Empresa i societat, els mecenes del segle XXI

Home entre 45 i 65 anys que viu en nuclis urbans i que té un nivell d’ingressos d’entre 21.000 i 60.000 euros, aquest és el perfil mitjà del donant espanyol segons un estudi realitzant per la Asociación Española de Fundaciones. A Espanya, només un 12% de la població realitza algun tipus de donació, una xifra que dista molt d’altres territoris com el bloc nòrdic on la xifra supera el 60%, o Anglaterra on es multiplica notablement.

Tot i que Catalunya és la segona comunitat autònoma amb una major donació mitjana (entorn els 266€) les xifres parlen per si mateixes. Mostren que encara ens queda un llarg camí per recórrer en vers la cultura del mecenatge. Donar suport a les activitats d’interès general, i en concret a la cultura, significa apostar pel coneixement i per la creació de riquesa tot donant suport al talent. Aquesta premissa, que des de la Fundació Catalunya Cultura promovem i impulsem des de fa més de dos anys, ja ha calat en altres països on des de fa dècades han posat fil a l’agulla i han encetat mesures per regular i promoure el mecenatge cultural amb marcs més favorables.

 "A Espanya només un 12% de la població realitza algun tipus de donació"

Com a exemple podem posar el sistema francès. L’any 2003 hi va entrar en vigor la Llei Aillagon, per la qual tant empreses com particulars disposen d’una fiscalitat favorable en relació a les accions de mecenatge. Des de la seva aplicació, s’ha incrementat el percentatge de desgravacions i a través de Mission du mécénat, un organisme impulsat per la mateixa administració, s’ha promogut per tot el territori francès la importància i la necessitat d’implicar-se en el suport a la cultura.

El resultat ha estat immillorable, el nombre d’empreses que han iniciat accions de mecenatge ha passat de 2.000 a més de 44.000 i la dada més sorprenent és que en la seva immensa majoria aquest augment ha estat gràcies a les pimes, que representen el 98% d’empreses involucrades. Una enquesta realitzada al país veí ha revelat que les deduccions fiscals no són el principal motiu per participar-hi, sinó que darrere d’aquestes aportacions i accions de mecenatge hi ha altres valors com el suport al talent jove, la vinculació de l’empresa amb el territori o la voluntat de crear riquesa.

"Les deduccions fiscals no són el principal motiu per participar-hi, hi ha valors com el suport al talent jove, la vinculació amb el territori o la voluntat de crear riquesa"

El nostre model estatal és notablement divers al francès i, segons demostren els estudis, manca una reforma substancial de l’actual marc regulador del mecenatge per arribar a assolir els estàndards europeus. Des de la Fundació proposem incloure la cultura en els sectors que tenen dret a una deducció autonòmica de l’IRPF, com ja han fet altres àmbits. També és necessari ampliar les entitats beneficiàries actuals, simplificar i clarificar els criteris per ser declarat entitat d’interès general. Aquestes reformes, com ja ha passat en altres països, generarien un nou model més participatiu i més obert a la societat civil. Un model que alhora crearia un vincle més estret entre la ciutadania, l’empresa i la cultura.

La cultura és un dels motors de l’avantguarda i la innovació. Alhora és motor del creixement, no només econòmic, amb la creació de nous llocs de treball, sinó també intel·lectual. Així doncs, en un moment com l’actual on l’administració té encara per endavant reconstruir el declivi que ha suposat la darrera crisi econòmica, és més que mai responsabilitat de tots impulsar i enfortir el teixit cultural del nostre país.

"Proposem incloure la cultura en els sectors que tenen dret a una deducció autonòmica de l’IRPF"

Històricament hem comptat amb grans mecenes. En aquest moment la Fundació vol prendre el seu relleu i promoure i ampliar la cultura de mecenatge entre la societat civil i l’àmbit empresarial. Convèncer que la contribució a les activitats d’interès general és responsabilitat de tots i ser l’espai on poder sumar esforços i capacitats per garantir que les activitats vinculades a la cultura i el coneixement puguin desenvolupar-se i ser sostenibles. Aquest és l’objectiu de les empreses del Patronat i les del Consell de Mecenatge. Voldríem implicar en aquest objectiu totes les empreses que creuen en la necessitat de contribuir en la construcció d’un país més ric, més obert i més culte. 

Més informació
Empresaris que tutoritzen projectes culturals
Per què invertir en creativitat?
SeedJustice, la primera plataforma de ‘crowdfunding’ judicial
Avui et destaquem
El més llegit