"Dades, dades, més dades"

Johnny 5, el robot protagonista de la pel·lícula Curtcircuit de 1986, descobreix els llibres i la gran quantitat d'informació continguda en ells mentre explora el món que li envolta. Els que tingueu una certa edat recordareu l'escena en la qual, després de llegir un llibre sencer passant pàgines a una velocitat de vertigen, demana entusiasmat amb la seua veu metàl·lica “Dades, dades, més dades”.

Durant aquests mesos de pandèmia de la COVID-19, aquesta ha sigut una demanda no sols de matemàtics i científics de dades professionals, sinó de molts ciutadans a títol individual. Els primers s'han mogut tant per la necessitat de contribuir a una millor comprensió de l'evolució de la malaltia, com per a realitzar prediccions de les necessitats de recursos sanitaris a molt curt termini. Basant-se en els principis dels models SIR (Sans, Infectats i Recuperats), s'han proposat nombrosos models que representen fidedignament els estats d'evolució de la malaltia. En aquesta línia s'han trobat els paràmetres que caracteritzen l'evolució de la malaltia a cada moment, entre ells el famós R0, i poder així predir l'evolució de la pandèmia a curt o mitjà termini.

Les dades que permeten aquestes anàlisis han de estar a la disposició de les autoritats sanitàries per a que puguen prendre les millors decisions possibles, però també a l'abast de tots nosaltres per a que així puguem comprendre per què és necessari imposar les restriccions que s'estan prenent a cada moment. Aquesta última necessitat va sorgir, des del principi de la pandèmia, perquè no s'estava transmetent que les decisions governamentals es prengueren tenint en compte aquestes anàlisis, ni tampoc s'estava parlant clarament de les prediccions d'aquests models. En particular, aquestes inquietuds es van despertar en bona part de la població que es troba amb els coneixements i les capacitats d'anàlisis de versions senzilles d'aquests models, que no deixen de ser els coneixements d'un curs bàsic d'anàlisi d'una carrera tècnica o de ciències. 

Facilitar dades permet apoderar a la societat. No serveix únicament per a qüestionar als governants i les seues decisions. Comptar cada vegada amb ciutadans amb una major cultura de l'ús de les dades ens permet ser més corresponsables en la presa de decisions individuals i poder recolzar amb major criteri les decisions dels organismes oficials. Aquesta situació és inherent a la transformació digital de la nostra societat i no s'ha de limitar a l'àmbit empresarial, sinó que s'ha de dur a terme en qualsevol Administració pública.

"Comptar cada vegada amb ciutadans amb una major cultura de l'ús de les dades ens permet ser més corresponsables en la presa de decisions individuals"

Després de portar uns mesos analitzant dades sobre l'evolució de la COVID-19 hem comprovat que algunes coses han millorat i que ha augmentat la disponibilitat de les dades i l'accés a aquests. És cert que aquesta situació ens ha permés fer grans passos en la línia de l'indicat per la direcció de la Llei de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana de 2015, però encara ens queda el desafiament de la immediatesa de les dades per a optimitzar la presa de decisions. Mentre no siga així, és com si estiguérem conduint un cotxe i estiguérem mirant més temps l'espill retrovisor que la carretera que tenim davant.

Més informació
Aprofundir en la protecció de dades de nens i joves
La tecnologia té ideologia, i les dades també
Avui et destaquem
El més llegit