Economia del Bé Comú: les empreses volem fer bé les coses

Les empreses som conscients dels nostres impactes i volem fer les coses d'una manera més ètica, sostenible i responsable. Des de l'Economia del Bé Comú (EBC) plantegem un model basat en la sostenibilitat, la solidaritat, la cooperació i el repartiment equitatiu de la riquesa. Estem convençuts que l'èxit empresarial ja no es mesura únicament amb indicadors monetaris, sinó qualitatius.

L'EBC proposa una evolució en la gestió empresarial, passant de l'afany de lucre i la competència a la contribució al bé comú i la cooperació. Com diu Christian Felber, professor austríac creador del moviment EBC: "Hi ha una contradicció entre els comportaments i els valors en els mercats capitalistes globalitzats com l'egoisme, la desconsideració o la irresponsabilitat, d'una banda, i aquells crucials per als vincles humans, com l'honestedat, la confiança, l'empatia, la tolerància, la cooperació i compartir".

Una de les principals aportacions de l'EBC és que no es tracta d'un moviment filosòfic o teòric, sinó que parlem de gestió empresarial, que aterrem aquests conceptes a la gestió diària de les empreses. La manera de fer-ho és a través del balanç del bé comú, que abasta 17 criteris, fruit d'analitzar des del punt de vista dels valors les relacions que estem creant amb els principals grups d'interès de la nostra empresa. Així, les empreses han de retre comptes de temes com el sentit del bé o servei que ofereixen; si satisfan necessitats reals; com són les condicions laborals; quins efectes ecològics generen; com es tracten els residus; si la companyia tracta de la mateixa manera a homes i dones en tots els aspectes; com es reparteixen els beneficis; qui pren les decisions.

L'objectiu a la llarga és que com millor sigui el resultat del balanç del bé comú a una empresa, més avantatges tingui. Els avantatges poden venir per part del reconeixement dels consumidors en adquirir els seus productes o serveis o bé amb lleis i regulacions que els hi donin suport impulsant i premiant les empreses ètiques i sostenibles.

"Volem ser més les empreses que valoren la seva contribució al bé comú, hem de ser cada dia més" 

L'Economia del Bé Comú és un moviment transformador emergent, actualment al món hi ha més de 2.000 organitzacions -el 90% són privades- que estan fortament implicades amb l'EBC i publiquen els seus balanços del bé comú. També es van sumant municipis que apliquen el balanç i promouen pràctiques que recuperen els valors humans, la confiança, l'honestedat, la responsabilitat i la cooperació. Aquests municipis prioritzen a les empreses que estan en aquesta línia en la contractació pública i posen en marxa incubadores municipals ètiques. Cal destacar que hi ha 200 projectes de recerca en diferents universitats, una càtedra a València i un màster a Àustria i es treballa amb les Nacions Unides per reescriure els currículums de les escoles de negocis. I a Catalunya en som cada dia més... algunes empreses pioneres han apostat per l'EBC, com l'Institut Guttmann, Can Cet, la Universitat de Barcelona, la Generalitat de Catalunya o el Districte d'Horta Guinardó de Barcelona.

I volem ser més les empreses que valoren la seva contribució al bé comú, hem de ser cada dia més, i cal que les Administracions ho facilitin. Només així s'obtindrà el reconeixement explícit dels consumidors i d'aquesta manera, amb la participació de tots els agents econòmics, aconseguirem fer una nova economia, més humana i sostenible. 

Més informació
Neix l'índex de la Felicitat i el Bé Comú
"Els diners s'han convertit en una finalitat, i s'allunyen dels valors de la societat" 
"La competència motiva menys que la cooperació"
Avui et destaquem
El més llegit