Per què no s'han desenvolupat prou recursos energètics renovables a Catalunya? Causes i solucions

L’ACCO publica un estudi que recomana mesures per impulsar la instal·lació i ús d’energies renovables a Catalunya

Per què no s'han desenvolupat prou recursos energètics renovables a Catalunya? Causes i solucions | iStock Per què no s'han desenvolupat prou recursos energètics renovables a Catalunya? Causes i solucions | iStock

Durant l’any 2022, segons dades de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), a Catalunya es va produir únicament un 15,6% d’energia elèctrica amb fonts energètiques renovables.

Per tal de poder analitzar i valorar quines són les causes d’aquesta manca de desenvolupament dels recursos energètics renovables a Catalunya, l’ACCO va encarregar a l’Energy Research Group de la Barcelona School of Economics (BSE), liderat per la professora Mar Reguant, la realització d’un estudi sobre l’estat de situació en les energies renovables a Catalunya. En aquest, es destaca que les renovables són l’opció natural per a descarbonitzar la xarxa, reduir el preu de l’energia i obtenir una major independència energètica.

Més info: L'aposta per la generació descentralitzada d'energia renovable

De l’estudi es dedueix, tal com s’ha assenyalat, que la situació de les energies renovables a gran escala a Catalunya es troba allunyada de la que seria desitjable, ja que el grau de penetració d’aquestes és molt inferior a la d’altres països del nostre entorn. Es pot afirmar, que la darrera dècada ha estat una oportunitat perduda per transitar cap a un model de país més sostenible i procompetitiu, perquè des de l’any 2016 la inversió en plantes de producció elèctrica renovable a gran escala ha estat pràcticament nul·la, si bé en els últims anys s’ha trencat aquesta tendència.

La situació de les energies renovables a gran escala a Catalunya es troba allunyada de la que seria desitjable

Tot i que hi ha hagut canvis en la normativa reguladora d’aquesta activitat, no sempre s’han aconseguit els efectes desitjats. Els factors de política pública i regulació han estat una de les causes de la baixa inversió en aquests tipus d’infraestructura a Catalunya. De fet, a l’estudi s’assenyalen com a possibles causes la incertesa en el retorn de la inversió, els problemes derivats de la regulació d’aquesta activitat, que ha provocat distorsions en la inversió en els parcs d’energia renovable, els complexos tràmits burocràtics i la manca de suport social.

Més info: Naturgy augmenta un 18% la producció d'energia renovable a l'Estat

Pel que fa a l’energia renovable d’autoconsum, la situació és millor. Tot i que la instauració de subsidis o els canvis en la regulació han implementat un marc molt més favorable a l’autoconsum, Catalunya encara té un gran potencial per aprofitar l’energia solar en les teulades.

Catalunya encara té un gran potencial per aprofitar l’energia solar en les teulades

El desenvolupament de les comunitats energètiques presenta una gran oportunitat per estendre els beneficis mediambientals, econòmics i socials derivats del desplegament de les renovables. Els investigadors destaquen que s’han començat a produir actuacions per tal d’eliminar traves a les instal·lacions d’autoconsum compartit, però consideren, que per promoure que les comunitats energètiques s’estenguin al territori, resulta necessari dotar-les d’un marc regulador complet i estructurat que proporcioni seguretat jurídica.

Pel que fa a la concentració de mercat, en l’estudi es mostra que en el segment de generació del mercat espanyol s’observa una tendència a la baixa, atès que la quota de mercat conjunta de les cinc principals empreses ha disminuït, de més del 60% al 50%, entre 2017 i 2022. També s’indica que ha augmentat la quota de mercat de les energies renovables (eòlica, solar i mini-hidràulica) entre els productors tradicionals i, sobretot, entre els nous entrants.

Més info: Endesa aposta per l'energia renovable al Barceló Hotel Group

On sí que trobem una concentració important és a la distribució minorista al sector residencial en què en el cas de Catalunya Endesa Energia i Energia XXI (la branca reguladora d’Endesa) abasten una quota de mercat del 68%.

En el segment de generació del mercat espanyol s’observa una tendència a la baixa, atès que la quota de mercat conjunta de les cinc principals empreses ha disminuït

D’altra banda, el creixement de les energies renovables en el mercat ibèric ha tingut un impacte positiu per a la competència en el mercat majorista, en afectar la seva estructura i reduir el poder de mercat de les grans elèctriques tradicionals i, en general, ha contribuït a reduir-ne els preus substancialment.

Pel que fa a les mesures, es recomana crear un marc legal estable per a les energies renovables a gran escala, per promoure les inversions en infraestructures de producció elèctrica a llarg termini, i implementar reformes en el sistema de formació de preus d’electricitat i fomentar la transparència en les tarifes i els serveis oferts per crear un mercat més competitiu. D'igual manera, per l’autoconsum s’hauria de promoure i facilitar la implementació i tramitació de comunitats energètiques, i garantir i facilitar el procés de connexió a la xarxa, perquè les empreses distribuïdores facilitin el procés de connexió i simplificar-lo perquè els instal·ladors i comercialitzadores puguin agilitzar-ne els passos.

Tot això amb la finalitat de descarbonitzar la xarxa i optimitzar la transició energètica, amb l’impuls d’un mercat cada cop més procompetitiu.

Més informació
Naturgy subministrarà energia renovable a Gestamp
Un 40% d'energia renovable a Espanya
Avui et destaquem
El més llegit