La disrupció del Brexit

El 29 de març de 2017 el Regne Unit va presentar la notificació on anunciava la seva intenció de retirar-se de la Unió Europea, el conegut Brexit. Aquesta situació implica que, a menys que un acord de retirada ratificat estableixi una altra data, a partir del 29 de març de 2019 ja no s'aplicarà la legislació primària i secundària de la UE al Regne Unit. En aquest moment el Regne Unit passarà a convertir-se en un "tercer país".

En resposta a aquest buit legal, la Comissió ha elaborat una sèrie d'informes amb les directrius legals i d'actuació que prevaldran a partir de la data de retirada en cas que no hi hagi acord. Això suposa una sèrie de conseqüències en diferents àmbits com la importació i exportació, els drets dels ciutadans, les duanes i els impostos indirectes, les llicències d'importació i exportació o en la propietat intel·lectual aplicada per les duanes. A més, també interferirà en altres àrees com els productes industrials, el transport per carretera, l'impost al valor afegit (IVA), el control duaner, les regles preferencials d'origen, la llei de companyies o la contractació pública.

Per tot això, la sortida del Regne Unit de la Unió Europea comportarà una disrupció significativa, hi hagi o no acord, per a les empreses. Actualment el Regne Unit és la tercera destinació de les exportacions de tot l'Estat, amb un 6,8% del total i un volum de 18.950 milions d'euros. A més, les exportacions a aquesta zona van representar el 2017 un 1,6% del PIB segons l'INE. Avui dia 11.695 empreses exporten a aquest país, xifra que representa el 7,2% del total de les exportadores. 

amec veu amb preocupació aquests possibles canvis i ha iniciat un treball de sensibilització cap a les empreses, així com de transmissió d'informació, per tal d'assegurar que estiguin preparades per a qualsevol nou escenari. Les actuacions per minimitzar els possibles efectes negatius inclouen sessions informatives i l'acompanyament a les organitzacions en la valoració de costos i en l'elaboració dels seus plans de contingència, sobre els que s'hauran de traçar dues possibles línies: una en el cas de prendre un Brexit sense acord i l'altre en cas d'efectuar la sortida mitjançant un acord, el que s'havia de votar aquest dimecres i ara s'ha aturat.

En qualsevol dels casos, el pla de contingència ha d'incloure uns aspectes mínims que cal contemplar i fer amb certa previsió. En aquest sentit és important que les empreses es plantegin amb temps la seva forma de treballar i tinguin en compte canvis logístics, la possibilitat de moure plantes de producció o de tancar filials, entre altres possibilitats. De la mateixa forma, cal que es preparin per afrontar procediments duaners amb el Regne Unit com ho fan ara amb tercers països, situació que implica la presentació del DUA i els certificats d'origen, entre altra documentació.

"És important que les empreses es plantegin amb temps la seva forma de treballar i tinguin en compte canvis logístics"

El Brexit també comportarà que les companyies hagin d'invertir més en operativa per poder assumir tots els canvis, així com revisar els contractes en vigor, determinar com es veuen afectats i incloure una "clàusula Brexit" que permeti renegociar preus, condicions o altres costos addicionals. A més, també serà necessari que revisin els incoterms establerts en el contracte, doncs s'haurà d'analitzar si l'EXWORKS i el DDP, molt comuns dins d'una Unió Duanera, segueixen sent els idonis en les operacions amb aquest país. Per tal d'agilitzar tots aquests processos recomanem trobar un bon representant duaner al Regne Unit, que estigui format i informat sobre totes les situacions que es puguin presentar.

Un altre dels aspectes que es veurà afectat és el dels terminis de lliurament, on s'haurà de preveure que siguin més llargs per tal de no incomplir els contractes de compravenda. Així mateix, caldrà revisar les declaracions del proveïdor, ja que és possible que no es puguin expedir o només serveixin per a "origen UK". En aquest sentit, també s'haurà d'analitzar el règim de perfeccionament actiu dels productes que després s'exporten a tercers països amb els quals la UE té signats acords preferencials, amb aranzel 0 o reduït, ja que en cas contrari s'hauran de pagar aranzels elevats.

En aquest sentit, està previst que si es configura una Unió Duanera, aparegui un nou document, el "UK movement certificate", que serà expedit per la duana i que és aconsellable tenir per no haver de pagar aranzels al Regne Unit. Tot i això, l'existència d'aquest document no eximirà d'haver de passar el control duaner.

Un cop revisats tots els canvis que comportarà la sortida del Regne Unit de la UE, des d'amec recomanem que les empreses exportadores prevegin la necessitat d'expedir visats i permisos de residència o moviment per als seus treballadors. Tanmateix, també aconsellem que es comenci a contactar amb experts sobre els canvis que patiran les formalitats tributàries, es registrin els productes en agències britàniques i es contemplin els temes de fluxos de caixa.

"Recomanem que les empreses exportadores prevegin la necessitat d'expedir visats i permisos de residència o moviment per als seus treballadors"

En una de les sessions celebrada recentment a amec, els experts van incidir en què fins i tot en el millor dels escenaris les empreses exportadores necessiten preparar-se per definir possibles rutes d'acció, considerant entre altres coses la retirada d'estocs del Regne Unit, la revisió dels nous acords comercials, la redefinició de l'origen de les mercaderies i la contractació de personal.

Sigui quin sigui l'escenari final doncs, canvien les regles del joc i les empreses han d'estar preparades.

Més informació
Com m'afecta el Brexit si sóc una pime?
Brexit. Després de tot
Un Brexit sense acord reduiria un 8% l'economia del Regne Unit el 2019
Avui et destaquem
El més llegit