ChatGPT i la transformació de l'educació en l'era digital

El gran aliat de l’educació i l’ensenyament o l’inici d’una crisi a les aules?

El ChatGPT, un motor de canvi en la societat, i en última instància, també en l'educació | iStock El ChatGPT, un motor de canvi en la societat, i en última instància, també en l'educació | iStock

La irrupció de noves eines tecnològiques que l’actual era digital ens ofereix suposa, i suposarà, un canvi de paradigma en la manera de viure, relacionar-nos i aprendre. I és que, l’educació com l’enteníem fins ara canviarà i és de vital importància tenir un pensament crític de com s’abordarà la situació a les aules. La IA (Intel·ligència Artificial) té un gran paper en aquest canvi de paradigma que es planteja i cal abordar ítems de com i quin serà l’ús d’eines com el ChatGPT.

Aquest nou sistema basat en el model del llenguatge per IA GPT, que compta amb més de 175 milions de paràmetres i grans quantitats de text per a realitzar tasques relacionades amb el llenguatge, com traduccions o generació de text, pot ser el gran aliat de l’educació i l’ensenyament o l’inici d’una crisi a les aules? Si bé és cert que el ChatGPT és una eina útil i eficaç que permet una major productivitat i eficiència, cal tenir en compte que l’ús desmesurat per part dels alumnes pot derivar en una dependència excessiva en la tecnologia, reduir la seva capacitat de pensament autònom i crític, així com la seva capacitat d’expressió i redacció.

El ChatGPT és una eina útil i eficaç que permet una major productivitat i eficiència, però l’ús desmesurat per part dels alumnes pot derivar en una dependència excessiva en la tecnologia

Pel que fa a l'aprenentatge pràctic, aquest queda fora de la capacitat d'actuació d'aquesta eina, ja que no és possible dur a terme activitats o exercicis in situ on l'alumnat pugui posar en pràctica els conceptes teòrics que ha assolit prèviament. Per tant, trobo que l'aplicació d'aquesta eina no pot cobrir de la mateixa manera l'ensenyament dels múltiples sectors professionals.

No obstant això, sí que podria ser molt útil adaptar aquesta eina de IA a les necessitats particulars de l'aula, tenint en compte diversos factors com l'edat de l'alumnat, els estudis que estan cursant i els recursos dels quals disposen, per millorar l'aprenentatge gràcies a l’accés a noves fonts d'informació o als reptes que es poden plantejar. En unes altres paraules, l'eficiència i eficàcia que ofereix el ChatGPT pot aportar un valor extra al temps del qual el professorat disposa per impartir una lliçó, i utilitzant de manera correcta aquesta eina es podria fomentar l’ampliació i la retenció de coneixements.

Particularment, considero que un dels grans reptes que tenim amb la introducció de ChatGPT a l'educació és trobar la manera de què aquesta s'adapti a nosaltres i no nosaltres a ella. A més, cal evitar que l'ús en excés d’aquesta eina produeixi un impacte negatiu en el desenvolupament emocional i social dels estudiants. Ja que, si no es gestiona de manera correcta, el fet que puguem trobar respostes i solucions, de manera tan automatitzada i ràpida, a problemes que plantegem, pot suposar una desvinculació dels alumnes i una disminució en la capacitat de treball en equip.

Més info: GPT-4 i la guerra de la IA

Així mateix, les respostes que ofereix ChatGPT tenen una mancança d'empatia en la construcció dels seus missatges, i això és un tret característic que només els humans podem aportar. Tot això plantejat, no ha de suposar un problema si s'aborda de manera apropiada. A parer meu, amb un bon ús de l’eina es poden arribar a plantejar preguntes que suposin reptes per als més joves i que requereixin una resposta reflexiva, respostes que una IA no pot presentar. Això esdevindria en el foment d'un pensament crític a les aules, ja que els alumnes haurien de proposar respostes als reptes plantejats amb un valor afegit que la tecnologia no ens pot oferir, unes respostes més creatives i enginyoses.

Les respostes que ofereix ChatGPT tenen una mancança d'empatia en la construcció dels seus missatges, i això és un tret característic que només els humans podem aportar

Cal tenir en compte que una eina com aquesta pot dificultar l'avaluació per part del professorat, si es fa un ús excessiu del ChatGPT en aquesta etapa d'aprenentatge. Entre altres motius, perquè si no s'adapta de manera adequada a les aules, no hi hauria una personalització del procés d'aprenentatge. Ara bé, des de una altra perspectiva, també contemplo el ChatGPT com una font il·limitada de materials d'aprenentatge que ofereix múltiples opcions i des de la qual tant el professorat com l'alumnat poden accedir a una infinitat d'informació des d'arreu del món i en el moment que més li convingui.

En definitiva, aquestes noves tecnologies que se'ns ofereixen, com el ChatGPT, poden ser un motor de canvi en la societat, i en última instància, també en l'educació si es gestionen i regulen de manera òptima, on l'únic objectiu sigui el correcte aprenentatge de les noves generacions. L'ús de la IA ha de suposar un ajut a la mancança de recursos que hi ha a les aules. Entre tots hem d’aconseguir que, tot i plantejar molts reptes, es converteixi en un aliat i no en un enemic.

Més informació
Ens pot ajudar la IA a ser més creatius? (II)
Ens pot ajudar la IA a ser més creatius? (I)
Ha d’entrar la IA a les aules?
Avui et destaquem
El més llegit