Claus de la Declaració de la Renda 2021 per a autònoms

Com presentar la declaració sense errors i estalviar temps i diners?

Quines són les claus de la campanya de la renda 2021-2022? | iStock Quines són les claus de la campanya de la renda 2021-2022? | iStock

El sis d’abril comença la campanya de la Declaració de la Renda, un tràmit ineludible per a qualsevol ciutadà, també per als autònoms. És un procés que a priori pot semblar complicat o confús. És important conèixer bé els punts clau (calendari, tràmits, models…) i evitar errors que puguin comportar multes i sancions.

Per això, des de Nomo, la plataforma que integra els serveis financers i eines de gestió del negoci de pimes, autònoms i freelancers, hem llançat la guia pràctica “Declaració de la Renda 2021 per a autònoms: guia definitiva per a presentar-la sense errors”. La guia ofereix les claus per a tramitar la declaració de forma correcta i estalviar temps i diners, i resol tots els dubtes que un autònom pot tenir.

Increments per a les rendes més altes, un quart tram d’IRPF en rendes d’estalvi o major vigilància en criptomonedes són algunes de les novetats d’aquesta campanya

Aquestes són les novetats de la campanya 2021-2022 que trobaràs detallades a la guia que hem preparat des de Nomo:

Novetats de la campanya 2021-2022

  • Increments per a les rendes més altes. Els treballadors amb una renda anual de més de 300.000 euros compten amb un augment de dos punts de l’IRPF, fins al 47%. En rendes de més de 200.000 euros l’IRPF puja al 26%. En béns de més de 10 milions d’euros, s’incrementa també l’Impost sobre el Patrimoni, del 2,5% al 3,5%.
  • Un quart tram en les rendes d’estalvi. S’incorpora un quart tram per a les rendes procedents de l’estalvi, és a dir, els beneficis obtinguts per dividends d’accions, inversions en fons o dipòsits a un termini fix. A les rendes d’estalvi que superin els 200.000 euros se’ls aplicarà un tipus del 26%.
  • Canvis en les desgravacions de plans de pensions. Les desgravacions dels plans de pensions privats individuals es redueixen a un màxim de 2.000 euros. Els plans d’empresa pugen el límit fins als 8.000 euros. En cas de disposar d’ambdós, la reducció màxima no podrà superar els 10.000 euros.
  • Focus especial en les criptomonedes. Els qui hagin obtingut beneficis de més de 1.000 euros en inversió en criptomonedes han de reflectir-ho en la Declaració de la Renda.
  • Exempcions per als afectats pel volcà de La Palma. Els afectats per l’erupció del volcà de La Palma estan exempts de tributar l’IRPF. És una de les mesures de suport als damnificats que es van aprovar per Real Decret-Llei a l’octubre de 2021.

Amb l’objectiu d’agilitzar els tràmits, optimitzar recursos i estalviar, a la guia oferim quatre consells imprescindibles per a autònoms.

Quatre consells clau per a estalviar temps i diners

  • Conèixer les despeses deduïbles i no deduïbles. Algunes despeses necessàries per a portar a terme l’activitat professional es poden desgravar fiscalment: lloguers, subscripcions a eines, inversió en publicitat, etc. Altres despeses no s’accepten o hi ha limitacions que cal conèixer per a evitar ser sancionats. Despeses com les dietes, transport, viatges o hotels han d’estar degudament justificades per a ser deduïbles i hi ha un límit de despesa.
  • Portar al dia la comptabilitat. Tenir controlat en temps real la quantitat d’IRPF que s’haurà de pagar és imprescindible per a evitar ensurts.
  • Saber en quin tram s’està en cada moment. Com més s’ingressa, més s’ha de pagar. Si l’autònom sap que un nou ingrés li farà saltar al següent de tram d’IRPF, potser és un bon moment per a fer una inversió o una despesa per a compensar un impost per l’altre.
  • Tenir ordenada i digitalitzada la documentació. És important per a agilitzar al màxim la preparació de l’esborrany en la Declaració de la Renda. Una bona recomanació per a autònoms és importar els llibres comptables a Renta Web, la web de l’Agència Tributària per a tramitar la Declaració de forma online. Amb plataformes com Nomo és possible crear de forma automàtica llibres comptables.

La guia de Nomo inclou els principals models a presentar i un calendari de dates clau. Has de tenir en compte que la campanya comença el 6 d’abril i finalitza el 30 de juny, tot i que alguns terminis varien en funció de la modalitat en què es presenta la declaració: per Internet, per telèfon o presencialment.

La guia també ofereix un ‘pas a pas’ dels tràmits per a presentar la Declaració de la Renda de forma digital a través del programa Renta Web.

Més informació
Efectes penals de la reforma de la llei concursal?
Com es gestiona el coneixement i el talent?
El lideratge no té gènere
Avui et destaquem
El més llegit