La bona salut del teixit empresarial català

Tot i les incerteses de tota mena que hi ha, les empreses segueixen anant força bé, tal com es pot comprovar a l’apartat de l’empresa catalana de la Memòria Econòmica 2018 que acaba de publicar el Consell Superior de Cambres de Catalunya. En aquest article resumim els trets principals del diagnòstic del teixit empresarial català.

Més info: Una Memòria Econòmica contra 'Fake News' i "intoxicadors"

Aquest diagnòstic es concentra en la vessant econòmic. Per tant, no té en compte la dimensió social i la mediambiental que integren allò que s’anomena la Triple Bottom Line (Triple Compte de Resultats) que dóna una visió més integral del diagnòstic.

Des del punt de vista econòmic, els dos objectius principals de les empreses són la generació de riquesa i la situació financera.

Comencem per la generació de riquesa el 2018, allò que col·loquialment en diem “guanyar diners”:

  • Les vendes segueixen creixent amb força (un 4,6% en 2018). Sobretot, gràcies a la millora del consum intern i a la internacionalització (exportacions, turisme...).
  • Els beneficis també han augmentat força (55,7%) i la rendibilitat del capital invertit s’ha situat per sobre del 16,5%, el que és molt elevat, sobretot si ho comparem amb la rendibilitat alternativa que podrien obtenir els accionistes si invertissin en d’altres opcions.
  • Però, tal com ha vingut succeint en anys anteriors, hi ha dos aspectes molt negatius. Per una banda, tot i que els salaris van començar a recuperar poder adquisitiu el 2018, els treballadors encara no gaudeixen del poder adquisitiu que tenien el 2008 en començar la crisi.
  • Un altre aspecte molt negatiu és que s’està reduint any rere any la inversió en recerca i desenvolupament. Aquesta és una tendència que es va iniciar el 2008 i des d’aleshores cada any hem anat a pitjor. Cal recordar que l’única manera d'afrontar als reptes de la Revolució 4.0 és amb molta R+D però, de moment, no és aquesta la política per la qual aposten la majoria d’empreses. Un cop més convé recordar que en els darrers anys molts dels països que ens envolten (Alemanya, França...) estan augmentant cada any la inversió en R+D, però aquí fem el contrari.

 

La situació financera evoluciona molt favorablement:

  • Les empreses s’han seguit capitalitzant. Per tant, bona part dels beneficis els han destinat a l’autofinançament. Això permet que els balanços siguin més forts i hi hagi més liquiditat per afrontar els deutes.
  • Les despeses financeres han seguit disminuint, sobretot gràcies als baixos tipus d’interès.
  • I el creixement empresarial és equilibrat ja que els beneficis (+55,7%) augmenten més que les vendes (+4,6%), que els actius (+2,8%) i que els deutes (-1,3%). Per tant, és un creixement rendible, amb una bona productivitat dels actius i amb prudència financera.

En resum, l’empresa catalana té molt bona salut i, tal com ja ve succeint, des de fa cinc anys, cada any està en una posició millor. De tota manera, hi ha dues febleses molt importants que convé redreçar. En primer lloc, cal que una part més elevada de l’augment de riquesa que s’està produint arribi als treballadors. En segon lloc, cal que les empreses apostin més decididament per la R+D. En cas contrari, l’oportunitat que representa la Revolució 4.0 es pot convertir en una amenaça molt negativa. En definitiva, cal destinar una part molt més elevada de la riquesa generada a la millora de les condicions dels treballadors i a la innovació.

Més informació
Noves oportunitats en control i informació financera
La transformació industrial, tecnològica i turística de Lleida
Bonus per a directius i acomiadaments
Avui et destaquem
El més llegit