El ritme de l'empresa familiar

L'empresa familiar (EF) és la base de la nostra economia, i té molta a veure amb el món jurídic. En ella s'ajunten dues realitats que semblen contradictòries: empresa i família. L'empresa cerca la riquesa i es regeix per la meritocràcia. La família cerca la felicitat dels seus membres i es regeix per l'amor.

Hi ha una sèrie d'indicadors clau de l'empresa i de la família que ens poden ajudar a saber si estem davant d'un dels principals moments de l'EF. I és que l'EF és empresa, familiar és l'adjectiu. I en una empresa una qüestió molt important són els indicadors relacionats amb els diners. L'evolució dels indicadors de generació de diners i del seu destí ens poden ajudar a anticipar un moment important. És important comprovar que la comptabilitat i la realitat coincideixen. Hi poden haver sorpreses. A la comptabilitat les existències també es coneixen com a inventari, precisament perquè poden estar inventades. És massa freqüent la manca d'inventaris, aqueixos de caixa i conciliacions bancàries consistents i periòdiques. I les auditories no son suficient, perquè es basen en la bona fe, i no cerquen fraus. Pel que respecta a la família un indicador clau és l'evolució de l'edat. A cada fase de la vida solen correspondre unes preocupacions i interessos diferents. També convé prestar especial atenció a l'evolució dels sentiments. A l'EF els sentiments estan presents des de la infantesa. L'empresa amplifica els sentiments, si és per a bé millor, però si per a malament, pitjor.

El protocol familiar a part d'un contracte jurídic, és una eina que serveix d'excusa perquè la família parli del futur, dels principals moments als quals haurà de fer front i de com ho farà. El més important del protocol és que sigui adequat a la dimensió de l'empresa i de la família, que no sigui un "tallar i enganxar", que s'actualitzi amb cada generació; i tindre ben clar que l'important no és el paper, sinó el diàleg.

"A l'empresa familiar els sentiments estan presents des de la infantesa. L'empresa amplifica els sentiments" 

Un moment important és per exemple el de decidir si es reparteixen beneficis o es reinverteixen. Si no treballen a l'empresa tots els propietaris, els punts de vista poden ser diferents, i tots ells legítims. L'article 348 bis de la Llei de Societat de Capital estableix l'obligació de repartiment de dividends en determinades circumstàncies.

Un altre moment important pot ser el de separació de socis. L'EF no pot ser una gàbia daurada de la qual alguns socis voldrien sortir en tot o part i no poden fer-ho. Cal trobar formes de liquiditat justa i viable a les participacions, perquè la sortida traumàtica pot acabar amb l'empresa i amb l'harmonia familiar. La poda, ben feta i a temps pot enfortir l'EF.

Un altre moment important pot ser el de decisió d'internacionalització, de diversificació o de migració a l'online per exemple. L'empresa es va iniciar per l'emprenedoria d'algú, si la família perd aquest esperit, és difícil que afronti amb èxit la regeneració estratègica que pot ser necessària per a garantir la seva continuïtat.

La incorporació dels afegits a la família de sang és un dels altres moments importants de l'EF. Amb ells s'estableixen relacions molt intenses, en les que comentaris repetitius del tipus "mira el teu germà", poden acabar fent més forat que una gota malaia.

Bé, és llei de vida que abans o després tots deixem aquest món; i aquest és un dels altres principals moments de l'EF. Quan es pregunta a un empresari pel seu relleu, en moltes ocasions respon amb un "ja em vols mort", "encara sóc jove", "tinc bona salut". Però si alguna cosa caracteritza a un bon empresari és la planificació. Un altre principal moment de l'EF és el de plantejar-se si continuar, vendre o tancar l'EF. Diuen que vendre l'EF és la millor forma de professionalitzar la direcció, maximitzar el valor de l'empresa, i reduir les discussions familiars. Temes importants són el de valoració, el de la sindicació i el dels drets d'arrossegament i d'acompanyament.

Tancar un negoci és un altre principal moment de l'EF. És una experiència molt formativa. No és ràpid, fàcil ni barato. És el mateix esforç que posar-lo en marxa però amb moltes menys alegries. Si el que ho ha de fer és el fundador o continuador familiar la càrrega emocional pot ser molt forta.

Hi ha tres formes de tancar: 1.- a temps, quan encara es tenen recursos per fer front a totes les obligacions. 2.- tan aviat com un empresari preveu que no podrà fer front a les seves obligacions ha d'acollir-se a la protecció concursal si vol evitar la seva responsabilitat personal. 3.- tancar a pelo no és gens recomanable, ja que es pot haver de fer amb el patrimoni personal als creditors que no hagin cobrat.

Els principals moments de l'EF són previsibles, per tant és important que no ens agafin desprevinguts.

Més informació
Emprenedoria a l'empresa familiar: renovar-se o morir
Lleis empresarials (II)
Un cas d'empresa familiar
Avui et destaquem
El més llegit