Cal més formació per lluitar contra el cibercrim

Un dels reptes més importants que planteja la revolució tecnològica i digital que vivim -la coneguda com "Revolució Industrial 4.0"- és el de poder afrontar amb les eines adequades el fenomen creixent de la ciberdelinqüència.

Segons les mateixes forces i cossos de seguretat, a Espanya, els delictes a Internet ja suposen el segon desafiament més important al qual s'han d'enfrontar, només per darrere del terrorisme. Les dades són eloqüents i parlen per si soles. Segons la Memòria de la Fiscalia 2016 i l'Estudi sobre la cibercriminalitat 2015 del Ministeri de l'Interior, només en un any (2015), van obrir-se més de 22.000 procediments judicials per cibercrim i es van detenir 5.500 persones. Segons les mateixes fonts, les investigacions per delictes comesos a Internet s'han multiplicat per quatre als darrers cinc anys i, per tipologia d'il·lícits, els delictes d'estafa, de descobriment i revelació de secrets i les amenaces i coaccions encapçalen el rànquing.

És evident que no podem ignorar ni minimitzar l'impacte de la ciberdelinqüència a la nostra societat, sobretot si tenim en compte que cada vegada hi ha més víctimes que són menors d'edat, especialment vulnerables (en quatre anys, la Policia espanyola ha detingut més de 2.100 persones per delictes vinculats a la pornografia infantil).

Malgrat que el Codi Penal i la Llei d'Enjudiciament Criminal han estat recentment reformats per tal de millorar els mecanismes de persecució del cibercrim i que les principals xarxes socials i plataformes d'Internet disposen de Centres d'Ajuda que permeten denunciar algunes conductes il·legals, encara ens trobem massa dificultats. La manca de consciència i vulnerabilitat dels usuaris a Internet, la por de moltes víctimes a presentar les denúncies, la falta de mitjans i de formació dels policies, jutges i investigadors o l'escassa agilitat dels mecanismes de col·laboració amb les autoritats estrangeres en són alguns exemples.

Si no volem que les xifres augmentin any rere any, cal que hi posem remei com més aviat millor. Per tal de protegir adequadament les víctimes i assegurar les seves garanties de defensa, especialment si es tracta de menors, calen sens dubte més recursos, però també més formació. Una formació especialitzada en l'entorn digital des d'un triple perspectiva, jurídica, criminològica i processal, i no només dirigida a advocats, sinó també a policies, fiscals, jutges, criminòlegs, investigadors i tots aquells col·lectius que es dediquen a la prevenció, investigació i persecució dels delictes a Internet.

Avui et destaquem
El més llegit