El futur del 22@ al Poblenou

La important experiència que va significar per a Barcelona la posada en marxa del districte econòmic 22@, ara fa uns vint anys, és prou coneguda i en general molt ben valorada. M’arriben indicis que per part de les autoritats municipals, hi podria haver ara alguns canvis de directrius urbanístiques que poguessin posar en perill la continuïtat de la seva dinàmica inicial.

 "Hi podria haver alguns canvis de directrius urbanístiques que poguessin posar en perill la continuïtat de la dinàmica inicial del 22@"

Confesso que no parlo com a simple observador, sinó com a part interessada, ja que a finals del segle passat vaig participar modestament en els debats que es van fer al voltant de les “ciutats digitals”, debats dels quals va sortir la iniciativa del 22@. Posteriorment, l’alcalde Clos em va demanar que presidís la Societat Municipal Barcelona 22@, cosa que vaig fer fins que al 2004 el President Maragall em va demanar que anés a la CCRTV.  Vaig ser president del 22@ pocs anys però els vaig viure intensament.

No puc parlar com a expert en temes d’urbanisme, perquè no ho sóc. Sí que m’han interessat sempre les transformacions que cal introduir en el funcionament de les activitats econòmiques de les ciutats per adaptar-les a la revolució digital. La naturalesa de l’activitat industrial a principis del segle XIX va suposar una creixent separació entre les zones residencials o comercials i els polígons industrials. L’actual activitat econòmica en què el valor creat prové en bona part de l’aportació de coneixements i que no genera externalitats ni d’emissions ni de residus, és perfectament compatible amb l’ús residencial. Les zones urbanes mixtes i compactes són molt potents en crear riquesa i convivència. Les ciutats han de saber-ho i procurar atraure i integrar totes aquestes activitats de futur que generen riquesa i creen llocs de treball de gran qualitat. Les polítiques urbanístiques han de tenir en compte aquesta dimensió. Penseu en Boston, San Francisco o Edimburg...

Més info: Les dues cares de la tecnologia

La transformació del Poblenou a través del 22@ ha tingut un gran impacte en aquest aspecte: atracció d’empreses, d’universitats i de talent extern, creixement inclusiu, creació de llocs de coworking, energies renovables, generació distribuïda, infraestructures innovadores de serveis, economia col·laborativa... Crec que la consideració urbanística amb la qual es va tractar el sector, diferent a la d’altres parts de la ciutat, ha tingut molt a veure amb aquests bons resultats quantitatius que han quedat palesos en les xifres de resultats publicades.

Ara ja fa uns cinc o sis anys, l’Ajuntament va decidir dissoldre Barcelona 22@, l’empresa que era responsable de donar impuls i de governar el sector, fet que em va fer por per si era una mostra d’un cert desinterès municipal pel seu futur. Vaig comentar-ho amb alguns membres del govern Trias, que m’ho van desmentir... Més recentment, en la passada legislatura, vaig parlar-ne més d’un cop amb el tinent d’alcalde Pisarello i em va semblar que tenien clara la necessitat de donar-hi un nou impuls i la voluntat de fer-ho, però que no es va acabar de materialitzar.  Recentment, he vist que hi ha unes noves propostes de rellançament i unes possibles modificacions de l'ordenació urbanística. És bo que sigui així, però també és això el que motiva aquest article.

Crec que després de vint anys, és imprescindible que algunes de les idees inicials s’adaptin a les noves realitats, i que es formulin projectes de futur. Però penso que aquesta adaptació no hauria pas de significar un replantejament dels objectius, si no més aviat donar un nou impuls que tingui en compte tot el que aquests anys ha portat de bo a la ciutat i al barri, tot resolent alguns dels problemes que segur que s’han manifestat. Insisteixo en la meva manca d’expertesa i per això, em limito a recordar que l’objectiu central de 22@ és facilitar la transformació de l’activitat de l’àrea, fent que es converteixi en un espai de creació, d’atracció, i d’utilització de coneixements i de talent com a recursos bàsics de generació de valor econòmic; i fer-ho de manera que això sigui perfectament compatible i ajudi a millorar la convivència i la promoció personal de totes les persones que hi viuen.

"L’objectiu central de 22@ és facilitar la transformació de l’activitat de l’àrea, convertint-lo en un espai de creació, d’atracció, i d’utilització de coneixements i de talent"

M’allargaria massa fent ara propostes en temes concrets (nou sistema productiu, nova relació entre coneixements, tecnologia, productivitat i valor, major urgència de la sostenibilitat, ecosistema innovador, nou model de ciutat, importància de l’àmbit metropolità...) Hi ha propostes molt valuoses d’experts recollides en documents que ja he vist fets al respecte. L'única cosa que em permeto dir és que em sabria greu que el futur plantejament impliqués canvis que poguessin posar dificultats a alguna de les fites fonamentals del projecte, i per tant demano a les autoritats que ho vigilin, diferenciant el que son adaptacions als nous contextos, del que podrien ser canvis d'orientació.

Més informació
L'empresa nord-americana Printful s'instal·la al 22@
Housfy es trasllada al 22@ per doblar el nombre d'empleats
Avui et destaquem
El més llegit