La gestió dels Recursos Humans

Avui dia és freqüent observar que en la majoria d'empreses, bé sigui grans, mitjanes o petites, tots estem preocupats per atraure talent, mantenir equips compromesos amb el projecte, que sentin l'empresa com a seva i que vulguin progressar amb nosaltres. Però, com atraure o fidelitzar als joves i mantenir un equilibri entre les inquietuds d'elles i els projectes empresarials? Penso que la resposta adequada està lligada a l'oferta de projectes transparents, definint amb claredat el temps, les perspectives, i inclús la projecció del que s'ofereix.

Això ens ha de permetre conèixer l'interès real del candidat/a i al mateix temps podem fer una estimació del període en què romandrà compromès al projecte empresarial que oferim. Per altra part, una empresa necessita tot el talent, no només dels joves. Si som capaços de crear i combinar equips joves amb la formació teòrica necessària i persones de la generació que inclou dels 45 a 50 anys homes i dones, que gràcies a la seva experiència personal i la consolidació en projectes poden servir de referència. En aquest sentit, obtindrem la major part de coneixement crític i també de talent, a més se sentiran reconeguts, interactuant com a mentors els uns als altres, aprenent ambdós d'aquells coneixements i competències que han adquirit.

Més info: "L'ideal seria tenir un permís igualitari, perquè la desconnexió de l'empresa no recaigui únicament en la dona"

I no oblidem tampoc l'aposta per la diversitat, per les persones d'altres cultures i les que posseeixen altres capacitats sovint mal anomenades, discapacitats, persones que poden aportar no només el seu talent, sinó el seu talant i diversitat de punts de vista, tot això suma com a valor diferencial i enriqueix qualsevol empresa, doncs vivim en una societat global, complexa i diversa, així han de ser els nostres equips.

"Una empresa necessita tot el talent, no només dels joves"

El tracte, l'ètica, la transparència, quelcom que no sempre sabem definir i que és cada dia més important en totes les organitzacions: els valors. Existeixen altres camins, però sabem que no tots són vàlids. La missió o visió de la companyia és important, per descomptat, però considerar els valors com el diferencial de qualsevol companyia és un requisit que cada cop adquirirà major importància.

Aquelles empreses que sàpiguen organitzar diversos i multidisciplinaris, defensant projectes transparents, ètics i que permetin a les persones sentir-se part de la cadena de valor de les companyies, seran les que triomfin en un món líquid que com diu el filòsof i sociòleg Zygmunt Bauman,"el que abans era un projecte per a tota la vida, avui s'ha convertit en un atribut del moment".

Tractar als altres com a tu t'agradaria ser tractat, una frase molt concorreguda però que poques vegades, posem en pràctica. Conèixer a les persones, des dels equips directius, exercint un lideratge tant humà com professional que inclogui als comandaments intermedis, i que permeti integrar als equips de la base, conèixer-los per saber què s'espera d'ells i permetre una comunicació en ambdós sentits, tot això ens permetrà avançar creant una relació de confiança mútua que permeti que cada un sàpiga que s'espera de l'altre.

Aquest objectiu no és només una tasca del/a Director/a de Persones, per aconseguir plantilles compromeses, productives i orientades als objectius que en cada moment es defineixin, i no oblidem que viurem situacions canviants que requeriran una constant adaptació i per això, el compromís de les cúpules directives orientades en un mateix objectiu empresarial, serà fonamental per aconseguir-ho.

Tejada recorda que és fonamental el compromís de les cúpules directives orientades en un mateix objectiu empresarial

Estic convençuda que la figura del Director de Persones, cada vegada adquirirà major importància, ja que seran els vertaders artífexs de la transformació de les empreses, els quals hauran d'identificar les capacitats i competències, desenvolupar-les i posar-les en valor perquè puguin abordar els projectes canviants que ens ofereix aquest nou futur incert. Seran les persones que hauran d'influir en els estils de lideratge basats en l'exemple i transmetre'ls perquè tots els equips se sentin reconeguts i amb això generar el compromís bilateral que tots esperem, ja que la tecnologia no ajuda en absolut a la comunicació, i la proximitat amb les persones serà la clau.

Si alguna cosa ha canviat durant aquests últims quaranta anys, és que ja hem passat de tenir un departament de personal on la majoria de les tasques eren simplement funcions tècniques i administratives, o a vegades rutinàries per convertir-los en autèntics gestors del canvi: departaments orientats a les persones, capaços de gestionar com atraure-les, conèixer-les, desenvolupar-les, i si és possible, fidelitzar-les.

Les persones han de ser el centre de tot projecte, ja que la tecnologia o la digitalització tan necessària avui dia, es pot comprar, però l'afecte, l'ètica i el compromís, igual que de la mateixa manera l'amor humà, s'han de compartir, i d'això en saben molt les persones que lideren projectes inspiradors.

Avui et destaquem
El més llegit