La guerra comercial s'agreuja

Els Estats Units ha apujat els aranzels a la importació de cotxes elèctrics xinesos del 25% al 100% i la UE té previst augmentar-los notablement. La Xina ja ha dit que prendrà represàlies. La guerra comercial, que fa temps es va iniciar, s’està agreujant.

Com pot afectar el nou proteccionisme al comerç mundial? L’any 2023 l’import global del comerç va ser de 30,8 bilions (europeus) de dòlars: 24,0 bilions el comerç de mercaderies, i 7,5 bilions els serveis. (UNCTAD)

"Els Estats Units ha apujat els aranzels a la importació de cotxes elèctrics xinesos del 25% al 100% i la UE té previst augmentar-los notablement"

Quins països són els grans protagonistes del comerç mundial de mercaderies? El país exportador número u va ser la Xina amb un 17,6% del total. El segon la UE amb el 13,2% i el tercer els Estats Units amb el 10,1%. Quan a les importacions els Estats Units va ser el gran importador amb un 15,8%, seguits de la UE amb el 14,8% i la Xina amb el 12,7%, l'any 2022.

El comerç de la UE amb la Xina és enorme, però li genera un immens dèficit comercial. L’any 2023 va importar de la Xina per 514.000 milions de dòlars i hi va exportar 223.000 milions, amb un dèficit de 291.000 milions.


"El comerç de la UE amb la Xina és enorme, però li genera un immens dèficit comercial"

Cada país membre de la UE el saldo que té del seu comerç amb la Xina és molt divers. Així, Alemanya va tenir superàvit comercial de 58.000 milions, en canvi, Espanya un dèficit de 29.000 milions.

També és astronòmic el dèficit comercial americà amb la Xina. L’any 2023 les importacions americanes van ser de 427.000 milions de dòlars i les exportacions de 148.000 milions. Un impressionant dèficit de 279.000 milions.

"L’any 2023 les importacions americanes van ser de 427.000 milions de dòlars i les exportacions de 148.000 milions"

A banda dels elevats dèficits comercials, els Estats Units, per raons polítiques i econòmiques, volen frenar el creixent protagonisme de la Xina, i estan impulsant que els països occidentals redueixin el seu comerç amb la Xina. Si hi afegim les doloroses experiències derivades de la Covid, les fortes tensions geopolítiques existents, els alts nivells d'endeutament i la fragilitat econòmica, el resultat és un ressorgiment del nacionalisme i del proteccionisme. Ara tothom vol reindustrialitzar el país i reduir la dependència d’altres nacions. Tot plegat porta a un cert pessimisme sobre el futur del comerç mundial. L’Organització Mundial del Comerç, WTO, n’és conscient i ja parla de la necessitat d’evitar la fragmentació del comerç mundial i que cal una Re-globalització la qual ha d’anar que més enllà del comerç i ha de tenir en compte la seguretat dels subministraments, els efectes socials i el medi ambient.

Tendir a corregir els grans dèficits comercials que alguns països tenen té la seva lògica, però si la guerra comercial entre països inicia una espiral d’acció-reacció, i es comença a posar entrebancs al comerç mundial, tothom hi sortirà perdent. La inflació es dispararà, les economies es refredaran, l’atur pujarà, els serveis públics es degradaran i en definitiva l’estat del benestar de la majoria dels ciutadans empitjorarà. Com evitar el xoc? Com sempre, serenitat, entesa i col·laboració i confiar que el seny s’imposi.
 

Més informació
Evitar el declivi de la UE
Treballs de poc valor afegit
PIB i benestar
Per un turisme de qualitat
El paper de la Unió Europea al món
Avui et destaquem
El més llegit