El llarg camí cap a la conciliació laboral i familiar

La plena conciliació laboral i familiar en homes i dones és una de les principals mesures per atraure i retenir el talent i les empreses que la faciliten són un 19% més productives. No és casualitat que sis de les companyies que més concilien a Espanya, segons l'Institut Internacional de Ciències Polítiques, Repsol, Agbar, Vodafone, Mercadona, L'Oreal i IBM figurin un any rere l'altre en els rànquings de les millors empreses per treballar. Aquestes són grans organitzacions que estan liderant el llarg i tortuós camí cap a la plena conciliació laboral i familiar en homes i dones, però la resta d'empreses també poden seguir els seus passos per intentar aconseguir la màxima igualtat i una millor distribució dels horaris de treball.

Menció especial mereix Iberdrola, empresa que, el 2008, va acordar amb la seva plantilla (uns 9.000 treballadors) universalitzar la jornada intensiva: treballar de 7.15 a 14.50 hores, amb 45 minuts de flexibilitat a l'hora d'entrar o sortir, cada dia de l'any. Segons ha publicat el seu director de Recursos Humans, Ramón Castresana, van considerar que la mesura podia beneficiar els treballadors i era bona per a la companyia. Anys després, Iberdrola defensa la decisió amb xifres: l'empresa ha millorat la productivitat, ha guanyat més de mig milió d'hores de treball anuals i s'ha reduït un 20% l'absentisme laboral i un 15%, els accidents de treball. Malauradament, l'elèctrica segueix sent una excepció a Espanya.

"Hi ha grans organitzacions que estan liderant el llarg i tortuós camí cap a la plena conciliació laboral i familiar" 

Segons Eurostat, els espanyols, de mitjana, surten de treballar dues hores més tard que a la resta d'Europa, critica la Comissió Nacional per a la Racionalització dels Horaris, i el 12% afirma que no pot passar tot el temps que voldria amb la seva família. Per tot això, el model no és sostenible.

Avantatges tangibles de la conciliació per a les empreses

Experiències com la d'Iberdrola i la resta d'empreses esmentades a l'inici demostren que la conciliació ofereix avantatges tangibles a les companyies en diversos aspectes, més enllà de la mateixa conciliació. Fins i tot, segons IESE Business School, les empreses que faciliten la conciliació són fins a un 19% més productives, però, com aconseguir-ho? La Guía para pymes en conciliación de la vida laboral, familiar y personal recull quatre tipus de mesures que les empreses haurien de contemplar:

  1. Flexibilitat laboral: horaris flexibles, jornada intensiva, bancs de temps, teletreball, adaptació de les vacances al calendari escolar, etc.
  2. Desenvolupament professional: transport d'empresa, reunions i formacions sempre en horari laboral, treball per objectius, organització consensuada dels torns de treball, processos de selecció i promoció a cegues, etc.
  3. Serveis de suport: menjador en el centre de treball, reserva de places en llars d'infants o escoles properes a la feina, ampliació dels permisos de maternitat i paternitat, oferta de reduccions de jornada i excedències, etc.
  4. Beneficis extrasalarials: assegurances mèdiques amb cobertura ampliada als familiars, xecs de guarderia, serveis d'assistent o cuidador, etc. Es tracta de mesures senzilles i assequibles, fins i tot per a les pimes, que faciliten atraure i retenir el talent, un dels grans reptes del mercat laboral. 

En aquest punt, hauríem d'aprendre de les noves generacions de professionals, els anomenats Millenials. Aquests són molt més flexibles i adaptables a diferents àmbits de la seva vida, incloent-hi el treball. Diàriament, ens trobem amb empreses que tenen una bona reputació i que, a priori, compten amb polítiques de recursos humans avançades, però, a l'hora d'intentar contractar aquests joves perfils, són descartades per una nova generació de companyies, on la conciliació és clau i que valoren als seus treballadors per tot el que aporten i no tant pel nombre d'hores que passen en els seus llocs de treball. Per tot l'anterior, el compromís d'avançar cap a una major conciliació laboral i familiar no només correspon a les empreses, sinó que també ha de ser una obligació de les Administracions i, lògicament, dels mateixos treballadors.

 

Més informació
La conciliació, el repte en un país d'horaris ofegadors
Les dones empresàries de l'Anoia debatran sobre conciliació
Avui et destaquem
El més llegit