Habemus Papam!

Des del 25 de maig els ciutadans de Barcelona hem estat esperant la composició definitiva de l’Ajuntament de Barcelona com la fumata blanca del Vaticà. Val a dir que ha estat un procés més propi del conclau del col·legi cardenalici per a l’elecció d’un papa que d’unes eleccions democràtiques.

"Hem estat esperant la composició definitiva de l’Ajuntament de Barcelona com la fumata blanca del Vaticà"

Així que com qui fa la carta als reis, la faré als líders de la ciutat de Barcelona. No cal repetir que Barcelona ja és referència mundial en el camp de la societat de la informació i la nova economia digital, essent la tercera millor ciutat per emprendre, la quarta millor ciutat per treballar o la cinquena millor ciutat en el rànquing de hubs tecnològics i digitals a Europa. Això ho fa la nostra tradició innovadora i emprenedora i un teixit d’empreses i inversors digitals locals cada cop més consolidat.

Com ja he apuntat en altres ocasions, aquesta revolució digital està canviant definitivament la forma de consumir, produir i de relacionar-nos amb els altres. En l’economia digital, sigui quin sigui el producte o servei, el ciutadà està al centre i n’és el principal impulsor. Es tracta d’una economia usuari cèntrica. L’èxit d’aquest sector ve avalat pel ciutadà-usuari motor de les plataformes, la digitalització i la tecnologia.

Més info: Barcelona, capital europea del talent emprenedor

Ens trobem davant la urgència que el nou ciutadà sigui al centre de les polítiques públiques, liderant el canvi i sent el principal beneficiari dels efectes positius del canvi tecnològic i social. Per tant, cal regular adequadament i dissenyar les millors polítiques digitals fugint de mesures a curt termini i electoralistes que només ens fan anar enrere. És necessària una renovació dels actors implicats en el contracte social: Ajuntament, empreses i ciutadania han d’articular consensos sobre un futur digital sostenible. Un futur que porti creixement econòmic i oportunitats per tothom, però que també minimitzi els possibles efectes negatius de la disrupció sobre la ciutat i els ciutadans.

La mobilitat, el futur del treball, el futur del turisme, la intel·ligència artificial, l’ús de les dades, són clars exemples dels reptes de la ciutat fent imprescindible una visió a llarg termini consensuada i compartida per tots els actors que la conformen.

"És necessària una renovació dels actors implicats en el contracte social: Ajuntament, empreses i ciutadania han d’articular consensos sobre un futur digital sostenible"

I des d’aquesta òptica proposaria afrontar aquests reptes aprofitant la força d’un sector tan rellevant a Barcelona a on tots hi som part implicada, propostes amb una visió renovada. 

Impulsar una autèntica política d’empoderament de la ciutadania. Els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona com a principals beneficiaris de l’economia digital han de ser protagonistes actius del canvi. El ciutadà no només ha de quedar protegit de la disrupció sinó que n’ha de ser part i no quedar aïllat, imposant una població dividida entre ciutadans digitals i no digitals.  

Consolidar una veritable relació de col·laboració entre el sector públic i el privat. L'Ajuntament acostuma a fer política d'esquena a l'ecosistema digital de Barcelona, i malgrat aquesta manca de suport municipal el sector segueix creixent exponencialment estimulant l’economia i la projecció internacional de la ciutat. Seria positiu incorporar al sector a la definició de polítiques que fomentin el creixement i l’equilibri amb la ciutat.  

Apostar per una política més transversal. La complexitat de la regulació dels fenòmens vinculats a la digitalització i la tecnologia fa necessària la implicació de múltiples actors institucionals. Diferents nivells competencials s’impliquen en definir les regles del joc que afecten Barcelona i la seva ciutadania. És imprescindible una visió renovada i de lideratge al diàleg institucional per part de l’Ajuntament de Barcelona amb tots els nivells de govern que tenen incidència en la definició de les seves polítiques digitals.

Dissenyar una política digital municipal vinculada a la resta de Catalunya i que n’aprofiti el potencial de col·laboració. L’Àrea Metropolitana en vinculació amb la resta de Catalunya juguen un paper crucial en diferents aspectes relacionats amb les polítiques digitals. Això és especialment evident i necessari en el camp de les smart cities, la mobilitat, el turisme del futur, o en aspectes lligats al teletreball que impacten directament en la millora de la qualitat de vida i les comunicacions de tots.

En definitiva, entenent al sector digital i tecnològic de la ciutat com un motor més de l’èxit municipal i de la projecció internacional, i al ciutadà com a capità seria positiu en aquest mandat considerar seriosament la seva rellevància. Ens hem portat bé, porteu el que creieu convenient. No ens mereixem més carbó.

Més informació
Seguim revolucionant la mobilitat, ara la urbana
4YFN: Què és abans l’ou o la gallina?
Alarcón: "És mentida que l'emprenedor surt de la zona de comfort"
Avui et destaquem
El més llegit