució de l'oferta i la demanda i, per tant, en la formació de preus de les criptomonedes. Els recercaris financers i tècnics tenen feina per veure si és possible plantejar models de valoració. En l'àmbit financer, doncs, els aspectes de risc, la manca de models de valoració, els aspectes tecnològics i l'elevada volatilitat com a actiu financer es contraposen amb les importantíssimes revaloritzacions que han tingut els bitcoins i altres coins fruit de l'oferta i demanda per part de grups d'inversors.

Altres implementacions en finances

Bancs, borses de valors i empreses de mitjans de pagament estudien amb afany la implementació d'aquesta tecnologia en obert o utilitzant xarxes privades per fer transaccions i registre d'actius financers. Pràcticament, totes les transaccions d'actius financers podrien realitzar-se utilitzant el blockchain.

Bancs, borses de valors i empreses de mitjans de pagament estudien amb afany la implementació d'aquesta tecnologia 

Es podria fer una analogia d'internet com a element transformador pel fet d'abaratir el cost de les connexions, del blockchain com a element transformador per abaratir les transaccions. Internet va tardar dècades des de la seva invenció fins al seu impacte i adopció. Probablement, blockchain trigarà menys a madurar.

Les ICO's

Els Initial Coin Offerings (ICO) són una nova forma de captar capital no regulat per a nous projectes. És una fórmula de crowdfunding a través de la creació d'una nova criptomoneda o Token. Els Tokens poden representar qualsevol actiu fungible i intercanviable; es creen i es distribueixen en l'oferta pública. N'hi ha de dos tipus:

• "Security tokens": generalment ofereixen la participació en els ingressos o la pujada de valor de l'entitat emissora o negoci.

• "Utility tokens": donen dret a rebre un servei o producte i són negociables. La major part d'aquests projectes són nous i no tenen un històric, fet que fa difícil valorar aquest tipus de projectes. En aquests casos és important analitzar l'experiència de l'equip de gestió o desenvolupament. Els inversos han d'analitzar els detalls, el white paper i els tokens amb la mateixa diligència que ho fan en altres inversions.

El consens

Existeix un cert consens per part de la comunitat acadèmica financera sobre l'enorme potencial transformador de la tecnologia blockchain com a sistema per enregistrar i efectuar transaccions d'actius financers de forma segura i barata. Així i tot, com hem vist, una evolució de la tecnologia és probablement necessària, però el futur de les criptomonedes com a actiu financer d'inversió és més incert.

Més informació
Lluïsa Marsal: “El ‘blockchain’ és un Internet distribuït i sense gegants que el monopolitzin”
‘Blockchain’, la nova veu de l'economia
Avui et destaquem
El més llegit