La importància de la Informació no Financera

La Informació no Financera ha anat guanyant pes en els darrers anys, sobretot per la transparència sobre diferents aspectes que cada vegada demanda més la societat. En aquest camp, els auditors podem jugar un paper transcendental per reforçar la confiança en les informacions facilitades per les empreses i les organitzacions en general. Per aquest motiu, enguany Informació no Financera. Transparència i sostenibilitat és el lema que hem triat per debatre al Fòrum de l’Auditor que anualment celebrem, ja fa prop de 30 anys. Aquest dijous i divendres, reflexionarem sobre com la transparència i la confiança respecte les informacions facilitades per les empreses s'ha d'estendre a tots els aspectes que avui en dia constitueixen temes sensibles per a la societat.

"Els auditors complim un paper essencial en relació amb la confiança entre operadors econòmics, i la transparència és una demanda creixent a la nostra societat"

Hi ha qüestions que cada vegada preocupen més a la ciutadania: les condicions socials, la gestió de les persones, els temes mediambientals, la lluita contra la corrupció i el suborn, o el respecte dels drets humans. La nostra professió té un paper clau en el servei al interès públic donant confiança a les informacions facilitades per les organitzacions. I certament la nostra professió pot contribuir significativament a reforçar la confiança respecte aquestes matèries tan sensibles.

Totes aquestes preocupacions seran ben presents des de la primera sessió plenària, on reflexionarem sobre el valor de la informació no financera de la mà de ponents que provenen de camps diferents a la nostra professió, per obtenir així el seu punt de vista sobre de la incidència d'aquest tema en la societat per a la qual treballem.

Més info: Gómez: "El sector públic no pot ser jutge i part implicada alhora"

Seguirà el debat, obert a altres anys, sobre l'impacte dels reptes tecnològics en el futur de la nostra professió i en la societat. I també ens enfocarem enguany sobre com ens poden afectar la geopolítica, l'impacte del Brexit i   d’altres canvis que es poden produir, especialment en l'economia dels Estats Units i Àsia.

En aquest context canviant, el futur de la nostra professió el veiem complex però apassionant. Complim un paper essencial en relació amb la confiança entre operadors econòmics, i la transparència és una demanda creixent a la nostra societat. I estem compromesos per tal de respondre cada vegada amb més eficiència i qualitat a allò que la societat ens demana. Aquests són els nostres reptes.

"Els auditors estem preparats per donar resposta a les noves demandes d'assurance de la informació no financera o el sector públic"

La societat pot estar segura que els auditors estem preparats per donar una resposta adequada a les noves demandes d'assegurament (assurance) en àmbits com ara la informació no financera o el sector públic. Estic convençut que tot això requerirà adaptacions i canvis en les nostres organitzacions, uns canvis que afrontarem des de la nostra professionalitat i al servei sempre de l'interès públic.

Més informació
El auditors catalans reclamen auditar els ajuntaments
De comptes a contes
Avui et destaquem
El més llegit