Tornen els viatges de negocis?

Els viatges d’empresa recuperen volada i ja assoleixen el 80% del volum previ a la pandèmia

Segons l’Observatori dels Viatges d’Afers elaborat per GEBTA, les empreses han reprès la dinàmica viatgera Segons l’Observatori dels Viatges d’Afers elaborat per GEBTA, les empreses han reprès la dinàmica viatgera

Segons els càlculs de GEBTA, l’associació espanyola de viatges de negoci, els desplaçaments professionals de les empreses catalanes haurien representat una inversió de prop de 2.600 milions d’euros el 2019, amb un impacte econòmic estimat de 25.000 milions d’euros de negoci.

Les darreres dades de l’Observatori dels Viatges d’Afers elaborat per GEBTA corresponent al mes de maig, indiquen que les empreses han reprès la dinàmica viatgera i confirmen la tendència positiva dels viatges d’afers, després de dos anys de pràctica hibernació, on la xifra de desplaçaments no va depassar el 45% dels registres previs al 2019.

D’acord amb aquest informe, els viatges de les empreses del conjunt de l’Estat van arribar el mes de maig al 78% dels indicadors del mateix període del 2019 i ja haurien superat el 80% el passat mes de juny, segons les dades provisionals disponibles.

Atesa la composició del teixit empresarial català, format majoritàriament per petites i mitjanes empreses, aquestes xifres són fins i tot superiors, atès que els nivells de recuperació de les pimes se situava en el 85% el mes de maig passat.

Les dades de l’Observatori palesen igualment un creixement molt significatiu en els viatges internacionals, que és on les empreses catalanes s’han mostrat més efectives, en la mesura en què representen el 35% del total d’empreses exportadores regulars del conjunt de l’Estat.

Font: GEBTA

En termes de tendència, sembla important destacar que el retorn als viatges d'afers per part de les empreses no respon únicament al progressiu aixecament de les restriccions als viatges. Més enllà d'aquests factors, diversos informes sectorials indiquen que la represa dels desplaçaments professionals obeeix a la constatació que la contribució i l'eficàcia dels viatges en relació amb l'assoliment dels objectius empresarials és superior a les reunions virtuals. Després de dos anys d'ús intensiu de les videoconferències, el canvi de tendència experimentat s'ha d'entendre fonamentalment com a reacció envers les limitacions de les reunions virtuals.

La contribució i l'eficàcia dels viatges en relació amb l'assoliment dels objectius empresarials és superior a les reunions virtuals

Val a dir, que aquest canvi de tendència afectaria de manera particular a les grans corporacions, car les petites i mitjanes empreses han estat viatjant des del primer moment, sempre que això ha estat possible.

Per altra banda, cal advertir que la recuperació dels viatges està essent asimètrica. Si analitzem les dades en funció de la tipologia dels viatges, és fàcil observar que el ritme de recuperació està directament relacionat, per una banda, amb el nivell d'essencialitat del viatge, i per l'altra amb la major o menor capacitat de substituir de manera eficient el viatge per una reunió virtual. Això es tradueix, per exemple, en una represa més accentuada de les reunions de naturalesa comercial i de networking i una reducció del volum de reunions de formació internes. En altres paraules, una clara concentració en aquells viatges amb un retorn econòmic més immediat.

Hi ha una clara concentració en aquells viatges amb un retorn econòmic més immediat

En clau catalana, els indicadors de l'Observatori de GEBTA s'han de considerar com una oportunitat, en la mesura en la qual l'elevat dinamisme de les petites i mitjanes empreses és superior als nivells de recuperació del volum de viatges de negoci que observem a la majoria dels mercats competidors europeus i, en conseqüència, hauria de suposar un avantatge competitiu gens negligible, en termes comercials.

Més informació
Les agències de viatges gironines recuperen més del 70% de les reserves que hi havia el 2019
Despeses de viatges corporatius: què ha passat el 2020?
El turisme es recupera al juny amb 2,16 milions de viatgers
Avui et destaquem
El més llegit